Na státnice a přijímačky bez roušek? Za dodržení určitých podmínek ano

Tuesday 12 May 2020, 17:40

V souvislosti s další vlnou uvolňování aktuálních opatření proti šíření Covid-19 je od 12. května možnost pohybovat se za určitých situací ve vnitřních prostorách fakult UP bez roušek, respirátorů, šátků či jiných ochranných prostředků dýchacích cest. Týká se to studentů, uchazečů u přijímacích zkoušek, akademiků a členů zkušebních komisí, a to tehdy, pokud je mezi přítomnými zachován rozestup nejméně 1,5 metru a pokud je v místnosti maximálně 15 osob.

Toto uvolnění vychází z usnesení vlády č. 537/2020 ze dne 11. května. Jeho kompletní znění vč. Příloh si můžete přečíst na následujících odkazech:

usnesení č. 537/2020 (příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4)

Nadále platí pro studenty a od 18. 5. také pro účastníky přijímacího řízení, že osobní přítomnost na univerzitě za účelem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole je možná pouze za splnění následujících podmínek:

  • student/ka je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhláztráta chuti a čichu apod.),
  • student/ka u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
  • student/ka nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • student/ka poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Back