Manažer/ka kybernetické bezpečnosti

Tuesday 14 September 2021, 9:00

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Manažer/ka kybernetické bezpečnosti .

Pracoviště: Rektorát UP
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Olomouc
Termín nástupu: 01.01.2022

Pracovní náplň

Klíčové činnosti:

 • Odpovědnost za řízení systému řízení bezpečnosti informací.
 • Pravidelný reporting pro vrcholové vedení UP.
 • Pravidelná komunikace s vrcholovým vedením UP.
 • Předkládání Zpráv o hodnocení aktiv a rizik, Plánu zvládání rizik a Prohlášení o aplikovatelnosti výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti.
 • Poskytování pokynů pro zajištění bezpečnosti informací při vytváření, hodnocení, výběru, řízení a ukončení dodavatelských vztahů v oblasti ICT.
 • Komunikace s GovCERT/CSIRT.
 • Podílení se na procesu řízení rizik.
 • Koordinace řízení incidentů.
 • Vyhodnocování vhodnosti a účinnosti bezpečnostních opatření.

Kvalifikační požadavky

Znalosti: 

 • Normy řady ISO/IEC 27000 a obdobné normy z oblasti bezpečnosti a ICT.
 • Přehled v oblasti ICT (operační systémy, databáze, aplikace, datové sítě) s důrazem na bezpečnost.
 • Řízení rizik.
 • Řízení kontinuity činností.
 • Relevantní právní a regulatorní požadavky, zejména zákon o kybernetické bezpečnosti.
 • Základní znalost UP, její struktury a role.

Zkušenosti:

 • Prosazování systému řízení bezpečnosti informací.
 • Porozumění definicím rizik a rizikovým scénářům.
 • Řízení rizik v rámci povinné osoby.
 • Schopnost interpretovat výsledky řízení rizik a koordinovat zvládání rizik.

Vzdělání a praxe:

 • Alespoň 3 roky praxe v oboru informační nebo kybernetické bezpečnosti, nebo
 • absolvování studia na vysoké škole a alespoň 1 rok praxe v oboru informační nebo kybernetické bezpečnosti.

Relevantní certifikace:

 • Certified Information Security Manager (CISM),
 • Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC),
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP),
 • Manažer BI (akreditační schéma ČIA)

Certifikace může být i jiná než uvedená, jestliže certifikace dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17 024.

Co nabízíme

 • Zázemí stabilní instituce a zaměstnanecké benefity.
 • Dobré pracovní prostředí v centru Olomouce.
 • Motivující pracovní podmínky.
 • Příležitost k seberealizaci a osobnímu růstu.

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Motivační dopis

Výpis z rejstříku trestů

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Kysučanová Milena, Mgr., milena.kysucanova@upol.cz, +420585631148


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 14.10.2021.


Poznámka

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Back