Dějiny rytířů Božího hrobu v českých zemích přibližuje nová kniha Tomáše Parmy

Kniha byla představena v komorní atmosféře na olomouckém arcibiskupství.
Foto: Vojtěch Duda
Wednesday 14 October 2020, 10:00 – Text: Martin Višňa

Na knižní trh v těchto dnech vstupuje mimořádná publikace Rytíři, dámy a poutníci mapující dějiny Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského v českých zemích. Jde o jeden ze dvou rytířských řádů oficiálně uznaných Vatikánem, v našem prostředí se jeho historií dosud nikdo tak komplexně nezabýval. Autorem knihy je církevní historik Tomáš Parma z Cyrilometodějské teologické fakulty UP, vydalo ji Vydavatelství Filozofické fakulty UP.

Na více než 400 stranách se čtenáři seznámí s dlouhou historií řádu, od legendárních počátků až po nedávnou změnu jeho statutu, přičemž autor klade důraz na působení řádu v českých zemích. Kniha dává nahlédnout také do organizační struktury řádu a představuje jeho symboly, liturgické oděvy a především poslání, jímž je podpora charitativních, kulturních a společenských aktivit a institucí katolické církve ve Svaté zemi. Součástí je i přehled českých, respektive československých osobností, které byly členy řádu.

„Velkým překvapením pro mě bylo, že na to, jak jsme malá země, jde v matrikách a seznamech rytířstva Božího hrobu nalézt na dvě stě osobností, které mají s českými zeměmi spojitost. První rytíř Božího hrobu je u nás doložený v prvních desetiletích 15. století, k těm nejslavnějším patří například Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Přehledy ale zahrnují i jména biskupů, duchovních, šlechticů nebo například i průmyslníků,“ uvedl autor knihy, který informace o řádu a jeho členech vyhledával jak v jeruzalémských, vatikánských či římských archivech, tak v Národním archivu ČR.

„Za první republiky byl hybnou silou a takovou šedou eminencí, co se týče působení rytířstva Božího hrobu u nás, právník, politik a majitel skláren Jan Jiří Rückl. Pohyboval se v katolických kruzích ve Francii a stal se papežským komořím, což byla velmi čestná funkce, nejvyšší, jaké může nekněz dosáhnout. U příležitosti oslav tisícího výročí smrti sv. Václava, která byla zároveň i jakousi oslavou smíření republiky s katolickou církví, se rytířem Božího hrobu stal i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. On ale nebyl příklad vzorového katolíka, takže jeho členství tehdy vzbuzovalo diskuze. Rückl proto získal jako členy řádu mimo jiné i předsedu senátu Mořice Hrubana nebo pražského arcibiskupa Karla Kašpara. Celkem se za první republiky stalo členy řádu více než dvacet osobností,“ přiblížil Tomáš Parma s tím, že dosud nepříliš známý Rücklův příběh rekonstruoval na základě jeho poměrně dobře dochované korespondence.

Po druhé světové válce činnost řádu v českých zemích utichla a až teprve v roce 2015 došlo k jejímu obnovení a ustanovení České magistrální delegace. Zásluhu na tom má zejména historik a etik Jiří Pořízka, který byl iniciátorem vzniku knihy a donedávna také zastával funkci magistrálního delegáta. V loňském roce ho v pozici nahradil právě Tomáš Parma. Další důležitou postavou v současné etapě působení řádu u nás je olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který je velkopřevorem české delegace. Duchovním sídlem delegace je poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka.

Reprezentativní kniha, na které církevní historik Tomáš Parma a pracovníci Vydavatelství Filozofické fakulty UP pracovali přes dva roky, tak zaplnila chybějící historickou paměť řádu v českých zemích. Zaujmout tak může nejen samotné členy řádu, ale i další zájemce o historii nejen z řad odborné veřejnosti.

„Byla to práce náročná od samého počátku, kdy jsme začali shánět tu nádhernou fresku a práva k ní na obálku knihy, až do konce, kdy vydání komplikovala epidemie koronaviru, kvůli níž se zdrželo dodání opraveného šicího stroje do tiskárny. Původně jsme také uvažovali o menším rozsahu, 150 až 200 stránek. V našem vydavatelství ale máme rádi výzvy, a čím je příprava knihy komplikovanější, tím větší potěšení z ní poté máme,“ dodala ke vzniku knihy při její prezentaci ředitelka Vydavatelství Filozofické fakulty UP Lenka Pořízková.

Kniha byla představena v komorním kruhu několika členů řádu v Andělském sále olomouckého Arcibiskupského paláce. Arcibiskup Jan Graubner knize požehnal a popřál, ať svým čtenářům přinese radost z poznání a poučení a také novou oblibu v kráse a ušlechtilosti. „Vždyť je krásná,“ podotkl při žehnání.

Publikace Rytíři, dámy a poutníci bude k dostání ve Skriptárně – prodejně odborné literatury ve Zbrojnici na olomouckém Biskupském náměstí nebo v distribuční síti Kosmas.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)