Co končí v univerzitních koších? Přijďte se podívat na veřejnou analýzu odpadu

Zdroj: INCIEN
Monday 14 November 2022, 15:31 – Text: (mz)

Ačkoliv se počet košů na tříděný odpad v prostorách univerzity neustále zvyšuje, v těch na směsný odpad stále končí nejen dále nevyužitelné zbytky – není výjimkou v takovém koši najít PET lahev nebo plechovku. Udržitelná univerzita proto pořádá veřejnou analýzu odpadu – třídit se bude v úterý 29. listopadu od 9 do 15 na nádvoří Zbrojnice. Přijďte se podívat, co v univerzitních koších nejčastěji končí, a poslechnout si zajímavé informace od pracovníků Institutu cirkulární ekonomiky.

Přibližně 350 kg směsného komunálního odpadu z univerzitních košů a popelnic se objeví 29. listopadu na nádvoří Zbrojnice. Během šesti hodin jej třídiči rozdělí podle druhu odpadu a jednotlivé podíly zváží. Poté Institut cirkulární ekonomiky, který analýzu zajišťuje, zpracuje výslednou zprávu s přesným váhovým rozdělením jednotlivých druhů odpadů, kompletní fotodokumentaci analýzy a návrh dalších kroků pro lepší efektivitu sběru odpadů.

Obdobné analýzy si nechávají zpracovávat jak obce, tak firmy, úřady či školy. Vyplývá z nich, že v našich popelnicích stále končí značné množství odpadu (přibližně 50 %), který by bylo možné recyklovat, využít energeticky například k výrobě tepla nebo v případě bioodpadu kompostovat.

Nedílnou součástí zodpovědného přístupu by kromě správného třídění měla být také snaha vzniku odpadu předcházet. Místo PETek používat znovuplnitelné lahve, pít z omyvatelných kelímků, rozmyslet se, zda je nutné dokumenty či e-maily tisknout, a nechtěné nebo nepoužívané věci či oblečení vyměnit nebo darovat – třeba do univerzitního Freeshopu.

Analýza odpadu proběhne 29. listopadu od 9 do 15 na nádvoří Zbrojnice. Podívat se můžete také na videa z předchozích rozborů.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)