Ceny rektora UP: přihlaste svou práci nebo sportovní úspěch

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Friday 29 October 2021, 7:12

Ceny rektora Univerzity Palackého v Olomouci oceňují nejlepší vědecké či umělecké práce a sportovní výkony studentek a studentů. Ti nejlepší získají finanční odměnu. Přihlášky a další vyžadované dokumenty je možné doručit do 19. listopadu 2021 dle podmínek zveřejněných níže. Vyhlášení výsledků by se mělo uskutečnit v únoru 2022.

Soutěž o Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2021

Cena rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2021

Poučení o zpracování osobních údajů v rámci soutěže

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)