Britské centrum Knihovny UP otevře v říjnu již třetí běh anglického čtenářského klubu pro děti

Obrázek: Knihovna UP
Tuesday 20 September 2022, 8:31 – Text: Barbora Malínek Číhalová

“Read to Be Ready” Reading Club for Children, to je název dětského čtenářského klubu, který letos už potřetí otevře Britské centrum Knihovny UP. Ve své dvouleté historii byl čtenářský klub určen výhradně pro děti zaměstnanců Univerzity Palackého, letos poprvé si však mohou přivést i kamarády, jejichž rodiče na UP nepracují. První setkání mladých čtenářů se koná třetí říjnový pátek, tedy 21. 10.

„Dětský čtenářský klub je primárně určen dětem zaměstnanců Univerzity Palackého a členství v něm je bezplatné. Letos poprvé ale nabízíme možnost přivést si s sebou kamaráda nebo kamarádku, jejichž rodiče na UP  nepracují. I pro ně bude členství v klubu zdarma,“ vysvětluje vedoucí Britského centra Knihovny UP Zuzana Hanelová a dodává, že možnost přivést si kamaráda se zájmem o četbu v angličtině platí jak pro skupinku začátečníků, tak pro skupinu pokročilejších čtenářů.

Skupinka začátečníků je určena pro děti ve věku 10 až 12 let, které zatím do Reading Clubu nechodily. Maximální počet čtenářů v této skupince je deset. „Společně přečteme sedm anglických titulů ve formě zjednodušených textů, tzv. “readers”, mezi nimiž bude mimo jiné Dickensova A Christmas Carol, Kiplingova The Jungle Book nebo jeden případ Sherlocka Holmese,“ přibližuje program  četby v  klubu jeho vedoucí Marcela Koupilová, pracovnice Britského centra Knihovny UP.

Skupinka pokročilejších čtenářů je určena pro ty děti zaměstnanců UP, které už Reading Club alespoň jeden rok navštěvovaly. I do této skupiny, jejíž kapacita je 15 dětí, si mladí čtenáři mohou přivést kamaráda. „Ve skupině pokročilejších čtenářů si už knížky vybírají děti samy přímo z fondu Britského centra Knihovny UP. Na společných setkáních si pak anglicky povídáme o jejich zážitcích a dojmech z četby,“ upřesňuje Marcela Koupilová.

Reading Club bude probíhat od října do května, vždy třetí pátek v měsíci (kromě prosince, kdy se klub sejde už druhý pátek) v Britském centru Knihovny UP ve Zbrojnici na Biskupském náměstí 1. Skupina začátečníků se bude scházet  od 15:00 do 16:00, skupina pokročilých čtenářů  od 16:00 do 17:30. Registrace dětí do Reading Clubu je možná pouze prostřednictvím registračního formuláře a je nutné, aby bylo zaregistrováno jak dítě zaměstnance UP, tak jeho čtenářský kamarád.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)