AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | prosinec 2022

Akademická informační agentura, DZS
Monday 5 December 2022, 15:16

Program Barrande Fellowships zve zájemce na informační webinář  

Stipendijní program Barrande zaměřený na podporu výměn doktorandů z České republiky a Francie vstupuje po podpisu nové programové dohody do další etapy. A proto i letos pořádají partneři programu webinář pro studenty, ať už jsou v doktorském studiu nebo na konci magisterského studia. Webinář zodpoví dotazy zájemců a poskytne doporučení pro sepsání kvalitní žádosti.

Akce pro zájemce z českých VŠ se uskuteční 7. prosince 2022 od 11 hod., odkaz na připojení k webináři obdrží pouze registrovaní zájemci.   

 

Francie, Barrande – pobyty pro studenty DSP 

Od roku 2020 je financování výjezdů doktorandů z českých a francouzských vysokých škol možné díky stipendijnímu programu Barrande. Stipendium umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského školitele, a to buď krátkodobě (stáž v délce 1 až 3 měsíce), nebo dlouhodobě (doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle).

Žádosti přijímá AIA elektronicky na aia@dzs.cz. Detail nabídky naleznete na stránce programu.

Termín pro podání přihlášek: 12. února 2023

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy ULPAN v Izraeli

Ministerstvo zahraničních věcí Izraele opět nabízí studentům českých VŠ účast na letních kurzech hebrejštiny a arabštiny ULPAN v roce 2023. Této příležitosti mohou využít studenti judaistiky, hebraistiky, religionistiky, filozofie, teologie, blízkovýchodních studií, ale i dalších vědních oborů. Detail nabídky s popisem podmínek účasti ve výběrovém řízení bude brzy zveřejněn ve vyhledávači stipendií. Přihlášky přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 29. prosince 2022

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Egypt  

Ministerstvo vysokého školství Egyptské arabské republiky nabízí stipendia ke studijním a výzkumným pobytům v Egyptě pro:

· studenty DSP v délce do 10 měsíců

· VŠ učitele a vědce v délce 1 až 5 měsíců

Bližší informace k nabídkám naleznete v jejich přehledech ve vyhledávači stipendií. Přihlášky přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 9. prosince

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Severní Makedonie

Studenti BSP, MSP a DSP se mohou hlásit na studijní pobyty v Severní Makedonii v délce nejméně 2 měsíce. VŠ pedagogům a vědcům jsou nabízena nejméně 2 místa k účasti na přednáškových pobytech v délce do 10 dnů. Detaily nabídek s popisem podmínek účasti ve výběrovém řízení naleznete ve vyhledávači stipendií. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 9. prosince

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Čína

Čína nabízí stipendijní místa k semestrálním studijním pobytům pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně jiných než sinologických oborů. Seznam čínských univerzit, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje na svých webových stránkách China Scholarship Council (programy s oranžovou hvězdou jsou zahrnuté ve stipendijní nabídce). Detail nabídky s popisem podmínek účasti ve výběrovém řízení naleznete ve vyhledávači stipendií. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 19. prosince

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Albánie, Bulharsko, Gruzie, Mongolsko

Partnerské státy každoročně nabízejí českým VŠ místa na letních školách, jejichž organizátoři hradí účastníkům ubytování, stravování, ale také výdaje na exkurze a poznávání města. Letní jazykový kurz v Bulharsku se pravidelně koná na univerzitách v Sofii a Velikém Tarnovo během července, ČR může obsadit celkem 8 míst. Letní školu v Albánii pravidelně pořádá univerzita v Tiraně v září, vysíláme 2 účastníky. Letní škola v Mongolsku je určena přednostně studentům mongolistiky se znalostí jazyka alespoň na úrovni A2, v nabídce jsou 3 místa. Gruzie nabízí oborově zaměřené letní školy, jejich seznam zahraniční partner zveřejní na jaře 2023. Pokyny pro přihlášení naleznete v detailu jednotlivých nabídek.

Termín pro podání přihlášek: 30. prosince

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Albánie, Bulharsko, Gruzie, Lotyšsko, Mongolsko, Rumunsko

Několik států nabízí semestrální pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v délce až 9 měsíců, resp. studijní, výzkumné či přednáškové pobyty pro VŠ učitele většinou v délce do 1 měsíce. Vybraní účastníci uskuteční pobyt na vysokých školách Albánii, Bulharsku, Gruzii, Lotyšsku, Mongolsku a Rumunsku dle vlastního výběru. Podmínky účasti a pokyny pro přihlášení naleznete v detailu jednotlivých nabídek.

Termín pro podání přihlášek: 30. prosince

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Řecko

Řecko přijme 6 akademických pracovníků českých VŠ na studijní či výzkumné pobyty v délce maximálně 1 týden. Výše stipendia pro účastníka pobytu je 110 EUR denně. Pobyt se musí uskutečnit během kalendářního roku 2023. Další informace najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 12. ledna 2023

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)