AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | květen 2022

Monday 2 May 2022, 12:28 – Text: -ap-

Německo, stipendia DAAD pro krátkodobé pobyty – ZRUŠENÍ TERMÍNU!

Udělování většiny stipendií DAAD pro krátkodobé pobyty bylo dočasně pozastaveno, letos tedy nebude možné žádat o většinu stipendií s uzávěrkou 2. května (viz níže). K tomuto opatření přistoupila DAAD v důsledku aktuálních rozhodnutí o krácení finančních prostředků poskytovaných Ministerstvem zahraničí SRN. Změna se týká těchto stipendií:

Nadále je možné ucházet se o stipendia pro bilaterální výměnu akademiků a vědeckých pracovníků (financováno Ministerstvem školství SRN). Žádosti se podávají do 2. května přímo přes portál DAAD.

Bližší informace poskytuje DAAD Information Point Praha.

 

Bilaterální spolupráce: Japonsko

Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska (MEXT) nabízí tři druhy stipendií do Japonska:

  • Stipendia ke studijním pobytům pro absolventy BSP a pro studenty a absolventy MSP a DSP (Research Student). Podrobné informace zde.
  • Stipendia k absolvování VŠ studia v Japonsku pro absolventy SŠ a pro studenty prvních ročníků VŠ (Undergraduate Students). Podrobné informace zde.
  • Stipendia k absolvování vyššího odborného studia v Japonsku pro absolventy SŠ (Specialized Training College Students). Podrobné informace zde.

Zájemci o tyto druhy stipendií podávají žádosti v termínu do 31. května. Přihláška s požadovanými přílohami se zasílá na adresu MŠMT ČR. Vybraní žadatelé budou japonským velvyslanectvím pozváni k písemnému testu, který se bude konat 14. června. Další pokyny najdete na stránkách AIA.

 

Bavorsko (SRN) – stipendia pro asistenty na bavorských školách

Bavorské státní ministerstvo vzdělávání a kultu vypisuje výběrové řízení na stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Bavorsku. Pobyty trvají od 13. září 2022 do 28. června 2023. Přihlásit se mohou studenti třetích a vyšších ročníků vysokých škol s němčinou jako studijním oborem, ve věku do 29 let. Dobrá znalost německého jazyka je podmínkou.

V případě zájmu je třeba zaslat požadované podklady do 31. května emailem na adresu maximilian.weig@stmuk.bayern.de. Bližší informace naleznete zde.

 

Bavorsko (SRN) – stipendijní a grantové programy BTHA

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) v roce 2022 nadále poskytuje finanční příspěvky pro projekty přeshraniční spolupráce také v digitálním formátu a pro účast na online akcích VŠ v sousední zemi. Možnosti uskutečnit setkání, studijní pobyty nebo výzkumné projekty prezenční formou závisí na situaci v obou zemích.

 

Výzkumné stáže: NATO Internship Programme

Mezinárodní sekretariát NATO v Bruselu nabízí stipendia k půlročním stážím. Ucházet se mohou studenti VŠ od 21 let, zapsaní minimálně do 3. ročníku studia nebo čerství absolventi v oborech architektura, infrastruktura, facility management, aeronautika, inženýrství, lidské zdroje. Stručné informace nalezete na stránkách AIA, podrobnosti jsou k dispozici na stránkách NATO. Žádosti se podávají online přes stránky NATO do 8. května.

 

Výzkumné stáže: Tchaj-wan

Ministerstvo zahraničních věcí Čínské republiky (Tchaj-wan) nabízí stipendia k výzkumným pobytům na univerzitách a výzkumných institucích na Tchaj-wanu. Stipendia jsou určena pro doktorandy, postdoktorandy, odborné asistenty a akademické pracovníky ze společenskovědných a humanitních oborů, zaměřených na studium Tchaj-wanu, vztahů mezi Tchaj-wanem a pevninskou Čínou, asijsko-pacifického regionu a sinologie. Žádosti se podávají do 30. června. Bližší informace o stipendiu naleznete v přehledu na stránkách AIA a na stránkách programu Taiwan Fellowship.

 

Jižní Korea – DUO-Korea 2022 Fellowship Program

I v příštím akademickém roce pokračuje program DUO-Korea Fellowship Program zaměřený na semestrální výměnné pobyty VŠ studentů mezi Jižní Koreou a státy EU.

Mezi příslušnými vysokými školami musí být v rámci tohoto programu uzavřena dohoda o dvoustranné spolupráci. Každý účastník výměny musí mít příslib přijetí od partnerské školy. Žádost o uskutečnění výměnných pobytů musí po vzájemné dohodě obou VŠ předložit sekretariátu programu ASEM-DUO korejská VŠ.

Uzávěrka přijímání žádostí na akademický rok 2022/2023 je 19. května. Více informací naleznete na stránkách AIA, pokyny k podání žádostí jsou k dispozici na stránkách programu.

 

Švýcarsko – školící programy Institutu pro mír a dialog

Institut pro mír a dialog (IPD) se sídlem v Basileji nabízí tříměsíční neuniverzitní školící program zaměřený na získání dovedností v souvislosti s řízením, HR, projektovým managementem, ale také v oblasti budování míru, mediace a alternativního řešení sporů. Moduly probíhají v zimním a v letním semestru. Přihlášky na zimní semestr přijímá IPD do 10. srpna, o stipendium v podobě snížení účastnického poplatku je možné žádat do 10. června. Více informací naleznete v přehledu zde a na stránkách IPD.

 

Zdroj: DZS - Akademická informační agentura

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)