prof. RNDr. Marián HALÁS, Ph.D.

Employee photo
Contact

585634593, 775772337

Katedra geografie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.019

profesor

ČLÁNEK
Halás M., Blažek V., Klapka P., Kraft S. Population movements based on mobile phone location data: the Czech Republic. Journal of Maps. 2021.
Halás M., Klapka P., Hurbánek P., Bleha B., Pénzes J., Pálóczi G. A definition of relevant functional regions for international comparisons: The case of Central Europe. AREA. 2019.
Erlebach M., Halás M., Daniel J., Klapka P. Is there congruence in the spatial patterns of regions derived from scalar and vector geographical information? Moravian Geographical Reports. 2019.
Halás M., Klapka P., Bačík V., Klobučník M. The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries. PLoS One. 2017.
Pálóczi G., Pénzes J., Hurbánek P., Halás M., Klapka P. Attempts to delineate functional regions in Hungary based on commuting data. Regional Statistics. 2016.
Klapka P., Halás M., Netrdová P., Nosek V. The efficiency of areal units in spatial analysis: Assessing the performance of functional and administrative regions. Moravian Geographical Reports. 2016.
Halás M., Klapka P., Tonev P., Bednář M. An alternative definition and use for the constraint function for rule-based methods of functional regionalisation. Environment and Planning A. 2015.
Halás M., Klapka P. Spatial influence of regional centres of Slovakia: analysis based on the distance-decay function. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali. 2015.
Klapka P., Halás M., Erlebach M., Tonev P., Bednář M. A Multistage Agglomerative Approach for Defining Functional Regions of the Czech Republic: The Use of 2001 Commuting Data. Moravian Geographical Reports. 2014.
Halás M., Klapka P., Kladivo P. Distance-decay functions for daily travel-to-work flows. Journal of Transport Geography. 2014.
Halás M., Klapka P., Bleha B., Bednář M. Funkčné regióny na Slovensku podľa denných tokov do zamestnania. Geografický časopis. 2014.
Klapka P., Halás M., Tonev P., Bednář M. Functional Regions of the Czech Republic: Comparison of Simpler and More Advanced Methods of Regional Taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. 2013.
Halás M., Zuskáčová V. Travelling to services in the daily urban system of Olomouc. Bulletin of Geography. Socio - Economic Series. 2013.
Kladivo P., Halás M. Quality of life in an urban environment: A typology of urban units of Olomouc. Quaestiones Geographicae. 2012.
Halás M., Roubínek P., Kladivo P. Urbánní a suburbánní prostor Olomouce: teoretické přístupy, vymezení, typologie. Geografický časopis. 2012.
Halás M., Kladivo P., Šimáček P., Mintálová T. Delimitation of micro-regions in the Czech Republic by nodal relations. Moravian Geographical Reports. 2010.
Halás M., Formanová L. Sociological, demographic and spatial aspects of the singles phenomenon in the Czech Republic. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. 2010.
Klapka P., Frantál B., Halás M., Kunc J. Spatial Organisation: Development, Structure and Approximation of Geographical Systems. Moravian Geographical Reports. 2010.
Halás M., Klapka P. Grafické modely regiónov. Acta Geographica Universitatis Comenianae. 2009.
Halás M., Toušek V. Cizinci a jejich pozice na trhu práce v regionu Jižní Morava. Geografická revue. 2007.
Halás M., Džupinová E. Vývoj a priestorové rozloženie bytového fondu Bratislavy. Urbanismus a územní rozvoj. 2007.
Halás M. Potenciál a perspektívy rozvoja prihraničnej obce Kúty (porovnani s mestami Šaštín - Stráže a Gbely). Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Folia Geographica 10. Prírodné vedy. 2006.
Halás M., Spišiak P., Horňák M. Trans-border Population Migrations (A Case Study). Természettudományi Közlemények 6. Nyíregyháza,. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Machar I., Halás M. Regional biogeographical model of vegetation zones in doctoral programme Regional Biogeography in Olomouc (Case study for Norway spruce). Proceedings of 27th Central European Conference (Teaching) Regional Geography. 2021.
Machar I., Halás M. Regional biogeographical model of vegetation zones in doctoral programme Regional Biography in Olomouc (Case study for Norway pruce). Proceedings of 27th Central European Conference Teaching Regional Geography. 2020.
Machar I., Halás M. Regional biogeographical model of vegetation zones in doctoral programme Regional Biography in Olomouc (Case study for Norway spruce). In Mísařová D., Petráková J. (Eds.) Proceedings of 27th Central European Conference (Teaching) Regional Geography. 2020.
Tonev P., Halás M., Klapka P. Prostorová neurčitost funkčních regionů: Porovnání pracovní dojížďky v letech 1991-2011. In Klímová . (Eds.) XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 2018.
Tonev P., Tomáš M., Erlebach M., Halás M., Klapka P. Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání školské a pracovní dojížďky. In Klímová V. (Eds.) XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 2017.
Halás M., Erlebach M., Klapka P., Tomáš M. Efficiency of Delineation of Administrative Regions: A Functional Region Approach. In Klímová V. (Eds.) XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 2016.
Tomáš M., Klapka P., Halás M., Erlebach M. Inner Structure of Functional Regions: Relationships between Proto-centres. In Klímová V. (Eds.) XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 2016.
Halás M., Klapka P., Tonev P. A Contribution to Human Geographical Regionalisation of the Czech Republic at the Mezzo Level. In . (Eds.) XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2014.
Erlebach M., Klapka P., Halás M., Tonev P. Inner Structure of Functional Region: Theoretical Aspect. In . (Eds.) XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2014.
Klapka P., Halás M., Tonev P. Functional Regions: Concept and Types. In Klímová V., Žítek V. (Eds.) XVI. mezinárdní kolokvium o regionálních vědách. 2013.
Halás M., Kladivo P., Roubínek P. Koncept kompaktního města: příspěvek k výzkumu a správě. In Klímová V., Žítek V. (Eds.) XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2013.
Řehák S., Halás M., Klapka P. Několik poznámek k možnostem aplikace Reillyho modelu. Geographia Moravica. 2009.
Kladivo P., Fňukal M., Halás M., Klapka P., Ptáček P., Szczyrba Z., Toušek V. Vybrané aspekty kvality života Olomouce a blízkého zázemí. Geodny Liberec 2009. 2009.
Halás M. Vývoj pracovnej migrácie medzi SR a ČR. Česká geografie v evropském prostoru. 2007.
Halás M. Cezhraničné väzby a cezhraničná spolupráca Slovenska s Českou republikou. Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában/Národnostné a etnické menšiny na Slovensku. 2006.
KNIHA - CELEK
Kunc J., Maryáš J., Tonev P., Frantál B., Siwek T., Halás M., Klapka P., Szczyrba Z., Zuskáčová V. Časoprostorové modely nákupního chování české populace. 2013.
Džupinová E., Halás M. Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska. Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska. 2008.
Halás M., Jurek M., Smolová I., Fňukal M., Klapka P., Ptáček P., Szczyrba Z. Studuj geografii v Olomouci. Studuj geografii v Olomouci. 2008.
Halás M. Územné plánovanie. Územné plánovanie. 2006.
Halás M. Cezhraničné väzby, cezhraničná spolupráca: na príklade slovensko-českého pohraničia s dôrazom na jeho slovenskú časť. Cezhraničné väzby, cezhraničná spolupráca: na príklade slovensko-českého pohraničia s dôrazom na jeho slovenskú časť. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
ABSTRAKT
Kladivo P., Fňukal M., Halás M., Klapka P., Ptáček P., Szczyrba Z., Toušek V. Vybrané aspekty kvality života Olomouce a blízkého zázemí. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. 2008.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Jeřábek M., Dokoupil J., Havlíček T., Halás M. Certifikovaná metodika k usměrnění přeshraničního regionálního rozvoje. 2015.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)