Mgr. Alena VYSKOČILOVÁ, DiS.

Employee photo
Contact

585631237, +420 731 631 462

Oddělení podpory a služeb (Welcome Off.)

Rektorát UP

Vodární 6

1.15

Vedoucí oddělení podpory a služeb

Head of Welcome Office, International Cooperation Division

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
SPURNÁ M., Vaščáková T. Příklad testování motorických kompetencí u žáků s tělesným postižením a kombinovaným postižením. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře zaměřeného na oblast fi ttness a wellness osob se zdravotním postižením. 2011.
Bartoňová R. Aplikované pohybové aktivity osob s tělesným postižením v zimní přírodě. In Vyskočilová A. (Eds.) Integrace - jiná cesta III. 2010.
Kudláček M. Zapojení žáka s tělesným postižením do vyučovací hodiny tělesné výchovy na běžné škole. In Vyskočilová A. (Eds.) Integrace - jiná cesta 3. 2010.
ABSTRAKT
Válková H. Bylo–nebylo… Původ a současnost APA na FTK [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
Válková H. Erasmus-Mundus v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
KREJČÍ E., JANURA M., DVOŘÁKOVÁ T., Svoboda Z. Hodnocení efektu hipoterapie u pacientů s DMO [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
Kurková P. Pohybová aktivita a sport žáků se sluchovým postižením v primárním vzdělávání. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků. 2011.
Válková H. Univerzitní studia APA na FTK UP, v ČR a v některých dalších zemích. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
Dvořáková J., Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z. Využití biomechanických metod při sledování vlivu hipoterapie na změnu motorických vzorů dětí s centrální koordinační poruchou [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
JANURA M., SVOBODA Z. Využití biomechaniky v aplikovaných pohybových aktivitách [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
HONZÍKOVÁ L., JANURA M., Dvořáková T., Svoboda Z. Využití různých typů ortéz AFO u pacientů s omezením v oblasti hlezenního kloubu a nohy – paréza nervus peroneus (případová studie) [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)