doc. PhDr. Radka DOFKOVÁ, Ph.D.

Employee photo
Contact

585635701

Katedra matematiky

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.41

docent - proděkan

Didactics of mathematics for the elementary school - conceptual and content aspects of university training of mathematics teachers for primary school. Beliefs of the readiness for teaching and self-efficacy of prospective teachers for teaching mathematics.

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 8. 2020 – )

Vědecká společnost

  • Jednota českých matematiků a fyziků (člen, 2002–)

Odborná komise

  • Studentská vědecká a umělecká odborná činnost (SVOUČ) (člen, 2020–2020)
  • Studentská vědecká a umělecká odborná činnost (SVOUČ) (člen, 2019–2019)

Redakční rada

  • Elementary Mathematics Education Journal (člen, 2019–)
  • Výzkum v oborových didaktikách PdF UP v Olomouci (člen, 2019–)

Oborová rada

  • Matematická gramotnost ve vzdělávání (člen, 2020–)

Státnicová komise

  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (předseda, 2020–)
  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (člen, 2015–2019)
ČLÁNEK
Dofková R., Surá M. Nonstandard math word problems and analysis of the partial stages. Problems of Education in the 21st Century. 2021.
Dofková R., Laitochová J. Připravenost budoucích učitelů primárního stupně na práci s gradovanými úlohami v matematice. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2019.
Dofková R., Nocar D., Zdráhal T. Reflexe připravenosti budoucích učitelů používat digitální technologie ve výuce matematiky. ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL. 2019.
Dofková R. Tandemová výuka v matematice jako instrument reflektivního modelu vzdělávání. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2019.
Dofková R., Chudý Š. Weak and strong points in the perception of own preparedness of prospective math teachers. Prosodi:Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra. 2019.
Dofková R., Bártek K., Fačevicová K., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Uhlířová M., Zdráhal T. Identifikace výukových metod používaných při přípravě budoucích učitelů matematiky. Trendy ve vzdělávání. 2017.
Dofková R. Possibilities for Motivation in Hard Sciences Teaching. The Anthropologist. 2016.
Dofková R. Přesvědčení o připravenosti budoucích učitelů matematiky 1. stupně ZŠ. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2016.
Dofková R. Possibilities for Motivation in Mathematics Teaching. The Anthropologist. 2015.
Dofková R. Can we Play with Mathematics? e-Pedagogium (print). 2008.
Dofková R. Heuristické principy při řešení problémových úloh na 1. stupni ZŠ. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dofková R., Najdek A., Wossala J. Possibilities of Using QR Code Cubes in Primary Mathematics Teaching. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Dofková R., Macháčková V. The Teaching Activities for Digital Literacy in Mathematics Teaching. ICLEL2022 CONFERENCE BOOK. 2022.
Škultéty M., Dofková R., Suchánek J. Analysis of Educational Situations in Mathematics Education. ICERI2021 Proceedings. 2021.
Wossala J., Dofková R., Novotná S. Analysis of Selected Word Problems in the Integration of Clil into Mathematics Teaching. ICERI2021 Proceedings. 2021.
Wossala J., Dofková R., Novotná S. Higher Education Changes during the Covid-19 Crisis by Students Point of View. EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Dofková R., Wossala J., Šebestová B. On-line teaching reflection during the COVID-19 pandemic in the future teachers and business training. ICLEL21 Conference proceeding book. 2021.
Dofková R., Wossala J., Novotná S. Tasks for the mathematical literacy development in primary prospective teachers training. ICERI2021 Proceedings. 2021.
Dofková R., Škultéty M. Using an educational TV series as an environment for teaching mathematics. SEMT21 Proceedings: Broadening experiences in elementary school mathematics. 2021.
Nocar D., Dofková R., Bártek K. Apollonius’ Problem LLC at High School Using ICT. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2020 Proceedings. 2020.
Nocar D., Dofková R. Apollonius’ Problems in Secondary Education Using ICT. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Laitochová J., Nocar D., Dofková R. Teachers‘ perception of the introduction of digital technology in teaching mathematics. INTED2020 Proceedings. 2020.
Dofková R., Tauferová E. The Context of Mathematical tasks as an Assumption of their Successful Solution. EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Dofková R., Laitochová J., Nocar D. Using Open Educational Resources by Primary Teachers for Mathematic Teaching. INTED2020 Proceedings. 2020.
Nocar D., Dofková R., Bártek K., Zdráhal T. Development of Pupils' Digital Literacy in Teaching Mathematics. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Nocar D., Dofková R. Dualita výukových cílů ve vyučování matematice. In Vužňáková K., Hnatová J. (Eds.) Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. 2019.
Dofková R., Laitochová J. Graded Tasks as a Specific Teaching Situation in Mathematics. ICLEL 19 Conference Proceeding Book. 2019.
Plischke J., Dofková R. Learning tasks as important didactic category for the development of key competencies. ICLEL 2019 Conference Proceedings Book. 2019.
Dofková R. Perception of mathematics anxiety among prospective teachers while solving word and nonstandard problems in mathematics. International Symposium Elementary Mathematics Teaching SE19MT. 2019.
Nocar D., Dofková R., Pastor K., Laitochová J. Primary School Teachers Preparedness to Develop Pupils' Digital Literacy in Teaching Mathematics. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Laitochová J., Dofková R. Teaching Situations that Support Functional Thinking. In Titrek O., Ahmadov F., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 19 Conference Proceedings Book. 2019.
Zdráhal T., Dofková R., Nocar D. The Effects of ICT on Student Achievement in Mathematics. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Dofková R., Kvintová J. Webb efficacy scale applied to pre-service elementary school maths teachers. EDULEARN18 Proceedings. 2018.
Dofková R., Nocar D. Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky. In . (Eds.) Primárne matematické vzdelávanie teória, výskum a prax. 2017.
Dofková R., Kvintová J. Development of the Attitude to Mathematics in Future Primary School Teachers as a Determinant of their Self-Efficacy. In Chova G., Martínez L., Torres C. (Eds.) EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Nocar D., Tang Q., Laitochová J., Bártek K., Zdráhal T., Dofková R. ICT in Mathematics at Elementary Schools in China and Czech Republic. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2017 Proceedings. 2017.
Uhlířová M., Dofková R., Laitochová J. Mathematical literacy of primary school pupils in the context of international comparisons. In Chova LG., Martínez AL., Torres Ic. (Eds.) ICERI2017 Proceedings. 2017.
Uhlířová M., Dofková R. Pre-service Primary Teacher attitudes towards Mental Mapping in Mathematics. In Chova LG., Martinéz AL., Torres LC. (Eds.) EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Dofková R., Uhlířová M. Teaching Methods Using in Mathematics Primary Pre-Service Teachers Training. In . (Eds.) ICERI2017 Proceedings. 2017.
Dofková R. The External Control Scale Applied to Pre-Service Elementary School Math Teachers. In . (Eds.) ICLEL 2017 Proceeding Book. 2017.
Uhlířová M., Dofková R. Lifelong learning as a way of mathematics teacher ICT skills development. In Chova L., Martinez L., Torres C. (Eds.) INTED2016 Proceedings. 2016.
Dofková R., Uhlířová M. Next Generation Classroom as an Instrument for Motivation in Mathematics. INTED2016 Proceedings. 2016.
Uhlířová M., Dofková R. Pre-service primary teachers professional self-assessment with respect to mathematics. In . (Eds.) ICERI2016 Proceedings. 2016.
Dofková R., Zdráhal T. Prospective Mathematics Teachers´Abilties to Exploit Computer Algebra Systems. EDULEARN16 Proceedings. 2016.
Zdráhal T., Dofková R. Geometric Interpretation of Gauss-Jordan Elimination. XXIX. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2011.
Dofková R. Cabri Geometry as an effective instrument of motivation. XXI. DIDMATTECH 2008. 2009.
Dofková R. Matematika očima žáků 1. stupně ZŠ - výsledky výzkumu. Matematika z pohladu primárného vzdelávania. 2009.
Dofková R. Aktuální trendy ve výuce matematiky. XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávácího procesu: sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. 2008.
Dofková R. Aktuální trendy ve výuce matematiky. Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 2008.
Dofková R., Novák B., Eberová J., Stopenová A., Hotová E., Hodaňová J., Navrátilová D., Uhlířová M., Slouka J., Laitochová J. Hrátky s matematikou. Možné cesty pozitivní změny postoje mládeže k přírodním vědám. 2008.
Dofková R. Playful mathematics review - two years with "Different" Mathematics. Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 2008.
Dofková R. Two Years with Different Mathematics. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Skalková R. Playful mathematics as a method of motivation. 978-80-7290-307-8. 2007.
Novák B., Dofková R., Stopenová A. Reflexe netradičních matematických aktivit na základní škole. Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 2007.
Novák B., Dofková R., Stopenová A. Reflexe netradičních matematických aktivit na základní škole. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Skalková R. Reflexe školních akcí ve světle pedagogického výzkumu. In Kvítek L. (Eds.) Aktivity k popularizaci matematiky na ZŠ. 2007.
Skalková R. Využití motivačních aktivit v hodinách matematiky. 978-80-244-1760-8. 2007.
Skalková R. Konstruktivistický způsob vzdělávání ve vyučování matematice z hlediska motivace žáků k učení. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Skalková R., Nocar D. Motivační aspekt multimediálních výukových programů ve výuce matematiky na ZŠ. Matematika V. Elektronické médiá vo vyučovaní matematiky. 2006.
Skalková R. Využití motivace jako nástroj učitele k upoutání žákovy pozornosti. Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy. 2006.
Skalková R. Shrnutí dosažených výsledků k problematice motivace v matematice. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? 2005.
Skalková R. Teoretická východiska motivace a jejich aplikace na učivo o zlomcích. VI. konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. 2005.
Skalková R. Motivace v matematice: konkrétní návrhy motivačních aktivit. História, súčastnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. 2004.
Skalková R. Motivace v matematice v primární škole. Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. 2004.
Skalková R. Význam motivace v matematice a jejich konkrétní aplikace na učivo o zlomcích. XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2004.
Skalková R. Motivace v matematice. Reflexe problémů pedagogiky v disertačních pracích studentů DSP. 2003.
Skalková R. Motivace v matematice s využitím didaktických her a zajímavých úloh. The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education. 2003.
Skalková R. Využití pohádky a křížovky k průběžné motivaci v matematice. Trendy ve vyučování matematice na ZŠ. 2003.
Skalková R. Základy teorie her jako motivační činitel v matematice. XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2003.
ABSTRAKT
Dofková R. Mathematics through the Eyes of Primary School Pupils - the Results of Research. Mathematics from Primary Education View. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uhlířová M., Nocar D., Dofková R., Laitochová J., Zdráhal T., Talášek T., Pastor K., Bártek K., Wossala J., Vaško J., Bártková E. Challenges of primary mathematics education as a part of teaching for the 21st century. 2023.
Bártek K., Dofková R., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Pastor K., Talášek T., Uhlířová M., Vaško J., Wossala J., Zdráhal T. Actual Challenges of Primary Mathematics Education in the 21st Century. 2021.
Chudý Š., Kropáč J., Vyhnálková P., Nováková Z., Balaban V., Koribská I., Šemberová M., Pitnerová D., Buchtová T., Peng D., Plischke J., Fasnerová M., Dvořáková Kaněčková E., Dofková R. Výzvy pro učitele v 21. století: mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů. 2019.
Bártek K., Dofková R., Gáborová V., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Stopenová A., Uhlířová M., Wossala J., Zdráhal T. Perspectives of primary mathematics education. 2018.
Uhlířová M., Laitochová J., Nocar D., Novák B., Hodaňová J., Zdráhal T., Stopenová A., Dofková R. Primární matematické vzdělávání v souvislostech (EME2016). 2016.
PROJEKT
Dofková R. Inovace didakticko–matematických předmětů v rámci pregraduální přípravy učitelů. Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci. 2019.
Dofková R. Prospective mathematics teachers training. Norské fondy a fondy EHP. 2016.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Mathematics as an environment for the development of a pupil's personality KMT/KMRO@ ZS 6
Didactics of mathematics KMT/KTMA@ ZS 11
Methodology of Teaching Mathematics B KMT/KUMBQ LS Se 3
Methodology of Teaching Mathematics B KMT/KUMBQ LS 3
Didactics of mathematics 1 KMT/MD1@ ZS 1
Didactics of mathematics 1 KMT/MD1@ ZS Se 4
Didactics of mathematics 2 KMT/MD2@ LS Se 4
Defense of the thesis KMT/MKVAL LS Se 0
Mathematics and Methodology KMT/SZZM@ ZS Cv 0
Didactics of mathematics KMT/TMA@ ZS 1
Didactics of mathematics KMT/TMA@ ZS Se 4
Didactics of mathematics A KMT/WDM1X ZS Se 0
Didactics of mathematics A KMT/WDM1X ZS 4
Didactics of mathematics B KMT/WDM2X ZS 4
Didactics of mathematics B KMT/WDM2X ZS Se 0
Didaktika pro 2. stupeň ZŠ KMT/WZDD ZS 6
Didaktika pro 2. stupeň ZŠ KMT/WZDD ZS Se 0
Didactics of mathematics 1 KMT/KMD1@ ZS 11
Didactics of mathematics 2 KMT/KMD2@ LS 3
Elementární matematika 1 KMT/WZE1 ZS Se 0
Elementární matematika 2 KMT/WZE2 LS Se 0

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)