doc. Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D.

Employee photo
Contact

585635512

Katedra antropologie a zdravovědy

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

4.48

Docent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká společnost

 • Česká společnost antropologická (člen, 2006–)
 • Česká společnost pro výživu (člen, 2005–)
 • Česká pedagogická společnost (člen, 2011–)
 • Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (člen, 2011–)
 • Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví (předseda, 2012–)

Vědecká rada

 • Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (člen, 2012–)

Odborná komise

 • Hodnotící komise projektů Studentské grantové soutěže na PdF UP v Olomouci (člen, 2012–)
 • Hodnotící komise rozvojových projektů v rámci institucionálního plánu UP na PdF UP v Olomouci (člen, 2013–)

Státnicová komise

 • Učitelství rodinné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (člen, 2004–2010)
 • Pedagogická připravenost (člen, 2008–)
 • Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (člen, 2010–)
 • Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy (člen, 2012–)

Jiné komise a orgány

 • Přijímací komise pro obor Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (člen, 2007–)
 • komise pro rigorózní řízení v oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví PdF MU Brno (člen, 2006–)
 • Pracovní skupina Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro tvorbu standardů vzdělávací oblasti Člověk a zdraví / obor Výchova ke zdraví (člen, 2013–)
ČLÁNEK
Slaná Reissmannová J., Hřivnová M., Smejkalová Z. Možnosti výuky prevence chronických neinfekčních chorob na základních (a středních) školách. Komenský. 2020.
Sofková T., Hřivnová M., Chrásková M. Dietary habits in the context of body composition of young adult females. Anthropological Review. 2019.
Hřivnová M. Standardy pro základní vzdělávání – Výchova ke zdraví a jejich evaluace v prostředí pedagogické reality. e-PEDAGOGIUM, An independent scientific journal for interdisciplinary research in pedagogy. 2018.
Kopecký M., Hřivnová M., Eštočáková M., Minovská L. Porovnání symetrie obvodových rozměrů na horních a dolních končetinách u dívek ve věku 7 až 18 let. Česká antropologie. 2006.
Hřivnová M., Kopecký M., Eštočáková M. Analýza kardiovaskulárních ukazatelů u dívek ve věku 7 až 18 let v regionu Olomouc. Slovenská antropológia. 2005.
Kopecký M., Eštočáková M., Hřivnová M. Sekulární trend tělesných parametrů u chlapců a dívek v průběhu 45 let v olomouckém regionu. Slovenská antropológia. 2005.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Hřivnová M. Analýza funkčních indikátorů kardiovaskulárního systému u dívek ve věku 7-18 let regionu Olomouc. Analýza funkčních parametrů indikátorů kardiovaskulárního systému u dívek ve věku 7-18 let regionu Olomouc. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hřivnová M., Sofková T., Cichá M., Marciánová V. Odkládané a pozdní rodičovství – vybrané výsledky výzkumu u středoškolské populace v rámci projektu In Time 2. In Prouzová Z., Mitlöhner M., Sovová O., Kubík J. (Eds.) 31. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. 2023.
Sofková T., Hřivnová M. Health Promotion by Physical Activity in Relation to Body Composition. Life in Health 2021. 2022.
Sofková T., Hřivnová M., Cichá M. Odkládané a pozdní rodičovství pohledem adolescentů. 30. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2022.
Hřivnová M., Slaná Reissmannová J., Sofková T., Cichá M., Marciánová V. The Cognitive Dimension among University Students in the Area of Sexual and Reproductive Health with an Emphasis on the Issue of Delayed/Late Pregnancy and Parenthood. In Vlček P., Slaná Reissmannová J., Petráková A., Kostanjevec S. (Eds.) Life in Health 2021: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 9–10 September 2021. 2022.
Hřivnová M., Sofková T., Cichá M., Slaná Reissmannová J., Marciánová V. Vzdělávání adolescentů v problematice odkládaného rodičovství s využitím projektu: In Time 2 - zodpovědně, erudovaně, plánovaně a připraveně k rodičovství. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) Sborník referetů 30. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2022.
Hřivnová M., Cichá M., Slaná Reissmannová J., Sofková T., Marciánová V. Odkládané a pozdní těhotenství/rodičovství pohledem mladých dospělých. In Mitlöhner M., Prouzová Z., Sovová O., Kubík J. (Eds.) 29. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. 2021. 2021.
Hřivnová M., Slaná Reissmannová J., Sofková T., Cichá M., Marciánová V. The Cognitive Dimension among University Students in the Area of Sexual and Reproductive Health with an Emphasis on the IssueoOf Delayed/Late Pregnancy and Parenthood. In Vlček P., Slaná Reissmannová J., Petráková A., Kostanjevec S. (Eds.) Life in Health 2021: Research and Practice Proceedings of the International Conference held on 9–10 September 2021. 2021.
Hřivnová M., Cichá M., Slaná Reissmannová J., Sofková T., Marciánová V. "In Time" interaktivní edukace mladých dospělých v problematice včasného těhotenství/rodičovství. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 28. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. 2020.
Chrásková M., Hřivnová M., Sofková T. Health Literacy Level among Future Teachers at the Beginning of Undergraduate Education. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Sofková T., Hřivnová M., Chrásková M. Lifestyle in the context of somatic diagnostics for future educators. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. 2019.
Hřivnová M., Sofková T., Chrásková M. The Importance of Developing Health Literacy in Undergraduate Teacher Training in the Czech Republic. 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019: Conference Proceedings. 2019.
Hřivnová M., Chrásková M., Sofková T. The Level of Health Literacy among Future Teachers before Entering Educational Reality. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Hřivnová M., Sofková T., Chrásková M. The Level of Health Literacy in the Dimension of Disease Prevention among Graduates from the Teaching Study Programme. In Holinková M., Adánková L., Deflerová Brázdová Z., Kostanjevec S. (Eds.) Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference. 2019.
Hřivnová M. Jsou témata výchovy k sexuálně reprodukčnímu zdraví v edukační realitě vnímaná žáky jako dominantní či absentující? In Prouza J., Zouharová M., Podroužek L. (Eds.) Sborník referátů 8. moravský regionální kongres k sexuální výchově. 2018.
Hřivnová M. Problematika výchovy k sexuálně reprodukčnímu zdraví v dokumentu Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova ke zdraví. In Mitlöhner M., Prouzová Z., Zouharová M., Podroužek . (Eds.) 26. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice: sborník referárů. 2018.
Hřivnová M. Selected Aspects of Subjective Evaluation of Health Education by Elementary School Students in the Czech Republic. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Hřivnová M. Subjective Evaluation of Health Education by Czech Students. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018.
Hřivnová M. Faktory ovlivňující výběr budoucího životního partnera - evaluace očekávaného výstupu 12 ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví na ZŠ. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 25. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. 2017.
Hřivnová M. Vzdělávací standardy a dosažená úroveň rezulátového kurikula Výchovy ke zdraví. In Kornatovská Z., Kukačka V. (Eds.) Výchova ke zdraví a zdravý životní styl. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. 2017.
Hřivnová M. Zdravotní gramotnost v profesní přípravě pedagogů. In Turečková I. (Eds.) Preventivní programy v ošetřovatelské péči: sborník 12. vědecké mezinárodní konference. 2017.
Hřivnová M. Inovace v profesní přípravě učitelů Výchovy ke zdraví na Pedagogické fakultě. In Slaná Reissmannová J., Gajzlerová L. (Eds.) 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané. 2016.
Hřivnová M. Inovace v profesní přípravě učitelů Výchovy ke zdraví na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In Slaná Reissmanová J., Gajzlerová L. (Eds.) 70 ve zdraví. 2016.
Hřivnová M. Problematika sexuální výchovy v kurikulu základního vzdělávání a v profesní přípravě pedagogů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. In Miroslav M., Zuzana P. (Eds.) 24. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. 2016.
Hřivnová M. Témata sexuální výchovy ve vzdělávacích standardech a očekávaných výstupech ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví a jejich evaluace. In Prouzová Z. (Eds.) 7. moravský regionální kongres k sexuální výchově. Sborník referátů. 2016.
Hřivnová M. Educational Standards in Health Education in the Czech Republic. SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Hřivnová M., Majerová J. Social issues in the Czech elementary school curriculum as related to children with specific educational needs and in the context of cooperation with professional institutions. In Szluz B., Matulayová T., Pešatová I. (Eds.) Cross-Sectoral Cooperation in Order to Solve Social Problems. 2015.
Hřivnová M. Vzdělávací standardy Výchovy ke zdraví a jejich dílčí evaluace. In Řehulka E., Reissmannová J., Gajzlerová L. (Eds.) Škola a zdraví v 21. století: Sborníky za roky 2014 a 2015. 2015.
Hřivnová M. Teaching Health Education in Elementary Schools in the Czech Republic. In Stoffová V. (Eds.) XXVI. Didamattech 2013 Educational Technologies in the Information- and Knowledge-Based Society. 2014.
Hřivnová M. Vzdělávací standardy ve Výchově ke zdraví s akcentem na oblast výchovy k sexuálně reprodukčnímu zdraví. In Prouzová Z. (Eds.) 6. moravský regionální kongres k sexuální výchově, Olomouc 2014. 2014.
Hřivnová M. Koncepce výuky výchovy ke zdraví na základních školách. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Hřivnová M. Sexuální výchova - prostor pro aplikaci aktivizačních výukových metod. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice 2013. 2013.
Hřivnová M. Výchova ke zdraví na základních školách v kontextu projektového vyučování. In Řehulka E., Reissmannová J. (Eds.) Současné trendy výchovy ke zdraví. 2013.
Hřivnová M. Výchova ke zdraví pomocí aktivizačních výukových metod v praxi mateřských škol. In Procházková L. (Eds.) Sborník příspěvků z rozvojově-edukačního vzdělávání učitelek MŠ Jihomoravského kraje. 2013.
Majerová J., Kopecký M., Hřivnová M. Výuka první pomoci na 2. stupni základních škol. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Hřivnová M., Kopecký M., Knausová I., Vařeková R. Výživa jako součást životního stylu budoucích učitelů. In Řehulka E., Reissmannová J. (Eds.) Současné trendy výchovy ke zdraví. 2013.
Hřivnová M. Realizace výuky Výchovy ke zdraví na ZŠ ve vybraných krajích ČR s důrazem na oblast sexuální výchovy. In Prouzová Z. (Eds.) 5. moravský regionální kongres k sexuální výchově, SAFE II, Olomouc 2012. 2012.
HŘIVNOVÁ M. Centrum výzkumu zdravého životního stylu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In Krejčí M. (Eds.) Health Education and Quality of Life III. 2011.
Hřivnová M., Kopecký M., Majerová J. Výchova ke zdraví v přípravě učitelů sekundárního vzdělávání na pedagogické fakultě up v olomouci. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Hřivnová M., Kopecký M., Majerová J. Výchova ke zdraví v přípravě učitelů sekundárního vzdělávání na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Kopecký M., Krejčovský L., Knausová I., Hřivnová M., Navrátilová I., Kabátová H., Majerová J., Dvořáková G. Semilongitudinální sledování vlivu kompenzačního cvičení na velkém míči na držení těla u dětí mladšího školního věku. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Hřivnová M., Kopecký M. Hodnocení množství tělesného tuku pomocí kaliperační a bioimpedanční metody u dívek ve věku 10-19 let na Olomoucku. Antropologicko-psychologický pohled na populaci regionu. 2005.
Kopecký M., Hřivnová M. Vybrané obvodové rozměry dětí a mládeže od 7 do 18 let v olomouckém regionu. Antropologicko-psychologický pohled na populaci regionu. 2005.
Hřivnová M., Kopecký M. Hodnocení klenby nohy u dívek a chlapců ve věku od 7 do 15 let v olomouckém regionu. sborník referátů z V. doktorandské konference 7.11.2003. 2004.
Hřivnová M. Klidové hodnoty krevního tlaku a srdeční frekvence dětí ve věku 7-15 let v regionu Olomouc. Sborník referátů z V. doktorandské konference "Aplikovaná antropologie 2003" dne 7.11.2003. 2004.
Kopecký M., Hřivnová M. Morfologické a fyziologické charakteristiky 7-15letých chlapců v olomouckém regionu. Antropologicko-psychologická charakteristika populace v moravském regionu. 2004.
Bezděková M., Kopecký M., Hřivnová M. Relation of blood pressure and heart rate to BMI children weight category aged 7 -15 years. Abstracts to the 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with International Participation. 2004.
Hřivnová M., Kopecký M. Výchova ke zdraví jako nový studijní obor na PdF UP v Olomouci. Tělesná výchova a sport 2004, Liberec, Euroregion Nisa. 2004.
KNIHA - CELEK
Rašková M., Provázková Stolinská D., Bartošová M., Vavrdová A., Smutná K., Jedynaková K., Windsorová D., Doskočilová B., Putnová B. Personal Readiness of Future Primary School Teachers for the Education About Puberty in the Czech Republic and Croatia. In Vacek T., Bacalja R., Hřivnová M., Podroužek L. (Eds.) 2023.
Hřivnová M., Cichá M., Sofková T., Heiderová H., Slaná Reissmannová J., Marciánová V., Vodička J., Dlouhá D. IN TIME. Kognitivní a afektivní dimenze mladých dospělých ve vztahu k těhotenství a rodičovství. In Pilka R., Hamplová L. (Eds.) 2020.
Cichá M., Hřivnová M., Chrásková M., Kočí J., Kurková P., Preissová Krejčí A., Sofková T., Tománková K., Tomanová J., Zemánek P. Pedagogická antropologie v podmínkách současné školy. 2017.
Chrastina J., Finková D., Hrubešová I., Hřivnová M., Hubištová M., Jeřábková K., Kasáčková J., Kozáková Z., Krahulcová K., Kubisová S., Prachařová P., Růžička M., Smečková G., Švecová V. Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti - výzkumy, teorie a jejich využití v práci s klientem. In Kachlík P., Kurucová R., Smékalová L. (Eds.) 2016.
Hřivnová M., Fridrichová M., Kubrichtová L., Panošová O., Tupý J. Standardy pro základní vzdělávání - Výchova ke zdraví. In Reissmannová J., Marádová E. (Eds.) 2015.
Štěrbová D., Rašková M., Harvanová J., Hřivnová M., Procházka I., Krutilová D., Blaha D., Rovňanová L., Prouzová Z. Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I.: pomáhající profese ve vztahu k sexualitě včetně osob s mentálním postižením. 2014.
Štěrbová D., Rašková M., Harvanová J., Hřivnová M., Procházka I., Krutilová D., Blaha D., Rovňanová L., Prouzová Z. The specifics of communication in relation to sexuality I: Helping professions in relation to sexuality, including persons with intellectual disabilities. 2014.
Hřivnová M. Základní aspekty výživy. 2014.
Hřivnová M., Majerová J., Knausová I., Tomanová J., Kopecký M., Kikalová K. Stěžejní aspekty výchovy ke zdraví. Stzěžejní aspekty výchovy ke zdraví. 2010.
Kopecký M., Kikalová K., Bezděková M., Hřivnová M., Majerová J. Somatologie. Somatologie. 2009.
Kopecký M., Hřivnová M. Antropologický obraz populace moravských lokalit. Psychosomatické studie. Svazek 2. Antropometrické a fyziologické charakteristiky dětí a dospívajících v olomouckém regionu. Antropologický obraz populace moravských lokalit. psychsomatické studie. Svazek 2: Antropometrické a fyziologické charakteristiky dětí a dospívajících v olomouckém regionu. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Hřivnová M., Majerová J. Podpora zdraví dětí v mateřské škole v kontextu polytechnického vzdělávání. Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. 2015.
Hřivnová M. Metodický seminář k problematice výživy. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v olomouckém kraji. 2014.
Hřivnová M. Metodický seminář k reprodukčnímu zdraví. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. 2014.
Knausová I. Problematika závislostí. In Hřivnová M. (Eds.) Stěžejní aspekty výchovy ke zdraví. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Sofková T., Hřivnová M., Chrásková M. Lifestyle in the Context of Somatic Diagnostics for Future Educators. 2019.
Majerová J., Kopecký M., Hřivnová M. Výuka první pomoci na 2. stupni základních škol. 2012.
HŘIVNOVÁ M. Poslání a cíle APROZ. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hřivnová M., Cichá M., Petrová J., Pugnerová M. Den zdraví na PdF UP v Olomouci. 2023.
Hřivnová M., Cichá M., Rašková M., Petrová J. Vánoce a zdraví 2023. 2023.
Hřivnová M., Rašková M., Opletalová A., Kvintová J., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2019.
Hřivnová M., Rašková M., Opletalová A., Kvintová J., Cichá M., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Vánoce a zdraví 2019. 2019.
Hřivnová M., Rašková M., Opletalová A., Plevová I., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2018.
Hřivnová M., Rašková M., Plevová I., Opletalová A., Růžička M., Slaná Reissmannová J., Nejedlá M. Vánoce a zdraví 2018. 2018.
Hřivnová M., Rašková M., Hrubá K., Sofková T., Nejedlá M., Procházková L. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2017.
Hřivnová M., Rašková M., Chrásková M., Hrubá K., Nejedlá M., Procházková L., Růžička M. Vánoce a zdraví 2017. 2017.
Hřivnová M., Rašková M., Hrubá K., Chrásková M., Nejedlá M., Plevová I., Reissmannová J., Procházková L. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2016.
Hřivnová M., Rašková M., Hrubá K., Němcová L., Růžička M., Nejedlá M., Slaná-Reissmannová J., Sofková T. Vánoce a zdraví 2016. 2016.
Hřivnová M., Chrásková M., Machowská V., Rašková M., Plevová I., Reissmannová J. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2015.
Hřivnová M., Reissmannová J. Modern Nutrition and Health. 2015.
Hřivnová M., Hrubá K., Rašková M., Chrásková M., Němcová L., Procházková L., Nejedlá M. Vánoce a zdraví 2015. 2015.
Hřivnová M., Majerová J., Machowská V., Rašková M., Chrásková M., Tomanová J., Reissmannová J., Nejedlá M., Procházková L. Den zdraví na Pedagogické fakultě s podtitulem „Prevence závislostí a závislostního chování“. 2014.
Hřivnová M., Majerová J., Reissmannová J. Child nutrition and school eating in Slovenia. 2014.
Hřivnová M., Majerová J., Tomanová J., Chrásková M., Machowská V., Rašková M., Plevová I., Nejedlá M., Reissmannová J., Procházková L. Vánoce a zdraví 2014. 2014.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Reissmannová J., Nejedlá M. Den zdraví na Pedagogické fakultě s podtitulem "Výživa jako možnost aktivního přístupu ke zdraví". 2013.
Hřivnová M., Majerová J., Chrásková M., Reissmannová J. Eating habits in Slovenia and surrounding countries. 2013.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Kopecký K., Plevová I., Pugnerová M., Reissmannová J., Nejedlá M., Majerová J., Chrásková M., Tomanová J. Vánoce a zdraví 2013. 2013.
Hřivnová M., Machowská V. Antistresový program. 2012.
Hřivnová M., Rašková M., Machowská V., Majerová J., Reissmannová J. Den zdraví na Pedagogické fakultě. 2012.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Pugnerová M., Plevová I., Reissmannová J. Vánoce a zdraví 2012. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Hřivnová M. Pandemie Covid-19 a rozvoj zdravotní gramotnosti v digitální době. Pandemie Covid-19 a rozvoj zdravotní gramotnosti v digitální době. 2020.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Hřivnová M. Výchova k zdraviu žiakov mladšieho školského veku so zameraním na ich stravovacie návyky. In Sakalová B., Bernátová R. (Eds.) Disertační práce. 2023.
Hřivnová M. Studia Kinanthropologica. Studia Kinanthropologica. 2020.
Hřivnová M. Výživa ve výchově ke zdraví. Učebnice pro 8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Výživa ve výchově ke zdraví. Učebnice pro 8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 2020.
Hřivnová M. Trends in Education. Oponentský posudek. 2019.
Hřivnová M. Výživa ve výchově ke zdraví. Oponentský posudek. 2016.
HŘIVNOVÁ M. Bc. Jolana Uvízlová: Dula - pomocnice u porodu. Oponentský posudek na diplomovou práci. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Karin Funioková: Problematika zhotovování stomatologických protéz. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Kateřina Korotvičková: Prevence zubního kazu u dětí předškolního věku. Oponentský posudek na diplomovou práci. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Romana Dohnalová: Výživa sportovců. Oponetský posudek diplomové práce. 2011.
Hřivnová M. Brauerová Lenka: Výživa v průběhu ontogeneze - novorozenec, kojenec, batole. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Hřivnová M. Chytilová Irena: Výchova k volbě povolání na druhém stupni ZŠ. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Hřivnová M. Kovárnová Eva: Sexuální výchova jako součást výchovy ke zdraví. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Hřivnová M. Problematika zneužívání drog na 2. Stupni základních škol. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Hřivnová M. Růžička Pavel: Životní styl a stravovací návyky studentů vysokých škol. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Hřivnová M. Slunečková Monika: Výživa žáků na 2. stupni základních škol. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Hřivnová M. Tříska Jaroslav: Bezpečná škola - manuál. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
PROJEKT
Sofková T., Hřivnová M. Přístup k podpoře zdraví během pandemie Covid-19 a souvisejícím opatřením. Grantový fond děkana. 2023.
Hřivnová M., Cichá M., Sofková T., Heiderová H., Slaná Reissmannová J., Marciánová V. In Time 2 - zodpovědně, erudovaně, plánovaně a připraveně k rodičovství. Formování a rozvoj zdravotní gramotnosti v oblasti reprodukčního zdraví u studentů vyššího sekundárního vzdělávání. MZČR - program Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2022. 2022.
Hřivnová M., Cichá M., Sofková T., Heiderová H., Slaná Reissmannová J., Marciánová V., Vodička J., Pilková M. In Time - zodpovědně, erudovaně, plánovaně a připraveně k rodičovství. Formování a rozvoj zdravotní gramotnosti v oblasti reprodukčního zdraví u mladých dospělých (studentů vysokých škol). Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 2020.
Sofková T., Hřivnová M., Chrásková M. Životní styl a zdravotní gramotnost budoucích pedagogů. Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
Hřivnová M., Chrásková M., Sofková T. Zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ministerstvo zdravotnictví ČR - Národní program zdraví – projekty podpory zdraví. 2016.
Hřivnová M. Didaktika vzdělávacích oborů výchovy ke zdraví a podpory zdraví. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Hřivnová M. Školní metodik prevence. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Hřivnová M., Majerová J. Příprava a realizace studia: Školní metodik prevence: I-HNED (informace - hravě, nevšedně, exaktně, didakticky). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2013.
Hřivnová M., Majerová J., Rašková M. Research on Health education curriculum in the elementary education system in the Czech Republic. Grantová agentura České republiky. 2013.
Hřivnová M., Hrubá K. Vánoce a zdraví. Olomoucký kraj. 2013.
Hřivnová M. Vytvoření studijních podkladů pro kurz programu CŽV: Metodický seminář k problematice výživy. Podpora přípravy a inovace monotématických kurzů / workshopů / programů CŽV II. 2012.
Hřivnová M. Vytvoření studijních podkladů pro kurz programu CŽV: Metodický seminář k reprodukčnímu zdraví. Podpora přípravy a inovace monotématických kurzů / workshopů / programů CŽV II. 2012.
HŘIVNOVÁ M. Inovace a modernizace Didaktiky výchovy ke zdraví. Evropská komise (Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost). 2011.
KOPECKÝ M., TOMANOVÁ J., KIKALOVÁ K., BEZDĚKOVÁ M., MAJEROVÁ J., KREJČOVSKÝ L., HŘIVNOVÁ M., URBANOVSKÁ E., TICHÁ I., SKARUPSKÁ H., CHRÁSKOVÁ M., SKOPALOVÁ J., MICHALÍKOVÁ Z. Inovace a modernizace výchovy ke zdraví. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, sekce řízení Operačních programů EU. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
HŘIVNOVÁ M. Funkční potraviny. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Obezita dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Problematika informovanosti o HIV/AIDS v období rané dospělosti. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Rizika hypokineze a nesprávné výživy u dospělé populace. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Riziko nákazou HIV v kontextu vnímání dospívajících. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Specifika výživy žen v těhotenství. Magisterská diplomová práce. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Stravovací stereotypy dětí s ohledem na preferenci pochutin. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Stravování dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Vliv výživy na vytrvalostní sport. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Vliv výživy na vytrvalostní sport. Bakalářská diplomová práce. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Výživa dětí do jednoho roku. Magisterská diplomová práce. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Výživa dětí do 1 roku věku u matek v socioekonomické krizi. Magisterská diplomová práce. 2011.
HŘIVNOVÁ M. Výživa v kontextu s civilizačními chorobami. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Hřivnová M. Hodnocení úrovně vědomostní a postojové složky dospívajících k problematice obezity. Hodnocení úrovně vědomostní a postojové složky dospívajících k problematice obezity. 2010.
Hřivnová M. Kognitivní a afektivní přístup dospívajících k partnerským vztahům a sexualitě. Kognitivní a afektivní přístup dospívajících k partnerským vztahům a sexualitě. 2010.
Hřivnová M. Kvalita života dialýzovaných nemocných. Kvalita života dialýzovaných nemocných. 2010.
Hřivnová M. Redukční diety v teorii a praxi. Redukční diety v teorii a praxi. 2010.
Hřivnová M. Stravovací stereotypy středních zdravotnických pracovníků. Stravovací stereotypy středních zdravotnických pracovníků. 2010.
Hřivnová M. Výživa a potravinové alergie. Výživa a potravinové alergie. 2010.
Hřivnová M. Výživa dětí do jednoho roku. Výživa dětí do jednoho roku. 2010.
Hřivnová M. Výživa sportovců v rekreační kulturistice a body fitness. Výživa sportovců v rekreační kulturistice a body fitness. 2010.
Hřivnová M. Znalostní předpoklady studentů středních škol v rámci předlékařské první pomoci. Znalostní předpoklady studentů středních škol v rámci předlékařské první pomoci. 2010.
Hřivnová M. Aktivizační metody první pomoci ve školním a mimoškolním prostředí. Aktivizační metody první pomoci ve školním a mimoškolním prostředí. 2009.
Hřivnová M. Analýza učebnic první pomoci pro střední zdravotnické školy. Analýza učebnic první pomoci pro střední zdravotnické školy. 2009.
Hřivnová M. Kouření u dětí na Šumpersku. Kouření u dětí na Šumpersku. 2009.
Hřivnová M. Systém péče o těhotnou ženu a rodičku v Olomouckém kraji. Systém péče o těhotnou ženu a rodičku v Olomouckém kraji. 2009.
Hřivnová M. Úroveň znalostí a příprava pedagogických pracovníků v oblasti poskytování první pomoci. Úroveň znalostí a příprava pedagogických pracovníků v oblasti poskytování první pomoci. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)