Mgr. Jitka SOUČKOVÁ, Ph.D.

Avatar
Contact

585634483, 585634442

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.048

věd. prac. ob. chemie

ČLÁNEK
Tomková H., Sokolová R., Opletal T., Kučerová P., Kučera L., Součková J., Skopalová J., Barták P. Electrochemical sensor based on phospholipid modified glassy carbon electrode - determination of paraquat. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. 2018.
Švecová H., Součková J., Pyszková M., Svítková J., Labuda J., Skopalová J., Barták P. Phospholipids improve selectivity and sensitivity of carbon electrodes: Determination of pesticide Paraquat. European Journal of Lipid Science and Technology. 2014.
Součková J., Skopalová J., Švecová H., Barták P. Fused-Silica Capillary Dropping Mercury Electrode for Electrocapillary Measurements. Electroanalysis. 2013.
Heckenbergerová J., Marek J., Součková J., Tuček P. Nonsmooth Function Approximation in Practical Change Point Problem. Aplimat : Journal of Applied Mathematics. 2012.
Švecová H., Součková J., Skopalová J., Novotný R., Barták P. Studium agregace fosfolipidových molekul. Chemické listy. 2012.
SOUČKOVÁ J., PLAČKOVÁ L., SKOPALOVÁ J., BAIZOVÁ P., ČÁP L., BARTÁK P. On GC/MS in phospholipid research I: Determination of fatty acid profile and phosphorus content. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2011.
SOUČKOVÁ J., SKOPALOVÁ J., ŠVECOVÁ H., ČÁP L., BEDNÁŘ P., BARTÁK P. On GC/MS in phospholipid research II: Investigation of liposome formation and liposome-water partitioning. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2011.
ŠVECOVÁ H., SOUČKOVÁ J., SKOPALOVÁ J. Studium agregace fosfolipidových molekul. Chemické listy. 2011.
SOUČKOVÁ J., Zlámal B., MÜLLER L., BARTÁK P. Simple photometer for chemical education at secondary schools. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Novotný L., Součková J., Skopalová J. Mezifázová aktivita asolectinu na polarizované rtuťové elektrodě. Moderní elektrochemické metody. 2008.
Součková J., Skopalová J., Müller L., Megová M., Barták P. Voltametrické studium liposomů. Moderní elektrochemické metody. 2008.
Skopalová J., Müller L., Maier V., Fryšová I., Soukupová J., Součková J., Barták P., Prášilová M. Internet Competition 12x12 for Undergraduate Students of Chemistry and Biochemistry. Information & Communication Technology in Natural Science Education - 2007. 2007.
Součková J., Müller L., Soukupová J., Skopalová J., Barták P., Prášilová M., Obst O. Programmed Textbook - Effective Approach in Modern Teaching. Information & Communication Technology in Natural Science Education - 2007. 2007.
Skopalová J., Součková J., Müller L., Megová M., Cvek B., Barták P. Studium rozdělovacích rovnovách dithiokarbamátových komplexů. Moderní elektrochemické metody. 2007.
KNIHA - CELEK
Müller L., Skopalová J., Součková J. Chemické workshopy. Chemické workshopy - metodické materiály. 2008.
ZPRÁVA
Ševčík J., Součková J., Tomková H., Opletal T., Švidrnoch M., Pluháček T. Příprava analýzy rizik pro hodnocení prvkových nečistot v léčivých přípravcích. 2018.
Kučerová P., Ševčík J., Součková J., Pluháček T., Tomková H., Opletal T., Švidrnoch M. Příprava analýzy rizik pro hodnocení prvkových nečistot v léčivých přípravcích. 2017.
Pluháček T., Pechancová R., Milde D., Součková J., Maier V., Papoušková B., Kučera L., Barták P. Vývoj a validace metod pro kontrolu kvality aktivních farmaceutických substancí. 2017.
Maier V., Papoušková B., Kučera L., Pauk V., Pluháček T., Kuba M., Součková J., Lemr K. Vývoj a validace metod analýzy vzorků léčivých přípravků – charakterizace léčivých přípravků a kontrola jejich kvality. 2016.
Pluháček T., Kuba M., Milde D., Maier V., Součková J., Lemr K. Vývoj a verifikace ICP-MS metody pro kontrolu kvality aktivních farmaceutických substancí. 2016.
Borovcová L., Papoušková B., Jarošová M., Švecová H., Pluháček T., Barták P., Součková J., Lemr K. Vývoj a optimalizace metod pro kontrolu kvality farmaceutických substancí, meziproduktů a výchozích látek. 2015.
Bartošová Z., Ginterová P., Baron D., Táborský J., Válková M., Pluháček T., Součková J., Lemr K. Vývoj a ověřování metod přípravy a analýzy vzorků léčivých přípravků – stanovení aktivních farmaceutických substancí, pomocných látek a nečistot. 2015.
Slováková K., Borovcová L., Nováková P., Táborský J., Kuba M., Pauk V., Pluháček T., Součková J., Lemr K. Vývoj a ověřování metod pro úpravu a analýzu vzorků aktivních farmaceutických substancí, jejich intermediátů a příbuzných látek. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)