prof. RNDr. Karel LEMR, Ph.D.

Employee photo
Contact

585634415, 585634542

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.043

profesor

The material analysis of artworks, the study of binders and colorants, the analysis of physiologically active compounds (peptides, abused drugs etc.). Mass spectrometry (MS), its hyphenation with high performance liquid chromatography (HPLC/MS), supercritical fluid chromatography (SFC/MS) and ion mobility (IM/MS). The investigation of ion mobility separation and ionization with the focus on desorption nanoelectrospray.

Selected publications
Skopalová J., Barták P., Bednář P., Tomková H., Ingr T., Lorencová I., Kučerová P., Papoušek R., Borovcová L., Lemr K. Carbon fiber brush electrode as a novel substrate for atmospheric solids analysis probe (ASAP) mass spectrometry: Electrochemical oxidation of brominated phenols. ANALYTICA CHIMICA ACTA. 2018. (ČLÁNEK)
Pluháček T., Švidrnoch M., Maier V., Havlíček V., Lemr K. Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry imaging: A personal identification based on a gunshot residue analysis on latent fingerprints. ANALYTICA CHIMICA ACTA. 2018. (ČLÁNEK)
PAPOUŠKOVÁ B., BEDNÁŘ P., HRON K., Stávek J., Balík J., MYJAVCOVÁ R., BARTÁK P., Tománková E., LEMR K. Advanced liquid chromatography/mass spectrometry profiling of anthocyanins in relation to set of red wine varieties certified in Czech Republic. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2011. (ČLÁNEK)
Myjavcová R., Marhol P., Křen V., Šimánek V., Ulrichová J., Palíková I., Papoušková B., Lemr K., Bednář P. Analysis of anthocyanin pigments in Lonicera (Caerulea) extracts using chromatographic fractionation followed by microcolumn liquid chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2010. (ČLÁNEK)
Hartmanová L., Ranc V., Papoušková B., Bednář P., Havlíček V., Lemr K. Fast profiling of anthocyanins in wine by desorption nano-electrospray ionization mass spectrometry. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2010. (ČLÁNEK)
Müller L., Barták P., Bednář P., Fryšová I., Ševčík J., Lemr K. Capillary electrophoresis-mass spectrometry - a fast and reliable tool for the monitoring of milk adulteration. Electrophoresis. 2008. (ČLÁNEK)
Papoušková B., Bednář P., Fryšová I., Stýskala J., Hlaváč J., Barták P., Ulrichová J., Jirkovský J., Lemr K. Mass spectrometric study of selected precursors and degradation products of chemical warfare agents. Journal of Mass Spectrometry. 2007. (ČLÁNEK)
Bednář P., Papoušková B., Müller L., Barták P., Pavloušek P., Lemr K. Utilization of capillary electrophoresis/mass spectrometry (CE/MSn) for the study of anthocyanin dyes. Journal of Separation Science. 2005. (ČLÁNEK)
Bednář P., Lemr K., Barták P., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Wiedermanová Y., Stránský Z. Capillary electrophoresis/mass spectrometry: a promising tool for the control of some physiologically hazardous compounds. I - Derivatives of 3-quinuclidinol. Journal of Mass Spectrometry. 2002. (ČLÁNEK)
Bednář P., Barták P., Papoušková B., Lemr K. Utilization of capillary electrophoresis/mass spectrometry (CE/MSn) for the study of anthocyanin dyes. 22nd International Meeting on Mass Spectrometry. 2004. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
ČLÁNEK
Ševčík J., Stránský Z., Ingelse BA., Lemr K. Capillary electrophoretic enantioseparation of selegiline, methamphetamine and ephedrine using a neutral beta-cyclodextrin epichlorhydrin polymer. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. .
Pechancová R., Gallo J., Baron D., Milde D., Antal P., Slobodová Z., Lemr K., Pluháček T. Detailed insight into chromium species released from failed CoCrMo implants: Ex vivo periprosthetic tissues study. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS. 2023.
Kováč A., Majerová P., Nytka M., Zajacová Cechová M., Bednář P., Lemr K. Separation of Isomeric Tau Phosphopeptides from Alzheimer?s Disease Brain by Cyclic Ion Mobility Mass Spectrometry. JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY. 2023.
Jiráková K., Dostál Š., Hlavničková K., Lemr K. Testování vhodných metod měření lesku a barvy autentických historických předmětů ze zámku Český Krumlov. Jemná mechanika a optika. 2023.
Nechita C., Iordache AM., Lemr K., Levanič T., Pluháček T. Evidence of declining trees resilience under long term heavy metal stress combined with climate change heating. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. 2021.
Liu Y., Liu Y., Nytka M., Huang SR., Lemr K., Tureček F. Probing D- and L-Adrenaline Binding to beta(2)-Adrenoreceptor Peptide Motifs by Gas-Phase Photodissociation Cross-Linking and Ion Mobility Mass Spectrometry. JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY. 2021.
Šimek M., Lemr K., Hermannová M., Havlíček V. Analysis of hyaluronan and its derivatives using chromatographic and mass spectrometric techniques. CARBOHYDRATE POLYMERS. 2020.
Skriba A., Pluháček T., Palyzová A., Nový Z., Lemr K., Hajdúch M., Petřík M., Havlíček V. Early and Non-invasive Diagnosis of Aspergillosis Revealed by Infection Kinetics Monitored in a Rat Model. Frontiers in Microbiology. 2018.
Pauk V., Lemr K. Forensic applications of supercritical fluid chromatography - mass spectrometry. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES. 2018.
Luptáková D., Pluháček T., Palyzová A., Přichystal J., Balog J., Lemr K., Juránek I., Havlíček V. Meet interesting abbreviations in clinical mass spectrometry: from compound classification by REIMS to multimodal and mass spectrometry imaging (MSI). Acta Virologica. 2017.
Luptáková D., Pluháček T., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Sokolová L., Škríba .., Šedivá B., Lemr K., Havlíček V. Non-invasive and invasive diagnoses of aspergillosis in a rat model by mass spectrometry. Scientific Reports. 2017.
Škultéty Ľ., Fryčák P., Qiu C., Smuts J., Shear-Laude L., Lemr K., Mao JX., Kroll P., Schug KA., Szewcak A., Vaught C., Lurie I., Havlíček V. Resolution of isomeric new designer stimulants using gas chromatography - Vacuum ultraviolet spectroscopy and theoretical computations. Analytica Chimica Acta. 2017.
Borovcová L., Hermannová M., Pauk V., Šimek M., Havlíček V., Lemr K. Simple area determination of strongly overlapping ion mobility peaks. Analytica Chimica Acta. 2017.
Pluháček T., Petřík M., Luptáková D., Benada O., Palyzová A., Lemr K., Havlíček V. Aspergillus infection monitored by multimodal imaging in a rat model. Proteomics. 2016.
Kučerová P., Skopalová J., Kučera L., Táborský J., Švecová H., Lemr K., Cankař P., Barták P. Electrochemical oxidation of 5-hydroxymethyl tolterodine and identification of its oxidation products using liquid chromatography and mass spectrometry. Electrochimica Acta. 2016.
Šištík P., Urinovská R., Brozmanová H., Kacířová I., Šilhan P., Lemr K. Fast simultaneous LC/MS/MS determination of 10 active compounds in human serum for therapeutic drug monitoring in psychiatric medication. Biomedical Chromatography. 2016.
Pluháček T., Lemr K., Ghosh D., Milde D., Novák J., Havlíček V. Characterization of microbial siderophores by mass spectrometry. Mass Spectrometry Reviews. 2016.
Hartmanová L., Lorencová I., Volný M., Fryčák P., Havlíček V., Chmelíčková H., Ingr T., Lemr K. Lateral resolution of desorption nanoelectrospray: a nanospray tip without nebulizing gas as a source of primary charged droplets. Analyst. 2016.
Šištík P., Turjap M., Iordache AM., Evaristo Branco Saldanha HM., Lemr K., Bednář P. Quantification of selected antidepressants and antipsychotics in clinical samples using chromatographic methods combined with mass spectrometry: A review (2006-2015). Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Přichystal J., Schug KA., Lemr K., Novák J., Havlíček V. Structural Analysis of Natural Products. Analytical Chemistry. 2016.
Pol J., Faltýsková H., Krásný L., Volný M., Vláčil O., Hajdúch M., Lemr K., Havlíček V. Age-related changes in the lateral lipid distribution in a human lens described by mass spectrometry imaging. European Journal of Mass Spectrometry. 2015.
Hermannová M., Iordache A., Slováková K., Havlíček V., Pelantová H., Lemr K. Arrival time distributions of product ions reveal isomeric ratio of deprotonated molecules in ion mobility-mass spectrometry of hyaluronan-derived oligosaccharides. Journal of Mass Spectrometry. 2015.
Novák J., Lemr K., Schug KA., Havlíček V. CycloBranch: De Novo Sequencing of Nonribosomal Peptides from Accurate Product Ion Mass Spectra. Journal of the American Society for Mass Spectrometry. 2015.
Kuchař L., Faltýsková H., Krásný L., Dobrovolný R., Hulková H., Ledvinová J., Volný M., Strohalm M., Lemr K., Kryšpínová L., Asfaw B., Rybová J., Desnick RJ., Havlíček V. Fabry disease: renal sphingolipid distribution in the alpha-Gal A knockout mouse model by mass spectrometric and immunohistochemical imaging. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2015.
Pauk V., Žihlová V., Borovcová L., Havlíček V., Schug K., Lemr K. Fast separation of selected cathinones and phenylethylamines by supercritical fluid chromatography. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2015.
Krásný L., Benada O., Strnadová M., Lemr K., Havlíček V. Lateral resolution in NALDI MSI: back to the future. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2015.
Vrba J., Papoušková B., Pyszková M., Zatloukalová M., Lemr K., Ulrichová J., Vacek J. Metabolism of palmatine by human hepatocytes and recombinant cytochromes P450. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2015.
Papoušek R., Pataj Z., Nováková P., Lemr K., Barták P. Determination of Acrylamide and Acrolein in Smoke from Tobacco and E-Cigarettes. Chromatographia. 2014.
Hartmanová L., Fryčák P., Soural M., Tureček F., Havlíček V., Lemr K. Ion internal energy, salt tolerance and a new technical improvement of desorption nanoelectrospray. Journal of Mass Spectrometry. 2014.
Havlíček V., Lemr K., Schug KA. Current Trends in Microbial Diagnostics Based on Mass Spectrometry. Analytical Chemistry. 2013.
Milko P., Roithová J., Schug KA., Lemr K. Impact of long-range van der Waals forces on chiral recognition in a Cinchona alkaloid chiral selector system. Physical Chemistry Chemical Physics. 2013.
Škríba A., Staňková Š., Váňa J., Barták P., Bednář P., Fryčák P., Kučera L., Kurka O., Lemr K., Macíková P., Marková E., Nováková P., Papoušková B., Skopalová J., Švecová H., Roithová J. Protonation sites and fragmentations of para-aminophenol. International Journal of Mass Spectrometry. 2013.
Pauk V., Havlíček V., Papoušková B., Sulovský P., Lemr K. Simultaneous identification of historical pigments Prussian blue and indigo in paintings by electrospray mass spectrometry. Journal of Mass Spectrometry. 2013.
Friedecký D., Lemr K. Hmotnostní spektrometrie – zdroj analytických informací. Klinická biochemie a metabolismus. 2012.
Uřinovská R., Brozmanová H., Šištík P., Šilhán P., Kacířová I., Lemr K., Grundmann M. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2012.
Fryčák P., Jirkovský J., Ranc V., Bednář P., Havlíček V., Lemr K. Secondary processes in atmospheric pressure chemical ionization-ion trap mass spectrometry: a case study of orotic acid. Journal of Mass Spectrometry. 2012.
Friedecký D., Lemr K. Úvod do hmotnostní spektrometrie. Klinická biochemie a metabolismus. 2012.
ONDRA P., SOKOLOVÁ B., STAŇKOVÁ M., SOURAL M., HEBKÁ L., LEMR K., STŘÍBRNÝ J. Determination of muscarine in human urine by electrospray liquid chromatographic-mass spectrometric. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2011.
Kaftan F., Kofronová O., Beneda O., LEMR K., Havlíček V., Cvačka J., Volný M. Scanning electron microscopic imaging of surface effects in desorption and nano-desorption electrospray ionization. Journal of Mass Spectrometry. 2011.
JIROVSKÝ D., BEDNÁŘ P., MYJAVCOVÁ R., BARTOŠOVÁ Z., SKOPALOVÁ J., Tvrdoňová M., LEMR K. Study of electrochemical oxidation of cyanidin glycosides by online combination of electrochemistry with electrospray ionization tandem mass spectrometry. Monatshefte für Chemie. 2011.
Pavlásková K., Nedvěd J., Kuzma M., Žabka M., Šulc M., Sklenář J., Novák P., Benada O., Kofronová O., Hajdúch M., Derrick P., Lemr K., Jegorov A., Havlíček V. Characterization of Pseudacyclins A-E, a Suite of Cyclic Peptides Produced Pseudallescheria boydii. Journal of Natural Products. 2010.
Pól J., Vidová V., Kruppa G., Kobliha V., Novák P., Lemr K., Kotiaho T., Kostiainen R., Havlíček V., Volný M. Automated Ambient Desorption-Ionization Platform for Surface Imaging Integrated with a Commercial Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer. Analytical Chemistry. 2009.
Milko P., Schroeder D., Lemr K., Žabka J., Alcaraz C., Roithová J. First and second ionization energies of 1,3,5-trimethylbenzene and 2,4,6-trimethylpyridine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 2009.
Papoušková B., Bednář P., Stýskala J., Hlaváč J., Barták P., Lemr K. Mass spectrometry as a tool for characterization of N,N-dialkylaminoethane-2-thiols - precursors and degradation products of chemical warfare agents. Journal of Mass Spectrometry. 2009.
Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Lemr K. Nanoelectrospray versus electrospray in chiral analysis by the kinetic method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 2009.
Vidová V., Volný M., Lemr K., Havlíček V. SURFACE ANALYSIS BY IMAGING MASS SPECTROMETRY. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 2009.
Pól J., Novák P., Volný M., Kruppa G., Kostianien R., Lemr K., Havlíček V. Application of silicon nanowires and indium tin oxide surfaces in desorption electrospray ionization. European Journal of Mass Spectrometry. 2008.
Volná K., Holčapek M., Kolářová L., Lemr K., Čáslavský J., Kačer P., Poustka J., Hubálek M. Comparison of negative ion electrospray mass spectra measured by seven tandem mass analyzers towards library formation. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 2008.
Takats Z., Kobliha V., Ševčík K., Novák P., Kruppa G., Lemr K., Havlíček V. Characterization of DESI-FTICR mass spectrometry - from ECD to accurate mass tissue analysis. Journal of Mass Spectrometry. 2008.
Grepl M., Roithová J., Hradil P., Lemr K. Ionization and fragmentation of monochloro-isomers of 3-hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 2008.
Dvořák Z., Vrzal R., Henklová P., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. JNK inhibitor SP600125 is a partial agonist of human aryl hydrocarbon receptor and induces CYP1A1 and CYP1A2 genes in primary human hepatocytes. Biochemical Pharmacology. 2008.
Dvořák Z., Vrzal R., Henklová P., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. JNK inhibitor SP600125 is a partial agonist of human aryl hydrocarbon receptor and induces CYP1A1 and CYP1A2 genes in primary human hepatocytes. Biochemical Pharmacology. 2008.
Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Lemr K. Nano-desorption electrospray and kinetic method in chiral analysis of drugs in whole human blood samples. European Journal of Mass Spectrometry. 2008.
Vidová V., Lemr K., Havlíček V. Současné trendy hmotnostní spektrometrie. Chemické listy. 2008.
Stýskala J., Cankař P., Soural M., Bednář P., Lemr K. Synthesis of some deuterated dialkylaminoethyls as possible standards for the mass spectrometric monitoring of chemical warfare agents. Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals. 2008.
Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Lemr K. Desorpční elektrosprej: Moderní metoda analýzy organických povrchů. Chemické listy. 2007.
Zimpl M., Skopalová J., Lemr K., Kotouček M. Electrochemical behaviour of Norflurazon at mercury electrodes, and its analytical applications. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2007.
Papoušková B., Bednář P., Fryšová I., Stýskala J., Hlaváč J., Barták P., Ulrichová J., Jirkovský J., Lemr K. Mass spectrometric study of selected precursors and degradation products of chemical warfare agents. Journal of Mass Spectrometry. 2007.
Stýskala J., Cankař P., Soural M., Bednář P., Lemr K. Preparation and characterization of some unsymmetrical 2-(dialkylamino)ethanethiols. Arkivoc. 2007.
Jančová P., Anzenbacherová E., Papoušková B., Lemr K., Lužná P., Veinlichová A., Anzenbacher P., Šimánek V. Silybin is metabolized by cytochrome P450 2C8 in vitro. Drug Metabolism and Disposition. 2007.
Jančová P., Anzenbacherová E., Papoušková B., Lemr K., Lužná P., Veinlichová A., Anzenbacher P. Silybin is metabolized by cytochrome P4502C8 in vitro. Drug Metabolism and Disposition. 2007.
Douša M., Sikač Z., Halama M., Lemr K. HPLC determination of lincomycin in premixes and feedstuffs with solid-phase extraction on HLB OASIS and LC-MS/MS confirmation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2006.
Lemr K., Ranc V., Fryčák P., Bednář P., Ševčík J. Chiral analysis by mass spectrometry using the kinetic method in flow systems. Journal of Mass Spectrometry. 2006.
Stávek J., Balík J., Bednář P., Barták P., Lemr K. Reakce antokyanů - stabilizace a změny barvy vína. Vinařský obzor. 2006.
Ranc V., Fryčák P., Müller L., Bednář P., Lemr K. Rozlišení izomerů hmotnostní spektrometrií s využitím kinetické metody. Chemické listy. 2006.
Vyskočilová P., Horník P., Friedecký D., Fryčák P., Lemr K., Adam T. Synthesis and mass spectrometric fragmentation characteristics of imidazole ribosides-analogs of intermediates of purine de novo synthetic pathway. Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids. 2006.
Papoušková B., Bednář P., Barták P., Fryčák P., Ševčík J., Stránský Z., Lemr K. Utilisation of separation methods in the analysis of chemical warfare agents. Journal of Separation Science. 2006.
Müller L., Bednář P., Barták P., Lemr K., Ševčík J. Estimation of partition coefficients by MEKC - Part 2: Anthocyanins. Journal of Separation Science. 2005.
Fryčák P., Zdráhal Z., Ulrichová J., Wiegrebe W., Lemr K. Evidence of covalent interaction of fumaric acid esters with sulfhydryl groups in peptides. Journal of Mass Spectrometry. 2005.
Fryčák P., Zdráhal Z., Ulrichová J., Wiegrebe W., Lemr K. Evidence of covalent interaction of fumaric acid esters with sulfhydryl groups in peptides. Journal of Mass Spectrometry. 2005.
Holčápek M., Volná K., Jandera P., Kolářová L., Lemr K., Exner M., Cirkva A. Effects of ion-pairing reagents on the electrospray signal suppression of sulphonated dyes and intermediates. Journal of Mass Spectrometry. 2004.
Mailhot G., Hykrdová L., Jirkovský J., Lemr K., Grabner G., Bolte MB. Iron(III)-photoinduced degradation of 4-chloroaniline in aqueous solution. Applied Catalysis B: Environmental. 2004.
Lamplot Z., Šebela M., Maloň M., Lenobel R., Lemr K., Havlis J., Peč P., Qiao CH., Sayre LM. 1,5-diamino-2-pentyne is both a substrate and inactivator of plant copper amine oxidases. European Journal of Biochemistry. 2004.
Lamplot Z., Šebela M., Maloň M., Lenobel R., Lemr K., Havliš J., Peč P., Qiao C., Sayre LM. 1,5-Diamino-2-pentyne is both a substrate and inactivator of plant copper amine oxidases. European Journal of Biochemistry. 2004.
Bednář P., Barták P., Lemr K., Ševčík J., Stránský Z. Analysis of 3-quinuclidinol derivatives by capillary electrophoresis. Journal of Separation Science. 2003.
Hanuš V., Herman Z., Lemr K. Hmotnostní spektrometrie a velké molekuly. Vesmír. 2003.
ŠEBELA M., Lamplot Z., Petřivalský M., Kopečný D., LEMR K., Frébort I., PEČ P. Recent news related to substrates and inhibitors of plant amine oxidases. Biochimica et Biophysica Acta. 2003.
BEDNÁŘ P., Tomassi A.V.., Presutti C.., Pavlíková M.., LEMR K., Fanali S.. Separation of structurally related anthocyanins by MEKC. Chromatographia. 2003.
Fryčák P., Hrušková R., Adam T., Lemr K. Atmospheric pressure ionization mass spectrometry of purine and pyrimidine markers of inherited metabolic disoders. Journal of Mass Spectrometry. 2002.
Rypka M., Veselý J., Chmela Z., Riegrová D., Červenková K., Havlíček L., Lemr K., Hanuš J., Černý B., Lukeš J., Michalíková K. In vitro biotransformation of 2,6,9-trisubstituted purine-derived cyclin-dependent kinase ihibitor bohemine by mouse liver microsomes. Xenobiotica. 2002.
Šebela M., Frébort I., Galuszka P., Brauner F., Lamplot Z., Lemr K., Peč P. A study on the reactions of plant copper amine oxidase with short-chain aliphatic diamines. Inflammation Research. 2001.
Lemr K., Kotouček M., Čáp L., Barták P., Skopalová J. Electrochemical behavior and voltammetric determination of the herbicide metribuzin at mercury electrodes. Fresenius' Journal of Analytical Chemistry. 2001.
Zimpl M., Kotouček M., Lemr K., Vesela J., Skopalová J. Electrochemical reduction of chloridazon at mercury electrodes, and its analytical application. Fresenius' Journal of Analytical Chemistry. 2001.
Chmela Z., Veselý J., Lemr K., Rypka M., Hanuš J., Havlíček L., Kryštof V., Michnová L., Fuksová K., Lukeš J. In vivo metabolism of 2,6,9-trisubstituted purine-derived cyclin-dependent kinase inhibitor bohemine in mice: glucosidation as the principal metabolic route. Drug Metabolism and Disposition. 2001.
ONDRA P., LEMR K., ZEDNÍKOVÁ K., JAŠKOVÁ A. Irrtümer und Fehler in der Benzodiazepinanalytik. Rechtsmedizin. 2001.
Jirovský D., Sellmer A., Guiswe P., Lemr K., Wiegrebe W. On the stereochemistry of vincetene. Monatshefte für Chemie. 2001.
Šebela M., Frébort I., Lemr K., Brauner F., Peč P. A study on the reactions of plant copper amine oxidase with C3 and C4 aliphatic diamines. Archives of Biochemistry and Biophysics. 2000.
Lemr K., Holčapek M., Jandera P., Lyčka A. Analysis of metal complex azo dyes by high-performance liquid chromatography/electrospray ionization mass and multistage mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 2000.
Ševčík J., Vičar J., Ulrichová J., Válka I., Lemr K., Šimánek V. Capillary electrophoretic determination of sanguinarine and chelerythrine in plant extracts and pharmaceutical preparations. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2000.
Skopalová J., Kotouček M., Lemr K., Čáp L., Seifried R. Elektrochemické chování a voltametrické stanovení metribuzinu a metamitronu na rtuťových elektrodách. Chemické listy. 2000.
Petřivalský M., Frébort I., Luhová L., Lemr K., Zajoncová L., Peč P. Endogenous inhibitor of amine oxidase from the seedlings of Phaseolus vulgaris. Chemické listy. 2000.
Lemr K., Ševčík J. HPLC-MS a CE-MS v analýze fyziologicky významných látek. Sborník abstraktů z konference Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2000, Pardubice 5. a 6. září 2000. 2000.
Červenková K., Chmela Z., Rypka M., Lemr K., Hanuš J., Havlíček L., Belejová M., Lotková H., Červinková Z., Veselý J. Metabolism of cyclin-dependent kinase inhibitor bohemine at the cellular and subcellular levels. Physiological Research (print). 2000.
Frébort I., Šebela M., Svendsen I., Hirota S., Yamauchi O., Bellelli A., Lemr K., Peč P. Molecular mode of interaction of plant amine oxidase with the mechanism-based inhibitor 2-butyne-1,4-diamine. European Journal of Biochemistry. 2000.
Lemr K., Holčapek M., Jandera P. Oxygen attachment to metal complex ions during their collision induced dissociation in ion trap. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 2000.
Hradil P., Kvapil L., Hlaváč J., Weidlich T., Lycka A., Lemr K. Preparation of 2-phenyl-2-hydroxymethyl-4-oxo-1,2,3,4 tetrahydroquinazoline and 2-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazoline derivatives formation. Journal of Heterocyclic Chemistry. 2000.
Hradil P., Kvapil L., Hlaváč J., Weidlich T., Lyčka A., Lemr K. Preparation of 2-phenyl-2-hydroxymethyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline and 2-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazoline derivatives formation. Journal of Heterocyclic Chemistry. 2000.
Holčapek M., Jandera P., Fischer J., Lemr K. Spojení separačních technik a hmotnostní spektrometrie v analýze barviv. Sborník abstraktů z konference Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2000, Pardubice 5. a 6. září 2000. 2000.
Tesařová E., Lemr K., Stránský Z., Ševčík J. Súčasný stav a perspektívy v oblasti separácie chirálnych látok. Sborník abstraktů z konference Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2000, Pardubice 5. a 6. září 2000. 2000.
Hlaváč J., Slouka J., Hradil P., Lemr K. Synthesis of some polycyclic 1,2,4-triazines disposing of acidic N-H group. Journal of Heterocyclic Chemistry. 2000.
Hušková R., Pěchová D., Kotouček M., Lemr K., Doležal K. Voltametrické chování a stanovení některých cytokininů na rtuťové elektrodě. Chemické listy. 2000.
Lemr K., Ševčík J., Friedecký D., Jonáková A., Jirovský D. Evaluation of experimental parameter influence on HPLC separation of some amines and pyrethroids using two beta-cyklodextrin columns. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1999.
Ondra P., Lemr K., Jonáková A., Dostálová S., Vitovják M. HPLC/MS Methode fuer die Alterbestimmung aus dem D,L-Asparaginsaeure-Verhaeltnis im Dentin. Rechtsmedizin. 1999.
Hradil P., Hlaváč J., Krejčí P., Lemr K. Kinetics of the cyclization of phenacyl anthranilate under various conditions. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 1999.
Frébort I., Matsushita K., Toyama H., Lemr K., Yamada M., Adachi O. Purification and characterization of methylamine oxidase induced in Aspergillus niger AKU 3302. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry. 1999.
Frébort I., Matsushita K., Toyama H., Adachi O., Yamada M., Lemr K. Purification and characterization of methylamine oxidase induced in Aspergillus niger AKU 3302. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry. 1999.
Frébort I., Matsushita K., Toyama H., Lemr K., Yamada M., Adachi O. Purification and characterization of methylamine oxidase induced in Aspergillus niger AKU 3302. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry. 1999.
Svoboda Z., Nobilis M., Květina J., Lemr K. Study of the biotransformation of benfluron using the isolated perfused rat liver. Acta Medica. 1999.
Hradil P., Kvapil L., Hlaváč J., Lemr K., Ševčík J. Cyclization of phenacyl 2-{[2,2-di(ethoxycarbonyl)vinyl]amino}benzoate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 1998.
Jirovský D., Lemr K., Ševčík J., Smysl B., Stránský Z. Metamphetamine - properties and analytical methods of enantiomer determination. Forensic Science International. 1998.
Ševčík J., Lemr K., Smysl B., Jirovský D., Hradil P. One-run chiral separation of methamphetamine and its related metabolites by capillary electrophoresis. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies. 1998.
Barták P., Ševčík J., Adam T., Friedecky D., Lemr K., Stránský Z. Study of cytokinin separation using capillary electrophoresis with cyclodextrin additives. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 1998.
Barták P., Ševčík J., Adam T., Friedecký D., Lemr K., Stránský Z. Study of cytokinin separation using capillary electrophoresis with cyclodextrin additives. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Lemr K. Chemická ionizace (APCI) a fotoionizace (APPI) za atmosferického tlaku. 3. ročník školy HPLC/MS - Sborník přednášek. 2005.
Lemr K. Ionizace elektrosprejem. 3. ročník školy HPLC/MS - Sborník přednášek. 2005.
Lemr K. Spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (HPLC/MS). 3. ročník školy HPLC/MS - sborník přednášek. 2005.
Chmela Z., Rypka M., Červenková K., Lemr K., Riegrová D., Veselý J. Carboxylic acid is the main product of roscovitine biotransformation in mice in vivo. Comparison with bohemine. Cytochromes P450, Biochemistry, Biophysics and Drug Metabolism. 13th International Conference on Cytochromes P450. 2003.
Bednář P., Lemr K., Barták P., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Wiedermanová Y., Stránský Z. CE/MS and HPLC/MS - Promising Tools for the Control of some Hazardous Compounds. 21st Informal Meeting on Mass Spectrometry. 2003.
Fryčák P., Lemr K., Ulrichová J. Covalent interaction products of sanguinarine and chelerythrine with low-molecular-SH ligands arising in the electrospray interface. 21st Informal Meeting on Mass Spectometry. Book of Abstracts. 2003.
Rypka M., Chmela Z., Červenková K., Lemr K., Riegrová D. Significant role of CYP2a and CYP3a in biotransformation of bohemine by mouse liver microsomes in vitro. Cytochromes P450, Biochemistry, Biophysics and Drug Metabolism. 13th International Conference on Cytochromes P450. 2003.
Fryčák P., Ulrichová J., Wiegrebe W., Lemr K. Study of covalent interaction of some low-molecular bioactive substances using electrospray mass spectrometry. 16th International Mass Spectrometry Conference. 2003.
Wiedermanová Y., Slouka J., Lemr K. An Anomalous Course of The Condensation of 1,5-Diaryl-3-formazyl glyoxylic Acids with o-Phenylenediamine. 9th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. 2002.
Bednář P., Lemr K., Barták P., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Wiedermanová Y., Stránský Z. CE/MS/MS - promising tool for the control of some physiologicalyy hazardous compounds. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Bednář P., Barták P., Lemr K., Ševčík J., Wiedermanová Y., Stýskala J., Hlaváč J., Stránský Z. CE/MS/MS-promising tool for the control of some physiologically hazardous compounds. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Barták P., Bednář P., Čáp L., Ševčík J., Lemr K., Fryčák P., Frnková P., Gavenda A., Stávek J., Adamovský P., Dostál V., Jirovský D., Krtková J., Stránský Z. Charakterizace alkoholických nápojů plynovou chromatografií. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Barták P., Bednář P., Čáp L., Ševčík J., Lemr K., Fryčák P., Frnková P., Gavenda A., Stávek J., Adamovský P., Dostál V., Jirovský D., Krtková J., Stránský Z. Charakterizace alkoholických nápojů plynovou chromatografií. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Chmela Z., Rypka M., Červenková K., Lemr K., Riegrová D., Veselý J. In vitro biotransformation of 2,6,9-trisubstituted purine-derived cyclin dependent kinase inhibitor bohemine by mouse liver microsomes. 14th Congres of Pathological and Clinical Physiology. 2002.
Zimpl M., Kotouček M., Lemr K. Norflurazon and its voltametric behaviour at mercury electrode. 9th International Conference of Electroanalysis Book of Abstracts. 2002.
Lemr K., Fryčák P., Smetková M., Ondra P. Potential of direct injection API-MS/MS for confirmation of opiates in human urine. 50th ASMS Conference on Mass Spectometry and Allied Topics. 2002.
Wiedermanová Y., Slouka J., Lemr K. Anomální průběh reduktivní cyklizace 2-(3-oxo-3,4-dihydrochinoxalin-2-yl)-benzendiazoniových solí. 53. Zjazd chemických spoločností, Banská Bystrica 2001. 2001.
Bednář P., Barták P., Lemr K., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Bílek P., Wiedermanová Y., Stránský Z., Bekárek V. Derivatives of 3-quinuclidinol I. Potential of high performance separation techniques. 2 International Symposium Separations in the BioSciences SBS. 2001.
Barták P., Bednář P., Lemr K., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Bílek P., Wiedermanová Y., Stránský Z., Bekárek V. Derivatives of 3-quinuclidinol II. Potential of pyrolysis and GC-MS. 2nd International Symposium Separations in the BioSciences SBS 2001. 2001.
Lemr K., Skopalová J., Kotouček M., Orság D., Zimpl M., Pěchová D., Hušková R. Contribution of mass spectrometry to evaluation of electrochemical reduction mechanism of some physiologically active compounds. Proceedings of the 18th Informal Meeting on Mass Spectrometry, 30 April - 4 May 2000. 2000.
Dostálová S., Lemr K., Jonáková A., Ondra P., Vitovjak M. Determination of aspartic acid enantiomers by HPLC/MS. In . (Eds.) Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inzynierów i Techników Przemyslu Chemicznego, Lódź (Polsko), 10-15 September. 2000.
Ševčík J., Lemr K., Jirovský D. CE analýza chirálnych liečiv. Sborník, 28. konference "Syntéza a analýza léčiv", Hradec Králové. 1999.
Lemr K., Jonáková A., Veselý J., Chmela Z., Havlíček L., Ulrichová J. Contribution of mass spectrometry to identification of bohemine metabolites. XLII. Zjazd naukowy Polskiego towarzystwa chemicznego, Rzeszów. 1999.
Lemr K., Ševčík J., Jirovský D. HPLC analýza chirálních léčiv. Sborník, 28. konference "Syntéza a analýza léčiv", Hradec Králové. 1999.
Tzoumas P., Lemr K., Ševčík J., Gavenda A., Loos D., Dvořák Z., Ulrichová J. Stanovení hydrofobicit derivátů 2-chinolonu - korelace metod. Zborník príspevkov, 51. Zjazd chemických spoločností, Nitra. 1999.
Zimpl M., Kotouček M., Lemr K. Studium voltametrického chování chloridazonu. Zborník príspevkov, 51. Zjazd chemických spoločností, Nitra. 1999.
Gavenda A., Ševčík J., Barták P., Tzoumas P., Lemr K., Ulrichová J. Using of micellar electrokinetic chromatography for determination of partition coefficients and their estimation by linear calibration. XLII. Zjazd naukowy Polskiego towarzystwa chemicznego, Rzeszów. 1999.
Kotouček M., Zimpl M., Lemr K. Voltametrické chování chloridazonu. Moderní elektroanalytické metody XIX., Ústí nad Labem. 1999.
Ulrichová J., Tzoumas P., Šimánek V., Lemr K., Kafka S., Klásek A. Biological evaluation of E-4-carboxymethylene-3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-ones. Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae. 1998.
Chmela Z., Veselý J., Lemr K., Hanuš J., Havlíček L., Rypka M., Kryštof V., Ulrichová J., Walterová D., Fuchsová L., Lukeš J., Kolářová H., Strnad M., Lenobel R. Metabolism of olomoucine, roscovitine and bohemine in small laboratory rodents. 1st Inter Conf. on Inhibitors of Protein Kinases, Warsaw. 1998.
KNIHA - CELEK
Horáček M., Bayer K., Haderka O., Lemr K., Lemr K., Macurová Z., Pavlíček M., Waisser P., Zapletalová J., Blecha I. Manuál doktorského studijního programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy: Využití technologií v uměleckohistorické praxi. In Horáček M. (Eds.) 2020.
KAPITOLA V KNIZE
Lemr K., Adam T., Frycák P., Friedecký D. Mass spectrometry for analysis of purine and pyrimidine compounds. Purine and pyrimidine metabolism in man X. 2000.
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Lemr K., Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Ševčík J., Hlaváč J., Papoušková B. Iontový zdroj pro nižší meze detekce u spektrometrických měření. 2018.
POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE
Behenský P., Douša M., Kanta T., Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Lemr K. Ověřená technologie výroby nového dermatologika - výrobní postup pro „Phyteneo Kolodium forte“. 2014.
ABSTRAKT
Bednář P., Kučera L., Cechová M., Opletal T., Kurka O., Lemr K., Sokolovská D., Jagošová K., Barták P. Advanced chemical analysis in archaeological and cultural heritage research – selected aspects and perspectives. Euroanalysis 2019 - Abstracts & Proceedings. 2019.
Jagošová K., Lemr K., Bednář P. Application of Atmospheric Solids Analysis Probe Mass Spectrometry in analysis of binders used in art. Book of Abstracts from the Eighth Annual Conference of the Czech Society for Mass Spectrometry. 2019.
Bednář P., Kučera L., Cechová M., Kurka O., Barták P., Peška J., Lemr K. Atmospheric solids analysis probe and laser desorption/ionization mass spectrometry in archaeology. 37th Informal Meeting on Mass Spectrometry. 2019.
Pauk V., Michalčáková J., Lemr K. Revealing the Origin of Indigo by Mass Spectrometry. 37th Informal Meeting on Mass Spectrometry. 2019.
Havlíček V., Petřík M., Škríba A., Pluháček T., Luptáková D., Palyzová A., Benada O., Lemr K., Mitulovic G., Novák J. Imaging mass spectrometry and microbial metabolomics on track of infectious diseases. Medical Mycology. 2018.
Luptáková D., Pluháček T., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Sokolová L., Škríba A., Lemr K., Havlíček V. CASI- and LC-FTMS on track of infectious diseases. Abstract book: 11th North American FT MS Conference. 2017.
Havlíček V., Pluháček T., Luptáková D., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Sokolová L., Škríba A., Lemr K. Molecular and elemental mass spectrometry imaging on track of infectious diseases. Sborník příspěvků z 6. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii. 2017.
Pluháček T., Petřík M., Luptáková D., Benada O., Palyzová A., Lemr K., Havlíček V. High resolution imaging of Aspergillus fumigatus infection. Book of Abstracts. 2016.
Nedvěd J., Kuzma M., Strohalm M., Lemr K., Šulc M., Volný M., Novák P., Pol J., Havlíček V., Barreto-Bergter E., Hajdúch M., Holopainen J. Diagnosing fungal infections by mass spectrometry. Clinical Microbiology and Infection (print). 2010.
Dvořák Z., Vrzal R., Henklová P., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. c-Jun-N-terminal kinase inhibitor SP600125 activates human aryl hydrocarbon receptor. Seminář k vědeckému záměru MŠM 6198959216, 22-24 květen 2008, Karlov p. Pradědem. 2008.
Henklová P., Dvořák Z., Vrzal R., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. Human aryl hydrocarbon receptor is activated by c-Jun-N-terminal kinase inhibitor SP600125. Konference vědeckých prací studentů DSP 2008, Olomouc. 2008.
Papoušková B., Bednář P., Stýskala J., Ulrichová J., Lemr K. Mas spectrometry in analysis of precursors of chemical warfare agents. Advances in chromatography and electrophoresis & Chiranal 2007, Olomouc, 24.-27.6.2007. 2007.
Jančová P., Anzenbacherová E., Lemr K., Papoušková B., Lužná P., Anzenbacher P., Šimánek V., Ulrichová J. Metabolism of silybin by human liver microsomal cytochromes P450. 15th International Conference on Cytochromes P450. 2007.
Bednář P., Papoušková B., Stávek J., Myjavcová R., Valentová K., Jirovský D., Müller L., Barták P., Lemr K. Separation and mass spectrometry of anthocyanin dyes. Advances in chromatography and electrophoresis & Chiranal 2007, Olomouc, 24.-27.6.2007. 2007.
Chmela Z., Rypka M., Červenková K., Lemr K., Riegrová D., Veselý J. Carboxylic acid is the main product of roscovitine biotransformation in mice in vivo. Comparison with bohemine. Chemické listy. 2003.
Chmela Z., Červenková K., Rypka M., Riegerová J., Lemr K., Veselý J. Comparison of biotransformation of roscovitine and olomoucine in mice in vivo. Physiological Research (print). 2003.
Chmela Z., Červenková K., Rypka M., Riegrová D., Lemr K., Veselý J. Comparison of biotransformation of roscovitine and olomoucine in mice in vivo. 79. Fyziologické dny. Program & Sborník abstraktů. 2003.
Ševčík J., Lemr K., Zedníková K., Ondra P., Smysl B. Niektoré možnosti využitia kapilárnej elektroforézy v toxikologickom laboratóriu. XII. Rozmaričovy soudnělékařské dny. Program a abstrakta sdělení. 2003.
Rypka M., Chmela Z., Červenková K., Lemr K., Riegrová D. Significant role of CYP2a and CYP3a in biotransformation of bohemine by mouse liver microsomes in vitro. Chemické listy. 2003.
Michalíková K., Michnová L., Belejová M., Chmela Z., Rypka M., Lemr K., Havlíček L., Lukeš J., Veselý J., Ulrichová J. Enzyme systems involved in metabolism of purine-related cyclin-dependent kinase inhibitors. Cells. Book of abstracts, 15th Biological Days, České Budějovice. 1999.
Belejová M., Chmela Z., Rypka M., Lemr K., Hanuš J., Ulrichová J., Veselý J. Metabolism of synthetic CDK-inhibitors in mammalian cells. Cells. Book of abstracts, 15th Biological Days, České Budějovice. 1999.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Petřík M., Škríba A., Pluháček T., Luptáková D., Palyzová A., Benada O., Lemr K., Mitulovič G., Havlíček V. Siderophores As Specific and Sensitive Markers of Microbial Infections. 2018.
Havlíček V., Škríba A., Luptáková D., Pluháček T., Benada O., Sokolová L., Palyzová A., Novák J., Lemr K., Petřík M. Multi-modal imaging and non-invasive detection of Aspergillus infection in a rat model. 2017.
Havlíček V., Pluháček T., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Lemr K., Luptáková D. Bioimaging of ferriforms of Aspergillus siderophores in murine lung tissues. 2015.
Jančová P., Anzenbacherová E., Lemr K., Papoušková B., Lužná P., Anzenbacher P., Šimánek V., Ulrichová J. Metabolism of silybin by human liver microsomal cytochromes P450. 15th International Conference on Cytochromes P450. 2007.
Wiedermanová Y., Slouka J., Lemr K. An Anomalous Course of The Condensation of 1,5-Diaryl-3-formazyl glyoxylic Acids with o-Phenylenediamine. 9th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. 2002.
Bednář P., Barták P., Lemr K., Ševčík J., Wiedermanová Y., Stýskala J., Hlaváč J., Stránský Z. CE/MS analysis of N,N,N-trialkyl-2-chloroethylammonium salts. The 13th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques. 2002.
Bednář P., Barták P., Lemr K., Ševčík J., Wiedermanová Y., Stýskala J., Hlaváč J., Stránský Z. CE/MS/MS-promising tool for the control of some physiologically hazardous compounds. CHIRANAL, Olomouc. 2002.
PROTOTYP, METODIKA, VZOR (do 2008)
Havlíček V., Kobliha V., Ševčík K., Novák P., Pol J., Vidová V., Volný M., Strohalm M., Lemr K. Laboratorní zařízení pro skenování povrchů hmotnostní spektrometrií. 2008.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Bednář P., Barták P., Lemr K. Laboratorní zařízení pro úpravu vzorků. 2015.
Lemr K., Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Papoušková B., Ševčík J. Laboratorní zařízení pro regulaci tlaku v iontovém zdroji. 2008.
OSTATNÍ
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Douša M., Purmenská Z., Behenský P., Lemr K. Analytické metody pro vývoj a hodnocení lékové formy fytofarmaka. 2015.
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Purmenská Z., Behenský P., Barták P., Bednář P., Lemr K. Stabilitní studie nové lékové formy. 2015.
Kučera L., Borovcová L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Behenský P., Lemr K. Analytická metodika pro zpracování a předúpravu vzorků - pracovní postup pro zpracování extraktů rostlinného materiálu. 2014.
ZPRÁVA
Maier V., Papoušková B., Kučera L., Pauk V., Pluháček T., Kuba M., Součková J., Lemr K. Vývoj a validace metod analýzy vzorků léčivých přípravků – charakterizace léčivých přípravků a kontrola jejich kvality. 2016.
Pluháček T., Kuba M., Milde D., Maier V., Součková J., Lemr K. Vývoj a verifikace ICP-MS metody pro kontrolu kvality aktivních farmaceutických substancí. 2016.
Pauk V., Papoušková B., Lemr K. Využití LC/MS v analýze průmyslových vzorků. 2015.
Borovcová L., Papoušková B., Jarošová M., Švecová H., Pluháček T., Barták P., Součková J., Lemr K. Vývoj a optimalizace metod pro kontrolu kvality farmaceutických substancí, meziproduktů a výchozích látek. 2015.
Bartošová Z., Ginterová P., Baron D., Táborský J., Válková M., Pluháček T., Součková J., Lemr K. Vývoj a ověřování metod přípravy a analýzy vzorků léčivých přípravků – stanovení aktivních farmaceutických substancí, pomocných látek a nečistot. 2015.
Slováková K., Borovcová L., Nováková P., Táborský J., Kuba M., Pauk V., Pluháček T., Součková J., Lemr K. Vývoj a ověřování metod pro úpravu a analýzu vzorků aktivních farmaceutických substancí, jejich intermediátů a příbuzných látek. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
MÜLLER PRF Chemie 2008
GREPL PRF Chemie 2009
RANC PRF Chemie 2009
ŠIŠTÍK PRF Chemie 2018
BOROVCOVÁ PRF Chemie 2018
ŠIMEK PRF Chemie 2021
HARTMANOVÁ PRF Chemie 2014
KUČEROVÁ PRF Chemie 2014
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)