doc. RNDr. Petr BEDNÁŘ, Ph.D.

Employee photo
Contact

585634403, 585634483

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.044

docent

analytical chemistry, separation methods, mass spectrometry, hyphenation of those techniques, analysis of biologically active compounds (natural compounds, drugs, metabolites), chiral separation, chemical analysis in archaeology and cultural heritage research), direct analysis of plant material

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen AS fakulty (1. 6. 2002 – 5. 5. 2014)
  • Člen AS fakulty (17. 5. 2017 – )

Vědecká společnost

  • Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii (člen, 2010–)
  • Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (člen, 2005–)
  • Česká chemická společnost (člen, 1998–)

Výbor vědecké společnosti

  • Česká společnost chemická - člen výboru Odborné skupiny chromatografie a Elektroforézy (člen, 2014–)

Oborová rada

  • Oborová rada DSP v oblasti vzdělávání Chemie (člen, 2017–)

Jiné komise a orgány

  • Disciplinární komise PřF UP (člen, 2019–)
Selected publications
Jayakodi M., Golicz AA., Kreplak J., Bednář P., Kobrlová L., Krejčí P., Smýkal P., Andersen SU. The giant diploid faba genome unlocks variation in a global protein crop. NATURE. 2023. (ČLÁNEK)
Krejčí P., Zajacová Cechová M., Nádvorníková J., Barták P., Kobrlová L., Balarynová J., Smýkal P., Bednář P. Combination of electronically driven micromanipulation with laser desorption ionization mass spectrometry-The unique tool for analysis of seed coat layers and revealing the mystery of seed dormancy. TALANTA. 2022. (ČLÁNEK)
Balarynová J., Klčová B., Sekaninová J., Kobrlová L., Zajacová Cechová M., Krejčí P., Leonova T., Gorbach D., Ihling Ch., Smržová L., Trněný O., Frolov A., Bednář P., Smýkal P. The loss of polyphenol oxidase function is associated with hilum pigmentation and has been selected during pea domestication. NEW PHYTOLOGIST. 2022. (ČLÁNEK)
Kučera L., Peška J., Fojtík P., Barták P., Kučerová P., Bednář P. First direct evidence of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Central Europe. Archaeological and Anthropological Sciences. 2019. (ČLÁNEK)
Cechová M., Hradilová I., Smýkal P., Barták P., Bednář P. Utilization of atmospheric solids analysis probe mass spectrometry for analysis of fatty acids on seed surface. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. 2019. (ČLÁNEK)
Skopalová J., Barták P., Bednář P., Tomková H., Ingr T., Lorencová I., Kučerová P., Papoušek R., Borovcová L., Lemr K. Carbon fiber brush electrode as a novel substrate for atmospheric solids analysis probe (ASAP) mass spectrometry: Electrochemical oxidation of brominated phenols. ANALYTICA CHIMICA ACTA. 2018. (ČLÁNEK)
Kurka O., Kučera L., Pelantová H., Kuzma M., Havlíček V., Bednář P. Semisynthesis and spectral characterization of 5-methylpyranopelargonidin and 4-methylfuropelargonidin and their separation and detection in strawberry fruit wine. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2017. (ČLÁNEK)
Kučera L., Papoušek R., Kurka O., Barták P., Bednář P. Study of composition of espresso coffee prepared from various roast degrees of Coffea arabica L. coffee beans. Food Chemistry. 2016. (ČLÁNEK)
Kurka O., Roithová J., Bednář P. Examination of small molecule losses in 5-methylpyranopelargonidin MS/MS CID spectra by DFT calculations. Journal of Mass Spectrometry. 2014. (ČLÁNEK)
PAPOUŠKOVÁ B., BEDNÁŘ P., HRON K., Stávek J., Balík J., MYJAVCOVÁ R., BARTÁK P., Tománková E., LEMR K. Advanced liquid chromatography/mass spectrometry profiling of anthocyanins in relation to set of red wine varieties certified in Czech Republic. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2011. (ČLÁNEK)
Uygun A., MYJAVCOVÁ R., Yavuz AG., Ruppel J., Fields K., Frankhauser A., Zhang XP., Bhethanbotla V., BEDNÁŘ P. Electrochemical Polymerization and Investigation of Properties of Poly(5-(4''-aminophenylamino)-10,20-diphenylporphyrin). Electroanalysis. 2011. (ČLÁNEK)
Myjavcová R., Marhol P., Křen V., Šimánek V., Ulrichová J., Palíková I., Papoušková B., Lemr K., Bednář P. Analysis of anthocyanin pigments in Lonicera (Caerulea) extracts using chromatographic fractionation followed by microcolumn liquid chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2010. (ČLÁNEK)
Hartmanová L., Ranc V., Papoušková B., Bednář P., Havlíček V., Lemr K. Fast profiling of anthocyanins in wine by desorption nano-electrospray ionization mass spectrometry. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2010. (ČLÁNEK)
Müller L., Barták P., Bednář P., Fryšová I., Ševčík J., Lemr K. Capillary electrophoresis-mass spectrometry - a fast and reliable tool for the monitoring of milk adulteration. Electrophoresis. 2008. (ČLÁNEK)
Valentová K., Stejskal D., Bednář P., Vostálová J., Číhalík Č., Večeřová R., Koukalová D., Kolář M., Reichenbach R., Škňouřil L., Ulrichová J., Šimánek V. Biosafety, antioxidant status, and metabolites in urine after consumption of dried cranberry juice in healthy women: a pilot double-blind placebo-controlled trial. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2007. (ČLÁNEK)
Valentová K., Stejskal D., Bednář P., Vostálová J., Číhalík Č., Večeřová R., Koukalová D., Kolář M., Reichenbach R., Škňuořil L., Ulrichová J., Šimánek V. Biosafety, antioxidant status, and metabolites in urine after consumption of dried cranberry juice in healthy women: A pilot double-blind placebo-controlled trial. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2007. (ČLÁNEK)
Papoušková B., Bednář P., Fryšová I., Stýskala J., Hlaváč J., Barták P., Ulrichová J., Jirkovský J., Lemr K. Mass spectrometric study of selected precursors and degradation products of chemical warfare agents. Journal of Mass Spectrometry. 2007. (ČLÁNEK)
Bednář P., Papoušková B., Müller L., Barták P., Pavloušek P., Lemr K. Utilization of capillary electrophoresis/mass spectrometry (CE/MSn) for the study of anthocyanin dyes. Journal of Separation Science. 2005. (ČLÁNEK)
Bednář P., Lemr K., Barták P., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Wiedermanová Y., Stránský Z. Capillary electrophoresis/mass spectrometry: a promising tool for the control of some physiologically hazardous compounds. I - Derivatives of 3-quinuclidinol. Journal of Mass Spectrometry. 2002. (ČLÁNEK)
Bednář P., Barták P., Adamovský P., Gavenda A., Ševčík J., Stránský Z. Capillary electrophoresis of methylderivatives of quinolines. I. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2001. (ČLÁNEK)
Gavenda A., Bednář P., Barták P., Adamovský P., Ševčík J., Panaglotis T., Ulrichová J. Estimation of partition coefficients by MEKC. Part I: Potential pharmaceuticals based on 2-quinolone and 2-indolone. Journal of Separation Science. 2001. (ČLÁNEK)
Bednář P., Barták P., Adamovský P., Ševčík J., Stránský Z. Advanced evaluation of electrophoretic data for the determination of dissociation constant. Sborník abstraktů z konference Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2000, Pardubice 5. a 6. září 2000. 2000. (ČLÁNEK)
Barták P., Bednář P., Stránský Z., Bocek P., Vespalec R. Determination of dissociation constants of cytokinins by capillary zone electrophoresis. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2000. (ČLÁNEK)
Barták P., Bednář P., Stránský Z., Boček P., Vespalec R. Determination of dissociation constants of cytokinins by capillary zone electrophoresis. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2000. (ČLÁNEK)
Barták P., Pěchová D., Tarkowski P., Bednář P., Kotouček M., Stránský Z., Vespalec R. Determination of the first dissociation constant of 6 benzylaminopurine - A comparison of methods. Analytica Chimica Acta. 2000. (ČLÁNEK)
Bednář P., Barták P., Papoušková B., Lemr K. Utilization of capillary electrophoresis/mass spectrometry (CE/MSn) for the study of anthocyanin dyes. 22nd International Meeting on Mass Spectrometry. 2004. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
ČLÁNEK
Lundová M., Šín L., Dehnerová H., Pechancová R., Kurka O., Bednář P., Kučera L. Evaluation of chemical composition of cribra orbitalia from post-medieval children graves (Olomouc, Czech Republic). Praehistorische Zeitschrift. 2023.
Nádvorníková J., Skopalová J., Krejčí P., Bednář P., Barták P. GC-MS determination of 7-dehydrocholesterol and cholesterol in milk to verify eco-friendly conditions in cow housing. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS. 2023.
Kováč A., Majerová P., Nytka M., Zajacová Cechová M., Bednář P., Lemr K. Separation of Isomeric Tau Phosphopeptides from Alzheimer?s Disease Brain by Cyclic Ion Mobility Mass Spectrometry. JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY. 2023.
Jagošová K., Moník M., Kapusta J., Pechancová R., Nádvorníková J., Fojtík P., Kurka O., Závodná T., Bednář P., Richtera L., Kučera L. Secret Recipe Revealed: Chemical Evaluation of Raw Colouring Mixtures from Early 19th Century Moravia. MOLECULES. 2022.
Jagošová K., Moník M., Kapusta J., Pechancová R., Nádvorníková J., Fojtík P., Kurka O., Závodná T., Bednář P., Richtera L., Kučera L. Secret Recipe Revealed: Chemical Evaluation of Raw Colouring Mixtures from Early 19th Century Moravia. MOLECULES. 2022.
Jílek J., Golec M., Bednář P., Chytráček M., Vích D., Zaoral T., Mírová Z., Petr L., Kovárník J., Milo P., Kučera L. The oldest millet herbal beer in the Europe? The 9th century BC bronze luxury bucket from Kladina, Czech Republic. Archaeometry. 2022.
Kučera L., Rozsypal J., Bednář P., Březina M., Kalina L., Bezdička P., Mašláň M., Richtera L. "Gold corrosion": An alternative source of red stains on gold coins. Materialia. 2021.
Reichel S., Carvalho DO., Santos JR., Bednář P., Rodrigues JAM., Guido LF. Profiling the volatile carbonyl compounds of barley and malt samples using a low-pressure assisted extraction system. FOOD CONTROL. 2021.
Beneš J., Todoroska V., Budilová K., Bednář P., Kučera L. What about Dinner? Chemical and Microresidue Analysis Reveals the Function of Late Neolithic Ceramic Pans. MOLECULES. 2021.
Šelešovská R., Herynková M., Skopalová J., Cankař P., Bednář P. Oxidation Behavior of Insecticide Azoxystrobin and its Voltammetric Determination Using Boron-doped Diamond Electrode. ELECTROANALYSIS. 2019.
Kučera L., Peška J., Fojtík P., Barták P., Sokolovská D., Pavelka J., Komárková V., Beneš J., Polcerová L., Karlík M., Bednář P. Determination of Milk Products in Ceramic Vessels of Corded Ware Culture from a Late Eneolithic Burial. MOLECULES. 2018.
Kučera L., Richtera L., Zmrzlý M., Jarošová M., Kučerová P., Bednář P. Determination of the Fineness of Medieval Coins-Evaluation of Methods in a Case Study of a Medieval Pfennig. ARCHAEOMETRY. 2018.
Hradilová I., Trněný O., Válková M., Cechová M., Janská A., Prokešová L., Khan A., Rotter B., Winter P., Varshney R., Soukup A., Bednář P., Hanáček P., Smýkal P. A combined comparative transcriptomic, metabolomic, and anatomical analyses of two key domestication traits: Pod dehiscence and seed dormancy in pea (Pisum sp.). Frontiers in Plant Science. 2017.
Kučera L., Richtera L., Zmrzlý M., Jarošová M., Kučerová P., Bednář P. Problematika stanovení ryzosti středověkých mincí a porovnání běžně používaných technik. Folia numismatica : supplementum ad Acta Musei Moraviae. 2017.
Cechová M., Válková M., Hradilová I., Soukup A., Jánská A., Smýkal P., Bednář P. Towards Better Understanding of Pea Seed Dormancy using Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry. International Journal of Molecular Sciences (online). 2017.
Tománková E., Balík J., Soural I., Bednář P., Papoušková B. Colour and antioxidant properties of malvidin-3-glucoside and Vitisin A. Acta Alimentaria. 2016.
Kučera L., Fanali S., Aturki Z., Pospíšil T., Bednář P. Comparison of nano and conventional liquid chromatographic methods for the separation of ( )-catechin-ethyl-malvidin-3-glucoside diastereoisomers. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2016.
Táborský J., Švidrnoch M., Kurka O., Borovcová L., Bednář P., Barták P., Skopalová J. Electrochemical oxidation of zopiclone. Monatshefte für Chemie. 2016.
Marková E., Kučerová P., Bednář P., Barták P., Skopalová J. Electrochemical oxidative dimerization of monobrominated phenols and pentabromophenol in methanol-aqueous media. Monatshefte für Chemie. 2016.
Šištík P., Turjap M., Iordache AM., Evaristo Branco Saldanha HM., Lemr K., Bednář P. Quantification of selected antidepressants and antipsychotics in clinical samples using chromatographic methods combined with mass spectrometry: A review (2006-2015). Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Zajíček P., Kolář M., Prucek R., Ranc V., Bednář P., Varma R., Sharma V., Zbořil R. Oxidative degradation of triazine- and sulfonylurea-based herbicides using Fe(VI): The case study of atrazine and iodosulfuron with kinetics and degradation products. Separation and Purification Technology. 2015.
Marhol P., Bednář P., Kolářová P., Večeřa R., Ulrichová J., Tesařová E., Vavříková E., Kuzma M., Křen V. Pharmacokinetics of pure silybin diastereoisomers and identification of their metabolites in rat plasma. Journal of Functional Foods. 2015.
Myjavcová R., Bednář P., Srovnalová A., Dvořák Z., Papoušková B. Ultra-Performance Liquid Chromatography/Mass Spectrometry Study of Metabolism of 5-Methylpyranopelargonidin. Chromatographia. 2015.
Novotná A., Korhoňová M., Bartoňková I., Soshilov A., Denison M., Bogdanová K., Kolář M., Bednář P., Dvořák Z. Enantiospecific effects of ketoconazole on aryl hydrocarbon receptor. PLoS One. 2014.
Marhol P., Bednář P., Tománková E., Papoušková B., Stávek J., Hic P., Barták P., Křen V., Balík J. Preparative Purification and Isolation of Pyranoanthocyanins from Red Wine and Evaluation of Their Antioxidant Activity. Chromatographia. 2013.
Škríba A., Staňková Š., Váňa J., Barták P., Bednář P., Fryčák P., Kučera L., Kurka O., Lemr K., Macíková P., Marková E., Nováková P., Papoušková B., Skopalová J., Švecová H., Roithová J. Protonation sites and fragmentations of para-aminophenol. International Journal of Mass Spectrometry. 2013.
Stávek J., Papoušková B., Balík J., Bednář P. Effect of storage conditions on various parameters of colour and the anthocyanin profile of rose wines. International Journal of Food Properties. 2012.
Fryčák P., Jirkovský J., Ranc V., Bednář P., Havlíček V., Lemr K. Secondary processes in atmospheric pressure chemical ionization-ion trap mass spectrometry: a case study of orotic acid. Journal of Mass Spectrometry. 2012.
Marhol P., Gazak R., BEDNÁŘ P., Křen V. Narrow-bore core-shell particles and monolithic columns in the analysis of silybin diastereoisomers. Journal of Separation Science. 2011.
SOUČKOVÁ J., SKOPALOVÁ J., ŠVECOVÁ H., ČÁP L., BEDNÁŘ P., BARTÁK P. On GC/MS in phospholipid research II: Investigation of liposome formation and liposome-water partitioning. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2011.
JIROVSKÝ D., BEDNÁŘ P., MYJAVCOVÁ R., BARTOŠOVÁ Z., SKOPALOVÁ J., Tvrdoňová M., LEMR K. Study of electrochemical oxidation of cyanidin glycosides by online combination of electrochemistry with electrospray ionization tandem mass spectrometry. Monatshefte für Chemie. 2011.
Palíková I., Vostálová J., Zdařilová A., Rajnochová Svobodová A., Kosina P., Večeřa R., Stejskal D., Prošková J., Hrbáč J., Bednář P., Maier V., Černochová D., Šimánek V., Ulrichová J. Long-Term Effects of Three Commercial Cranberry Products on the Antioxidative Status in Rats: A Pilot Study. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2010.
Uhnáková B., Petříčková D., Biedermann D., Homolka L., Vejvoda V., Bednář P., Papoušková B., Šulc M., Martínková L. Biodegradation of brominated aromatics by cultures and laccase of Trametes versicolor. Chemosphere. 2009.
Korhoňová M., Hron K., Klimčíková D., Müller L., Bednář P., Barták P. Coffee aroma-Statistical analysis of compositional data. Talanta. 2009.
Papoušková B., Bednář P., Stýskala J., Hlaváč J., Barták P., Lemr K. Mass spectrometry as a tool for characterization of N,N-dialkylaminoethane-2-thiols - precursors and degradation products of chemical warfare agents. Journal of Mass Spectrometry. 2009.
Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Lemr K. Nanoelectrospray versus electrospray in chiral analysis by the kinetic method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 2009.
Palíková I., Heinrich J., Bednář P., Marhol P., Křen V., Valentová K., Růžička F., Holá V., Kolář M., Šimánek V., Ulrichová J. Constituents and Antimicrobial Properties of Blue Honeysuckle: A Novel Source for Phenolic Antioxidants. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2008.
Palíková I., Heinrich J., Bednář P., Marhol P., Křen V., Cvak L., Valentová K., Růžička F., Holá V., Kolář M., Šimánek V., Ulrichová J. Constituents and Antimicrobial Properties of Blue Honeysuckle: A Novel Source for Phenolic Antioxidants. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2008.
Dvořák Z., Vrzal R., Henklová P., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. JNK inhibitor SP600125 is a partial agonist of human aryl hydrocarbon receptor and induces CYP1A1 and CYP1A2 genes in primary human hepatocytes. Biochemical Pharmacology. 2008.
Dvořák Z., Vrzal R., Henklová P., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. JNK inhibitor SP600125 is a partial agonist of human aryl hydrocarbon receptor and induces CYP1A1 and CYP1A2 genes in primary human hepatocytes. Biochemical Pharmacology. 2008.
Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Lemr K. Nano-desorption electrospray and kinetic method in chiral analysis of drugs in whole human blood samples. European Journal of Mass Spectrometry. 2008.
Henklová P., Vrzal R., Papoušková B., Bednář P., Jančová P., Anzenbacherová E., Ulrichová J., Maurel P., Pávek P., Dvořák Z. SB203580, a pharmacological inhibitor of p38 MAP kinase transduction pathway activates ERK and JNK MAP kinases in primary cultures of human hepatocytes. European Journal of Pharmacology. 2008.
Henklová P., Vrzal R., Papoušková B., Bednář P., Jančová P., Anzenbacherová E., Ulrichová J., Maurel P., Pávek P., Dvořák Z. SB203580, a pharmacological inhibitor of p38 MAP kinase transduction pathway activates ERK and JNK MAP kinases in primary cultures of human hepatocytes. European Journal of Pharmacology. 2008.
Stýskala J., Cankař P., Soural M., Bednář P., Lemr K. Synthesis of some deuterated dialkylaminoethyls as possible standards for the mass spectrometric monitoring of chemical warfare agents. Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals. 2008.
Opluštil S., Chrastina D., Rulík M., Barták P., Bednář P., Čáp L. Analýza fofolipidových biomarkerů plynovou chromatografií. Chemické listy. 2007.
Korhoňová M., Hejdová R., Barták P., Bednář P., Čáp L. Analýza markerů pro charakterizaci destilátů. Chemické listy. 2007.
Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Lemr K. Desorpční elektrosprej: Moderní metoda analýzy organických povrchů. Chemické listy. 2007.
Papoušková B., Bednář P., Fryšová I., Stýskala J., Hlaváč J., Barták P., Ulrichová J., Jirkovský J., Lemr K. Mass spectrometric study of selected precursors and degradation products of chemical warfare agents. Journal of Mass Spectrometry. 2007.
Barták P., Bednář P., Müller L., Ševčík J., Čáp L. MEMORIES ON DETERMINATION OF PHENOLS IN SOILS. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2007.
Stýskala J., Cankař P., Soural M., Bednář P., Lemr K. Preparation and characterization of some unsymmetrical 2-(dialkylamino)ethanethiols. Arkivoc. 2007.
Friedecký D., Bednář P., Procházka M., Adam T. Analysis of intracellular nucleotides by capillary electrophoresis - Mass spectrometry. Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids. 2006.
Lemr K., Ranc V., Fryčák P., Bednář P., Ševčík J. Chiral analysis by mass spectrometry using the kinetic method in flow systems. Journal of Mass Spectrometry. 2006.
Stávek J., Balík J., Bednář P., Barták P., Lemr K. Reakce antokyanů - stabilizace a změny barvy vína. Vinařský obzor. 2006.
Ranc V., Fryčák P., Müller L., Bednář P., Lemr K. Rozlišení izomerů hmotnostní spektrometrií s využitím kinetické metody. Chemické listy. 2006.
Papoušková B., Bednář P., Barták P., Fryčák P., Ševčík J., Stránský Z., Lemr K. Utilisation of separation methods in the analysis of chemical warfare agents. Journal of Separation Science. 2006.
Stávek J., Barták P., Bednář P. Vliv vyšších teplot na jakost vína. Vinařský obzor. 2006.
Müller L., Bednář P., Barták P., Lemr K., Ševčík J. Estimation of partition coefficients by MEKC - Part 2: Anthocyanins. Journal of Separation Science. 2005.
Stávek J., Vítková K., Bednář P., Barták P. Furfural - složka vína hodná pozornosti. Vinařský obzor. 2004.
Novotná J., Honzátko A., Bednář P., Kopecký J., Janata J. L-3,4-Dihydroxyphenyl alanine-extradiol cleavage is followed by intramolecular cyclization in lincomycin biosynthesis. European Journal of Biochemistry. 2004.
Bednář P., Drábek J. V jednoduchosti je krása: anthokyaniny v červeném víně. Vinařský obzor. 2004.
Bednář P., Barták P., Lemr K., Ševčík J., Stránský Z. Analysis of 3-quinuclidinol derivatives by capillary electrophoresis. Journal of Separation Science. 2003.
Kosina P., Ševčík J., Modrianský M., Gavenda A., Bednář P., Barták P., Walterová D., Ulrichová J. High performance liquid chromatography and capillary electrophoresis determination of sanquinarine in biological matrices. Journal of Separation Science. 2003.
BEDNÁŘ P., Tomassi A.V.., Presutti C.., Pavlíková M.., LEMR K., Fanali S.. Separation of structurally related anthocyanins by MEKC. Chromatographia. 2003.
Barták P., Bednář P., Čáp L., Ondráková L., Stránský Z. SPME - A valuable tool for investigation of flower scent. Journal of Separation Science. 2003.
Spilkova J., Bednář P., Stroblikova R. Capillary electrophoretic analysis of hydroxycinnamic acids from Ononis arvensis L. Pharmazie. 2001.
Gavenda A., Ševčík J., Psotová J., Bednář P., Adamovský P., Šimánek V. Determination of anthracycline antibiotics doxorubicin and daunorubicin by capillary electrophoresis with UV absorption detection. Electrophoresis. 2001.
Gavenda A., Ševčík J., Psotová J., Bednář P., Barták P., Adamovský P., Šimánek V. Determination of anthracycline antibiotics doxorubicin and daunorubicin by capillary electrophoresis with UV absorption detection. Electrophoresis. 2001.
Barták P., Bednář P., Friedecky D., Haviger A., Ševčík J. Fast analysis of antibacterial isothiazolones by capillary electrophoresis. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2001.
Stávek J., Bednář P., Barták P., Ševčík J. Vliv průběhu počasí na obsah kyselin ve víně a jeho dlouhodobou uchovatelnost. Vinařský obzor. 2001.
Barták P., Bednář P., Pěchová D., Tarkowski P., Kotouček M., Stránský Z., Vespalec R. Determination of the first dissociation constant of 6-benzylaminopurine - a comparison of methods. Sborník abstraktů z konference Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2000, Pardubice 5. a 6. září 2000. 2000.
Barták P., Pěchová D., Tarkowski P., Bednář P., Kotouček M., Stránský Z., Vespalec R. Determination of the first dissociation constant of 6-benzylaminopurine. A comparison of methods. Analytica Chimica Acta. 2000.
Barták P., Bednář P., Ševčík J., Adam T., Adamovský P., Stránský Z. Migration behaviour of quinolines II. Effect of acid-base equilibrium. Program and Abstracts Volume, 12th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques, Bratislava 10-13 September 2000. 2000.
Adamovský P., Bednář P., Barták P., Stránský Z. Separation of 13 local anesthetics by capillary electrophoresis with addition of polytehyleneglycole in background electrolyte. Program zjazdu, Jubileuszowy zjazd Polskiego towarzystwa chemicznego, Lodz, 10-15 wrzesnia 2000. 2000.
Adamovský P., Bednář P., Barták P., Haviger A., Ševčík J. Ultrafast analysis of antibacterial isothiazolones by capillary electrophoresis. Sborník abstraktů z konference Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2000, Pardubice 5. a 6. září 2000. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Bednář P. Polyethery a makrocyklická antibiotika v kapilární elektroforéze. Polyethery a makrocyklická antibiotika v kapilární elektroforéze. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Růžička F., Švarcová I., Holá V., Bednář P., Valentová K., Křen V., Šimánek V., Ulrichová J. Constituents and antimicrobial properties of Blueberry Honeysuckle. XXIVth International Conference on Polyphenols. 2008.
Růžička F., Švarcová I., Holá V., Bednář P., Valentová K., Křen V., Šimánek V., Ulrichová J. Constituents and antimicrobial properties of Blueberry Honeysucle. Polyphenols Communications 2008, Volume 2. (XXIV International Conference on Polyphenols, 8-11 July 2008, Salamanca, Spain). 2008.
Bednář P. Analýza prekurzorů bojových chemických látek. 3. ročník školy HPLC/MS - Sborník přednášek. 2005.
Bednář P. Hmotnostní spektrometrie v analýze vína. 3. ročník školy HPLC/MS - Sborník přednášek. 2005.
Bednář P., Lemr K., Barták P., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Wiedermanová Y., Stránský Z. CE/MS and HPLC/MS - Promising Tools for the Control of some Hazardous Compounds. 21st Informal Meeting on Mass Spectrometry. 2003.
Bednář P., Lemr K., Barták P., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Wiedermanová Y., Stránský Z. CE/MS/MS - promising tool for the control of some physiologicalyy hazardous compounds. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Gavenda A., Bednář P., Barták P., Cvek B., Adam T., Ševčík J., Stránský Z., Fanali S. Determination of 2-hydroxyglutaric acid enantiomers in urine. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Barták P., Bednář P., Čáp L., Ševčík J., Lemr K., Fryčák P., Frnková P., Gavenda A., Stávek J., Adamovský P., Dostál V., Jirovský D., Krtková J., Stránský Z. Charakterizace alkoholických nápojů plynovou chromatografií. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Barták P., Bednář P., Čáp L., Ševčík J., Lemr K., Fryčák P., Frnková P., Gavenda A., Stávek J., Adamovský P., Dostál V., Jirovský D., Krtková J., Stránský Z. Charakterizace alkoholických nápojů plynovou chromatografií. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Smetanová D., Ševčík J., Gavenda A., Barták P., Bednář P., Adamovský P. Použití CZE jako verifikační metody pozitivního nálezu imunochemického monitorování zneužívaných návykových látek. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Frnková P., Havlíčková M., Čáp L., Gavenda A., Bednář P., Barták P. SFE-GC-MS analýza lipofilních analytů v tucích. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Frnková P., Havlíčková M., Čáp L., Gavenda A., Ševčík J., Bednář P., Barták P. SFE-GC-MS analýza lipofilních analytů v tucích. Pokroky v chromatografii a elektroforéze - Chiranal 2002. 2002.
Bednář P., Barták P., Lemr K., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Bílek P., Wiedermanová Y., Stránský Z., Bekárek V. Derivatives of 3-quinuclidinol I. Potential of high performance separation techniques. 2 International Symposium Separations in the BioSciences SBS. 2001.
Barták P., Bednář P., Lemr K., Ševčík J., Hlaváč J., Stýskala J., Bílek P., Wiedermanová Y., Stránský Z., Bekárek V. Derivatives of 3-quinuclidinol II. Potential of pyrolysis and GC-MS. 2nd International Symposium Separations in the BioSciences SBS 2001. 2001.
Gavenda A., Adamovský P., Bednář P., Barták P., Ševčík J., Stránský Z. Determination of nanomolar concentrations of anthracyclines by capillary electrophoresis with UV detection. 12th International Symposium on Capillary Electrosaparation Techniques, 10-13 September. 2000.
Bednář P., Barták P., Ševčík J., Adamovský P., Stránský Z. Migration behaviour of quinolines I. Effect of polyethylene glycol in BGE. 12th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques, 10-13 September. 2000.
Barták P., Bednář P., Ševčík J., Adam T., Adamovský P., Stránský Z. Migration behaviour of quinolines II. Effect of acid-base equilibrium. 12th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques, 10-13 September. 2000.
KNIHA - CELEK
Bednář P., Beková M., Beneš J., Golec M., Hlavičková L., Jagošová K., Kučera L., Kučerová P., Kurka O., Smetana J., Sokolovská D., Zemek V., Žingor Z. Moderní chemická analýza v archeologii, 1. díl. In Bednář P., Kučera L. (Eds.) 2021.
Golec M., Fojtík P., Bednář P., Holub M., Kala J., Kozubová A., Kučera L., Laučík P., Martínek J., Milo P., Mírová Z., Peška J., Sovová K., Tencer T., Vágner M. Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě. In Chvojka O., Chytráček M. (Eds.) 2020.
Durčáková Z., Klečková M., Friedecká P., Nevěčná T., Ovesná M., Pfofová K., Stuchlíková K., Šimků M., Šulová A., Zárubová L., Bednář P., Friedecký D., Gavenda A., Kameníček J., Kvítek L., Ševčík J. Chemické pokusy pro studenty středních škol. Chemické pokusy pro studenty středních škol. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Kučera L., Bednář P. Chemická analýza vzorků jantaru. Mikulovice - Pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce. 2020.
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Lemr K., Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Ševčík J., Hlaváč J., Papoušková B. Iontový zdroj pro nižší meze detekce u spektrometrických měření. 2018.
POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE
Behenský P., Douša M., Kanta T., Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Lemr K. Ověřená technologie výroby nového dermatologika - výrobní postup pro „Phyteneo Kolodium forte“. 2014.
ABSTRAKT
Bednář P., Kučera L., Cechová M., Opletal T., Kurka O., Lemr K., Sokolovská D., Jagošová K., Barták P. Advanced chemical analysis in archaeological and cultural heritage research – selected aspects and perspectives. Euroanalysis 2019 - Abstracts & Proceedings. 2019.
Jagošová K., Lemr K., Bednář P. Application of Atmospheric Solids Analysis Probe Mass Spectrometry in analysis of binders used in art. Book of Abstracts from the Eighth Annual Conference of the Czech Society for Mass Spectrometry. 2019.
Bednář P., Kučera L., Cechová M., Kurka O., Barták P., Peška J., Lemr K. Atmospheric solids analysis probe and laser desorption/ionization mass spectrometry in archaeology. 37th Informal Meeting on Mass Spectrometry. 2019.
Palíková I., Bednář P., Valentová K., Ulrichová J. Metabolites of a dietary supplement: the case of Vaccinium macrocarpon. F E B S Journal. 2012.
Palíková I., Heinrich J., Bednář P., Šíma P., Růžička F., Šimánek V., Ulrichová J. Fruits of Lonicera caerulea: a prospective functional food for central Europe. International Scientific Conference on Nutraceuticals and Functional Foods. 9.-11.6.2009, Žilina, Slovensko. 2009.
VRZAL R., HENKLOVÁ P., PAPOUŠKOVÁ B., Bednář P., JANČOVÁ P., Anzenbacherová E., Ulrichová J., Maurel P., Pávek P., Dvořák Z. An inhibitor of p38 MAP kinase activates ERK and MAP kinases in primary cultures of human hepatocytes. Drug Metabolism Reviews. 2008.
Dvořák Z., Vrzal R., Henklová P., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. c-Jun-N-terminal kinase inhibitor SP600125 activates human aryl hydrocarbon receptor. Seminář k vědeckému záměru MŠM 6198959216, 22-24 květen 2008, Karlov p. Pradědem. 2008.
Henklová P., Dvořák Z., Vrzal R., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. Human aryl hydrocarbon receptor is activated by c-Jun-N-terminal kinase inhibitor SP600125. Konference vědeckých prací studentů DSP 2008, Olomouc. 2008.
Dvořák Z., VRZAL R., HENKLOVÁ P., JANČOVÁ P., Anzenbacherová E., Maurel P., Pávek P., Bednář P., Ulrichová J. JNK Pharmacoclogical inhibitor SP600125 is a partial agonist of human aryl hydrocarbon receptor and induces CYP1A1 and CYP1A2 genes in primary human hepatocytes. Drug Metabolism Reviews. 2008.
Švarcová I., Bednář P., Maier V. Biological activity of phenolic fraction from Lonicera caerulea L. var. kamtschatica berries. Seminář k vědeckému záměru MŠM 6198959216, Karlov p. Pradědem, 10.-12.5.2007. 2007.
Marhol P., Ulrichová J., Bednář P., Valentová K., Heinrich J., Křen V. Extraction and identification of proanthocyanidines from Lonicera caeruleaL. berries. 4rd International conference on polyfenols applications. From source to optimal industrial uses. Malta, November 14.-16. 2007. 2007.
Ulrichová J., Bednář P., Křen V., Valentová K., Heinrich J., Švarcová I., Svobodová A., Reichenbach R., Cvak L., Šimánek V. Characterization of Lonicera caerulea anthocyanines and phenolics by μLC-MS2 and assessment of their biological activities. 3rd International Conference on Polyphenols and Health, Kyoto, Japan, 25.-28.11.2007. 2007.
Švarcová I., Heinrich J., Bednář P., Křen V., Cvak L., Ulrichová J., Šimánek V., Valentová K. Main components and radical scavenging activity of Lonicera caerulea L. var. kamtschatica berries. 50th Years of the Phytochemical Society of Europe, Highlights in the Evolution of Phytochemistry. Cambridge, United Kingdom, 11.-14.4.2007. 2007.
Papoušková B., Bednář P., Stýskala J., Ulrichová J., Lemr K. Mas spectrometry in analysis of precursors of chemical warfare agents. Advances in chromatography and electrophoresis & Chiranal 2007, Olomouc, 24.-27.6.2007. 2007.
Bednář P., Papoušková B., Stávek J., Myjavcová R., Valentová K., Jirovský D., Müller L., Barták P., Lemr K. Separation and mass spectrometry of anthocyanin dyes. Advances in chromatography and electrophoresis & Chiranal 2007, Olomouc, 24.-27.6.2007. 2007.
Valentová K., Heinrich J., Stejskal D., Bednář P., Vostálová J., Číhalík Č., Večeřová R., Koukalová D., Kolář M., Reichenbach R., Škňouřilová L., Ulrichová J., Šimánek V. Pilot double blind placebo controlled study of cranberry on healthy women. 3rd International conference on polyphenols application in nutrition and health "Malta Polyphenols 2006"; Malta. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Štarha P., Drahoš B., Herchel R., Soural M., Plíhalová L., Bednář P., Panáček A. 12th Barrande-Vltava French-Czech Chemistry Meeting. 2023.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Bednář P., Barták P., Lemr K. Laboratorní zařízení pro úpravu vzorků. 2015.
Lemr K., Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Papoušková B., Ševčík J. Laboratorní zařízení pro regulaci tlaku v iontovém zdroji. 2008.
OSTATNÍ
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Douša M., Purmenská Z., Behenský P., Lemr K. Analytické metody pro vývoj a hodnocení lékové formy fytofarmaka. 2015.
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Purmenská Z., Behenský P., Barták P., Bednář P., Lemr K. Stabilitní studie nové lékové formy. 2015.
Kučera L., Borovcová L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Behenský P., Lemr K. Analytická metodika pro zpracování a předúpravu vzorků - pracovní postup pro zpracování extraktů rostlinného materiálu. 2014.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Chemistry of Fermentation ACH/KVAS ZS 2
Analytical applications in environmental chemistry ACH/AACZP ZS Se 1
Analytical applications in environmental chemistry ACH/AACZP ZS 3
Practicals in Analytical Chemistry ACH/ACC LS Cv 6
Applied Liquid Chromatography ACH/ALC ZS 1
Applied Liquid Chromatography ACH/ALC ZS Se 1
Applied Analytical Chemistry ACH/APCH ZS 4
Applied Liquid Chromatography ACH/APLC ZS Se 1
Applied Liquid Chromatography ACH/APLC ZS 1
Practicals in Advanced Instrumental Techniques ACH/CPIT ZS Cv 9
Analytical Chemistry in Practice ACH/PACH ZS 2
Analytical Chemistry in Practice ACH/PACHU ZS 2
Service and Maintenance of Analytical Instrumentation ACH/SUAI LS Cv 3

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
PAPOUŠKOVÁ PRF Chemie 2009
ZAJACOVÁ CECHOVÁ PRF Chemie 2020
KUČERA PRF Chemie 2017
KURKA PRF Chemie 2017
MYJAVCOVÁ PRF Chemie 2015
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)