doc. PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D.

Avatar
Contact

585632811

Ústav preklinických oborů

Fakulta zdravotnických věd

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

2.012

docent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

 • Člen oborové rady (1. 1. 2006 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2008 – 31. 7. 2013)
 • Člen VR fakulty (1. 1. 2011 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 10. 2013 – )
 • Člen oborové rady (1. 1. 2014 – )

Výbor vědecké společnosti

 • Česká společnost antropologická (místopředseda, 2011–)
 • Česká společnost antropologická, olomoucká pobočka (místopředseda, 2008–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada Pedagogické fakulty UP v Olomouci (člen, 2011–)
 • Vědecká rada Pedagogické fakulty UP v Olomouci (člen, 2010–)

Odborná komise

 • Pedagogická komise FZV UP v Olomouci (člen, 2019–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky studijního oboru Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (předseda, 2011–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky studijního oboru Učitelství sociálních a zdavotních předmětů pro střední odborné školy (předseda, 2011–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky studijního oboru Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy (předseda, 2011–)
 • Člen v hodnotící komisi oponentního řízení projektů FRVŠ 2011 (člen, 2012–)
 • Etická komise Fakulty zdravotnikých věd UP v Olomouci (člen, 2011–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušku Učitelsví sociálních a zdravotních předmětů pro střední školy (předseda, 2009–)
 • Komise pro státní doktorskou zkoušku v oboru Antropologie (člen, 2006–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušku rodinné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (předseda, 2008–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušku Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotní školy (předseda, 2008–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušku Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední školy (předseda, 2008–)

Redakční rada

 • Časopis Slovenská Antropológia (člen, 2015–)
 • Šéfredaktor časopisu Profese online (předseda, 2014–)
 • Časopis České společnosti antropologické (člen, 2011–)
 • Časopis České společnosti antropologické (ostatní, 2003–)

Oborová rada

 • člen oborové rady DSP Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena, LF UP v Olomouci (člen, 2021–)
 • DSP 5341 Ošetřovatelství (člen, 2014–)

Státnicová komise

 • Studijní program Ošetřovatelství (člen, 2014–)
 • Komise pro SZZ Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (předseda, 2011–)
 • Komise pro SZZ učitelsví Přírodopisu pro 2. st. ZŠ (člen, 2009–)
 • Komise pro SZZ učitelství Rodinné výchovy pro 2. st. ZŠ (předseda, 2009–)
 • Komise pro SZZ - Pedagogická způsobilosti (předseda, 2009–)
 • Komise SZZ pro obor učitelství Rodinné výchovy pro 2. st. ZŠ (předseda, 2006–)
 • Komise SZZ - Pedagogickou způsobilost (předseda, 2008–)

Habilitační komise

 • Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta (člen, 2018–2019)
 • Komise pro habilitační řízení Dr. Beata Fedyn na PdF UP v Olomouci (člen, 2008–)

PhD. komise

 • PdF UP v Olomouci (člen, 2006–)

Jiné komise a orgány

 • Pedagogická komise proděkanky pro studium a celoživotní vzdělávání FZV UP (člen, 2021–)
 • Komise pro přijímací řízení na FZV UP v Olomouci (člen, 2014–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky studijního oboru Učitelství sociálních a zdavotních předmětů pro střední a vyšší odborné školy (předseda, 2011–)
 • Komise pro přijímací řízení uchazečů o studium výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (předseda, 2011–)
 • Komise pro udělování Ceny děkanky PdF UP v Olomouci (člen, 2011–)
 • Komise pro přijímací řízení Učitelství výchova ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (předseda, 2011–)
 • Komise pro udělování Ceny děkanky PdF UP (člen, 2010–)
 • Hodnotící komise závěrečného oponentského řízení projetků FRVŠ 2007 (člen, 2008–)
 • Komise pro přijímací řízení uchazečů o studium oboru výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání. (předseda, 2009–)
 • Komise pro přijímací řízení uchazečů Učitelství odborných předmětů pro zdavotnické školy - navazující studium (člen, 2009–)
 • Krajský koordinační tým podpory zdraví ve školách v Olomouckém kraji (člen, 2007–)
 • Komise pro přijímací řízení pro obor Výchova ke zdraví na PdF UP v Olomouci (předseda, 2007–)
ČLÁNEK
Gerych D., Veselá J., Střítecká H., Oberman Č., Kopecký M. NUTRIČNÍ NÁROKY LÉTAJÍCÍHO PERSONÁLU AČR. Vojenske Zdravotnicke Listy. 2019.
Hrubá R., Kopecký M. Změny klenby nožní mezi I.. a II. trimestrem u těhotných žen z Moravy. Slovenská antropológia. 2019.
Hrubá R., Čižková M., Kopecký M., Mayerová D. Onemocnění štítné žlázy v těhotenství. Moderní gynekologie a porodnictví. 2018.
Stříbrná L., Kopecký M., Matejovičová B., Charamza J. BODY MASS INDEX A IMAGE TĚLA U ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH STUDENTEK NA VYSOKÉ ŠKOLE. Slovenská antropológia. 2017.
Kikalová K., Kopecký M., Charamza J., Zemánek P. Tělesné složení studentek Univerzity Palackého v Olomouci s ohledem na riziko skryté obezity. Slovenská antropológia. 2017.
Kopecký M., Kikalová K., Charamza J. SEKULÁRNÍ TREND V TĚLESNÉ VÝŠCE A HMOTNOSTI DOSPĚLÉ POPULACE V ČESKÉ REPUBLICE. Časopis lékařů českých. 2016.
Kikalová K., Kopecký M., Charamza J., Tomanová J., Zemánek P. Somatický stav a krevní tlak 10-15letých chlapců v olomouckém kraji. Česká antropologie. 2016.
Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J. Samohodnocení tělesné výšky, hmotnosti a BMI u 11-15letých dívek. Česká antropologie. 2014.
Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Zemánek P. Somatický stav 6–18letých chlapců a dívek v Olomouckém kraji. Česká antropologie. 2014.
Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Stravovací návyky žáků základních škol v Olomouckém kraji. Česká antropologie. 2014.
Tomanová J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Charamza J. Užívání hormonální antikoncepce u dospívajících dívek v olomouckém regionu. Česká antropologie. 2014.
Tomanová J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Charamza J. Užívání hormonální antikoncepce u dospívajících dívek v olomouckém regionu. Česká antropologie. 2014.
Tomanová J., Kopecký M. Vybrané aspekty menarchálního věku u dívek v Olomouckém regionu. Slovenská antropológia. 2014.
Tomanová J., Kopecký M. Vybrané aspekty menarchálního věku u dívek v Olomouckém regionu. Slovenská antropológia. 2014.
Kikalová K., Kopecký M., Tomanová J., Charamza J. Vybrané aspekty sexuálního chování a užívání antikoncepčních metod. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. 2014.
Kopecký M., Kusńierz C., Kikalová K., Charamza J. Comparison of the somatic state and the level of motor performance of boys between the ages seven and fifteen in the Olomouc region (Czech Republic) and in Opole (Poland). In Kopecký M., Kopecký M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Kabátová H., Kopecký M., Strnisková D., Tomanová J. Těžké školní aktovky jako další možný faktor ovlivňující výskyt vadného držení těla. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. 2012.
Kuśnierz C., KOPECKÝ M., Pakosz P. Pojmowanie i realizacja celów wychowania fizycznego przez nauczycieli w okresie przemian edukacy jinych. Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fyzicznego we Wroclawiu. 2011.
Kopecký M., Krejčovský L., Kikalová K., Majerová J., Bezděková M. SOUČASNÝ STAV SOMATICKÉHO VÝVOJE A ROZVOJE MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ DÍVEK NA VESNICI A VE MĚSTĚ V OLOMOUCKÉM REGIONU. Slovenská antropológia. 2008.
Kopecký M., Přidalová M. The secular trend in the somatic development and motor performance. Medicina Sportiva. 2008.
Přidalová M., Riegerová J., Dostálová I., Kopecký M., Švec J. An analysis of the supporting-motoric system in male and female students of the University of Defence in Brno. New Medicine. 2007.
Přidalová M., Kopecký M., Riegerová J., Sovišová H., Žárská Z., Tenglerová P., Teplá K. Physical activity and nutrition patterns in STOB courses regarding somatic changes. Slovenská antropológia. 2007.
Kopecký M., Hřivnová M., Eštočáková M., Minovská L. Porovnání symetrie obvodových rozměrů na horních a dolních končetinách u dívek ve věku 7 až 18 let. Česká antropologie. 2006.
Hřivnová M., Kopecký M., Eštočáková M. Analýza kardiovaskulárních ukazatelů u dívek ve věku 7 až 18 let v regionu Olomouc. Slovenská antropológia. 2005.
Kopecký M. Assessment of hypermobility and muscular stiffness in children of younger and older school age. Prace naukowe Akademii im. J. Dlugosza w Czestochowie. 2005.
Kopecký M., Eštočáková M., Hřivnová M. Sekulární trend tělesných parametrů u chlapců a dívek v průběhu 45 let v olomouckém regionu. Slovenská antropológia. 2005.
Kopecký M. Posture Assessment in Children of the School Age (7-15 years of Age) in the Olomouc Region. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2004.
Riegerová J., Sedlák P., Kopecký M. Stav hodnot biologického - proporcionálního věku u současných dětí a mládeže ve věku 6 až 17 let. Česko-slovenská pediatrie. 2004.
Krejčovský L., Kopecký M., Přidalová M., Bezděková M. Somatické charakteristiky studentů 1. ročníku PDF UP Olomouc. In Thurzo M. (Eds.) Česká antropologie. 2001.
Kopecký M., Přidalová M. Srovnání vybraných somatických charakteristik 9 až 11 letých hokejistů a tenistů. In Thurzo M. (Eds.) Bulletin Slov. Antropol. Spol. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hrubá R., Kopecký M. Reprodukční zdraví ženy a obezita. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 28. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. 2020.
Hudzietzová I., Kopecký M. The Level of Knowledge in the Field of Human Protection in Emergencies Among 5th-9th Class Elementary School Students in the North Moravian Region in the Czech Republic. In Červinková H., Dopita M., Rasiński LE. (Eds.) Emergent Educational Research in Central Europe: International Doctoral Conference Proceedings. 2019.
Hrubá R., Kopecký M., Procházka M. Role porodní asistentky ve výchově k reprodukčnímu zdraví. In Mithlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 24. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, Pardubice 2016, Sborník referátů. 2016.
Zemánek P., Tomanová J., Kikalová K., Charamza J., Kopecký M., Bezděková M. Analýza zdravotního stavu pedagogických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci. In Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. (Eds.) Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
Tomanová J., Kopecký M. Nástup menarche u dívek v Olomouckém kraji. 6. moravský regionální kongres k sexuální výchově. 2014.
Tomanová J., Kopecký M. Nástup menarche u dívek v Olomouckém kraji. 6. moravský regionální kongres k sexuální výchově. 2014.
Zemánek P. Problematika tabakismu u dospívající mládeže na středních školách v Kroměříži. In Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. (Eds.) Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Životní styl dětí na základních školách v Olomouckém kraji. In Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. (Eds.) Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
Tomanová J., Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Majerová J., Bezděková M. Analýza hladiny glukózy jako rizikový faktor pro vznik diabetu mellitu u pedagogických pracovníků. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Kopecký M., Zemánek P., Kikalová K., Tomanová J., Bezděková M., Chrásková M. Denní režim jako součást životního stylu studentů PdF UP v Olomouci. In Gembalczyk I., Fedyn B. (Eds.) Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy. 2013.
Klášterecká R., Zapletalová J. Hodnocení BMI u dětí od narození do tří let. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Skarupská H. Identita, etnicita a zdraví. In Kopecký M. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Hřivnová M. Koncepce výuky výchovy ke zdraví na základních školách. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Strnisková D., Kopecký M. Mají žáci z 9. tříd vyšší úroveň znalostí o HIV/AIDS než žáci z 8. tříd na základních školách v Olomouckém kraji? In Gembalczyk I., Fedyn B. (Eds.) Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy. 2013.
Mitáš J., Frömel K., Vašíčková J., Dygrýn J., Pelclová J. Mezinárodní přístupy ve výzkumu pohybově aktivního životního stylu v environmentálním kontextu. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Kopecký M., Tomanová J., Kikalová K., Bezděková M., Zemánek P., Chrásková M. Nutriční návyky studentů PdF UP v Olomouci jako součást životního stylu. In Gembalczyk I., Fedyn B. (Eds.) Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy. 2013.
Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Zemánek P., Bezděková M., Majerová J. Sledování kardiovaskulárního rizika ve vztahu k výživě, hladinám celkového cholesterolu a krevního tlaku u běžné populace. Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Strnisková D., Kopecký M. UČITELÉ 2. STUPNĚ ZŠ V OLOMOUCKÉM KRAJI A PROBLEMATIKA HIV/AIDS. Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Urbanovská E., Plevová I. Vybrané aspekty psychické zátěže v pomáhajících profesích. In Kopecký M. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Majerová J., Kopecký M., Hřivnová M. Výuka první pomoci na 2. stupni základních škol. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Bezděková M. Využití velkého míče v prevenci vadného držení těla u dětí v průběhu vyučo vání na 1. stupni základní školy. Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Miklánková L., Klimešová I. Význam povinné školní docházky při podpoře pohybové aktivity dětí. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Hřivnová M., Kopecký M., Knausová I., Vařeková R. Výživa jako součást životního stylu budoucích učitelů. In Řehulka E., Reissmannová J. (Eds.) Současné trendy výchovy ke zdraví. 2013.
Strnisková D., Kopecký M. Znalosti žáků 8. a 9. tříd ZŠ v Olomouckém kraji o problematice HIV/AIDS. Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Gembalczyk I., Fedyn B., Kopecký M. Behawioralne uwarunkowania zdrowia mlodziezy a kapital ludzki. Edukacja Jutra Problemy edukacji jutra w dobie globalizacji. 2012.
Tománková K., Matejovičová B., Vondráková M., Kopecký M., Emodiová E., Jankechová N., Schlarmannová J. Morphological Analysis of the Female Feet in Ontogenetic Period Adultus I. In . (Eds.) Scientia iuvenis : Book of Scientific Papers. 2012.
KIKALOVÁ K., KOPECKÝ M., BEZDĚKOVÁ M., TOMANOVÁ J., KREJČOVSKÝ L. Body mass index a složení těla u dětí mladšího školního věku v olomouckém regionu. In KUBÍKOVÁ E., WEISMANN P. (Eds.) Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II. 2011.
KOPECKÝ M., ŠVESTKOVÁ K., PĚČKOVÁ L., ZACHOVÁ M., KUCHARCZYKOVÁ L., HOLOUŠOVÁ D., KIKALOVÁ K. Nutriční stav a životní styl studentek Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pedagogica Actualis II. 2011.
Majerová J., Kopecký M., Tomanová J. The manner of nourishment and lifestyle of boys and girls in the Olomouc Region. In . (Eds.) Auksologia a promocia zdrowia. 2010.
Kopecký M., Majerová J., Krejčovský L., Kikalová K., Bezděková M. THE PHYSICAL FITNESS OF BOYS AND GIRLS AGED 6-13 YEARS IN THE OLOMOUC REGION. In . (Eds.) Auxology and health promotion. 2010.
Tomanová J., Kopecký M., Majerová J. The state of health of adult population in the Olomouc Region. In . (Eds.) Auksologia a promocja zdrowia. 2010.
Riegerová J. Hypokineze - vážný rizikový faktor v ontogenetickém vývoji člověka. In Kopecký M. (Eds.) Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Majerová J., Kopecký M., Tomanová J. Charakteristika životního stylu dívek od 7 do 15 let v olomouckém regionu. Výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu. 2009.
Klimešová I., Jakubec A., Drbošalová V. Redukční dieta: tekuté náhražky stravy. In Kopecký M. (Eds.) Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Kopecký M., Krejčovský L., Kikalová K., Majerová J., Bezděková M., Tomanová J. Somatický vývoj a úroveň pohybové aktivity školní mládeže v olomouckém regionu. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Majerová J., Kopecký M., Strnisková D., Tomanová J., Kabátová H. Současný životní styl žáků 2. stupně základních škol na Olomoucku. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Kabátová H., Kopecký M., Strnisková D., Majerová J., Tomanová J. Školní aktovky jako další rizikový faktor vývoje vadného držení těla. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Bezděková M., Kikalová K., Kopecký M., Krejčovský L., Majerová J., Tomanová J. Tělesný vývoj a tělesná zdatnost chlapců v období mladšího a staršího školního věku. Výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu. 2009.
Skopalová J. Teorie nálepkování. In Kopecký M. (Eds.) Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Hřivnová M., Kopecký M., Majerová J. Výchova ke zdraví v přípravě učitelů sekundárního vzdělávání na pedagogické fakultě up v olomouci. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Hřivnová M., Kopecký M., Majerová J. Výchova ke zdraví v přípravě učitelů sekundárního vzdělávání na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Kopecký M., Ely M. Hodnocení držení těla 7-10letých chlapců a dívek z Brightonu ve Velké Británii. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Skarupská H., Knausová I., Kopecký M. Otázky sociálního zabezpečení seniorů a jejich aktivního zapojení do života společnosti. Pedagogika i jej pogranicza. 2007.
Cymek L., Kopecký M., Rožnowski J. Porovnání somatického vývoje 7-15letých dívek z regionu Środkowopomorskiego (Polsko) a olomouckého regionu (ČR). I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Knausová I., Kopecký M., Skarupská H. Problematika zvyšujícího se věku v současné moderní společnosti. Pedagogika i jej pogranicza. 2007.
Kopecký M., Huták J. Semilongitudinální sledování somatického a motorického vývoje u adolescentních dívek. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Kopecký M., Krejčovský L., Knausová I., Hřivnová M., Navrátilová I., Kabátová H., Majerová J., Dvořáková G. Semilongitudinální sledování vlivu kompenzačního cvičení na velkém míči na držení těla u dětí mladšího školního věku. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Kopecký M., Přidalová M., Estočáková M. The physical ability and the level of motion activity of boys in the Olomouc region. Auksologia a promocja zdrowia. 2007.
Kopecký M., Přidalová M. Predikční možnosti somatotypu při diagnostice úrovně motorických schopností dětí. Diagnostika motoriky mládeže. 2006.
Kopecký M., Přidalová M. Predikční možnosti somatotypu při diagnostice úrovně motorických schopností dětí [CD]. Diagnostika motoriky mládeže: soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 23. - 24. 2006.
Hřivnová M., Kopecký M. Hodnocení množství tělesného tuku pomocí kaliperační a bioimpedanční metody u dívek ve věku 10-19 let na Olomoucku. Antropologicko-psychologický pohled na populaci regionu. 2005.
Kopecký M., Hřivnová M. Vybrané obvodové rozměry dětí a mládeže od 7 do 18 let v olomouckém regionu. Antropologicko-psychologický pohled na populaci regionu. 2005.
Hřivnová M., Kopecký M. Hodnocení klenby nohy u dívek a chlapců ve věku od 7 do 15 let v olomouckém regionu. sborník referátů z V. doktorandské konference 7.11.2003. 2004.
Riegerová J., Kopecký M. Index biologického - proporcionálního věku u dětí a mládeže ve věku 6 až 17 let, vyšetřených v letech 2002 až 2004. Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Riegerová J., Sedlák P., Kopecký M. Index biologického-proporcionálního věku u dětí a mládeže ve věku 6 až 17 let vyšetřených v letech 2002-2004. In Suchomel A., Volf M. (Eds.) Conference proceedings Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Kopecký M., Hřivnová M. Morfologické a fyziologické charakteristiky 7-15letých chlapců v olomouckém regionu. Antropologicko-psychologická charakteristika populace v moravském regionu. 2004.
Bezděková M., Kopecký M., Hřivnová M. Relation of blood pressure and heart rate to BMI children weight category aged 7 -15 years. Abstracts to the 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with International Participation. 2004.
Kopecký M. Tělesný rozvoj a motorická výkonnost 11-15letých chlapců v olomouckém regionu. Tělesná výchova a sport 2004, Liberec Euroregion Nisa. 2004.
Hřivnová M., Kopecký M. Výchova ke zdraví jako nový studijní obor na PdF UP v Olomouci. Tělesná výchova a sport 2004, Liberec, Euroregion Nisa. 2004.
Hřivnová M., Kopecký M. Klidové hodnoty krevního tlaku u dětí ve věku 7-15 let v regionech Vsetín, Prostějov a Olomouc. In . (Eds.) Sborník ze semináře "Zdravý vývoj dětí a učitelů v regionu". 2003.
Bezděková M., Kopecký M., Hřivnová M. Relation of blood pressure and heart rate to BMI children weight category aged 7-15 years. IV. Moravský morfologický den. Abstrakta. 2003.
Kopecký M., Asienkiewicz R. Srovnání somatického a motorického vývoje dětí z olomouckého regionu a dětí ze Zielonej Góry ve věku 7-14 let. Sborník z konference s mezinárodní účastí "Integrální pohled na člověka. 2003.
Kopecký M., Bezděková M., Hřivnová M. Cardiovascular endurance of children aged 7 - 16 in the District of Olomouc. Kultura fizyczna w wojsku w dobie przemian. 2002.
Kopecký M., Bezděková M., Hřivnová M. Hodnocení zdatnosti oběhového systému pomocí Ruffierovy zkoušky u dětí ve věku od 7 - 16 let. Sborník přípspěvků konference " Tělesná výchova a sport 2002, Liberec - Euroregion NISA". 2002.
Kopecký M., Bezděková M., Hřivnová M. Somatický vývoj a životní styl adolescentních dívek. Sborní referátů z antropologické konference "Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí". 2002.
Kopecký M., Hřivnová M., Zemánek P. Stav klenby nohou u studentů Pedagogické fakulty UP. Sborník referátů z antropologické konference "Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí". 2002.
Kopecký M. Vliv pohybové aktivity na tělesné složení sportujících chlapců. Úkoly antropologie a zdravovědy na pedagogických fakultách. 2000.
Kopecký M. Vliv pohybové aktivity na tělesné složení 10-15letých sportujících chlapců. Zborník referátov a posterov z Antropologických dní s medzinárodnou účasťou. 2000.
KNIHA - CELEK
Jurikova T., Matejovičová B., Fatrcová-Šrámková K., Schwarzová M., Szekeres L., Balla Š., Baráth L., Mezeyová I., Kopecký M., Mlček J., Sochor J., Kárpati A. Zdravoveda. In Vondráková M., Darázsová K. (Eds.) 2021.
Matejovičová B., Juríková T., Schlarmannová J., Balla Š., Viczayová I., Kopecký M. Biológia dieťata predškolského a mladšieho školského veku. In Vondráková M., Jedlička J. (Eds.) 2020.
Kopecký M., Matejovičová B., Cymek L., Roznowski J., Švarc M. Manual of Physical Anthropology. In Černá E., Gill S., Jurikova T., Bláha P., Stříbrná L. (Eds.) 2019.
Kopecký M., Tomanová J. Biologie dětí a mládeže. 2015.
Matejovičová B., Nagyová S., Kopecký M., Nagy T., Schlarmannová, J. Biológia dieťaťa a školské zdravotnictvo. 2014.
Kikalová K., Kopecký M. Biologie a nemoci dětí. 2014.
Kopecký M., Tilcerová E., Šiman J. Ochrana člověka za mimořádných událostí. 2014.
Kikalová K., Kopecký M., Charamza J., Cymek L. Somatologie 3 - Centrální nervový systém. 2014.
Kopecký M., Tomanová J., Kikalová K. Základní charakteristiky ontogenetického vývoje. 2014.
Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Bezděková M., Charamza J. Somatologie 1. Podpůrně pohybový systém. 2013.
Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Bezděková M., Charamza J. Somatologie 1 Podpůrně pohybový systém. 2013.
Bezděková M., Kikalová K., Kopecký M. Somatologie 2 - Organologie. 2013.
Tomanová J., Kopecký M. Úrazy a první pomoc u dětí. 2013.
Kopecký M., Cymek L., Matejovičová B., Charamza J. Základy fyzické antropologie. 2013.
Kopecký M., Strnisková D., Matejovičová .., Fedyn .., Gembalczyk I. Úvod do výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 2012.
Hřivnová M., Majerová J., Knausová I., Tomanová J., Kopecký M., Kikalová K. Stěžejní aspekty výchovy ke zdraví. Stzěžejní aspekty výchovy ke zdraví. 2010.
Kopecký M. Zdravotní tělesná výchova. Zdravotní tělesná výchova. 2010.
Kopecký M., Kikalová K., Bezděková M., Hřivnová M., Majerová J. Somatologie. Somatologie. 2009.
Kopecký M. Somatický a motorický vývoj 7 až 15letých chlapců v olomouckém regionu. Somatický a motorický vývoj 7 až 15letých chlapců v olomouckém regionu. 2006.
Kopecký M., Hřivnová M. Antropologický obraz populace moravských lokalit. Psychosomatické studie. Svazek 2. Antropometrické a fyziologické charakteristiky dětí a dospívajících v olomouckém regionu. Antropologický obraz populace moravských lokalit. psychsomatické studie. Svazek 2: Antropometrické a fyziologické charakteristiky dětí a dospívajících v olomouckém regionu. 2005.
Kopecký M., Cichá M. Somatologie pro učitele. Učebnice pro studenty pedagogických fakult. Somatologie pro učitele. Učebnice pro studenty pedagogických fakult. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Cymek L., Kopecký M., Franciszek R., Bogdan Z. Anatomiczno-antropologiczne badania szczątków kostnych ludności pogrzebanej na cmentarzysku w Kamienicy Szlacheckiej, gmina Stężyca, pow. kartuski, woj. pomorskie. In Adam C., Magdalena M. (Eds.) KAMIENICA SZLACHECKA CMENTARZYSKO KULTURY WIELBARSKIEJ NA POJEZIERZU KASZUBSKIM. 2020.
Kopecký M. Prenatální období. In Procházka M. (Eds.) Porodní asistence. Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi. 2020.
Charamza J., Kopecký M. Reprodukční orgány ženy. In Procházka M. (Eds.) Porodní asistence. Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi. 2020.
Kopecký M. Svaly pánevního dna a svaly hráze a jejich fascie. In Procházka M. (Eds.) Porodní asistence. Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi. 2020.
Cymek L., Kopecký M., Rožnowski F. Wyniki badań anatomiczno-antropologicznych ludzkich szczątków kostnych ludności kultury pomorskiej wydobytych na cmentarzysku w Czosnowie, gm. Przechlewo, woj. pomorskie (stanowisko 35.). In Kasprzak A., Kuczkowski A., Krzepkowski M., Gut P., Janowski A., Kaczmarek M. (Eds.) Archaeologia – Pomoranica – Musealia. Studia z odkazji 80. urodzin Ignacego Skrzypka. 2020.
Kopecký M. Ženská pánev. In Procházka M. (Eds.) Porodní asistence. Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi. 2020.
Charamza J., Kopecký M. Ženský močový systém. In Procházka M. (Eds.) Porodní asistence. Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi. 2020.
Kopecký M., Vévoda J., Vévodová Š. BODY MASS INDEX AND QUALITY OF LIFE IN ADULT UNIVERSITY STUDENTS. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. 2016.
Jopkiewicz A., Jopkiewicz AM., Kopecký M. Zróżnicowanie społeczne aktywności fizycznej młodzieży gimnazjalnej. Auksologia a promocja zdrowia. 2016.
Jopkiewicz A., Lelonek M., Kopecký M. Analiza porównawcza sprawności motorycznej dzieci i mlodziezy polskiej i czeskiej. Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i mloddziezy-implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne. 2013.
Cymek L., Roźnowski J., Kopecký M., Rožnowski F. Nourishment conditions among children and youth aged 7-15 from Middle Pomerania (Poland) and Olomouc Region (the Czech Republic). Conditions for Biological and Motor Development in Various Periods of Ontogenesis. 2011.
Kopecký M., Přidalová M., Eštočáková M. The physical ability and the level of motion activity of boys in the Olomouc Region. Auxology and Health Promotion. 2007.
ABSTRAKT
Pokorná J., Kopecký M. Vyhodnocení úrovně znalostí zdravotnických pracovníků spojených s evakuací pacientů a zdravotnického personálu při vzniku mimořádné události. Sborník abstraktů ze VI. ročníku Studentské vědecké konference ZSF JU. 2019.
Hrubá R., Kopecký M., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R. Antropometrie a porodní asistence, somatické charakteristiky těhotných žen. IV. Společná konference SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. 2017.
Roznowski J., Leks B., Roznowska A., Kopecký M. When maternal misperception of their child’s weight status begins? Obesity Facts. 2017.
Kikalová K., Kopecký M., Charamza J., Tomanová J., Zemánek P. Blood pressure of girls aged 10 to 18 with respect to intra-abdominal fat tissue. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
KIKALOVÁ K., KOPECKÝ M., BEZDĚKOVÁ M., TOMANOVÁ J., KREJČOVSKÝ L. The body composition of the young school 7-9 year-old boys and girls. Programme and Abstract Book of the 46rd International Congress on Anatomy and 48rd Lojda Symposikum on Histochemistry: MORPHOLOGY 2011. 2011.
Kopecký M., Přidalová M. The analysis body mass fractination methods according to Matiegka´s equations of boys and girls on percentil categories BMI. In Bezdičková M. (Eds.) Morphology 2008: Book of abstracts. 2008.
Přidalová M., Kopecký M., Riegerová J., Sovišová H., Žárská Z., Tenglerová P., Teplá K. Physical activity and nutrition patterns in "STOB" courses regarding somatic changes [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Přidalová M., Kopecký M., Riegerová J., Sovišová H., Žárská Z., Tenglerová P., Teplá K. Pohybová aktivita a výživové stereotypy realizované na úrovni STOB kurzů ve vztahu k somatickým změnám. [Abstract]. Obezitologie 2007. 2007.
Kopecký M., Hřivnová M., Eštočáková M., Minovská L. The comparison of the circumferential measures symmetry of the upper and lower limbs in girls at the age of 7 to 18 years. Česká antropologie. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Klášterecká R., Kopecký M., Pičmanová P. Yoga and its health benefits for nurses: a scooping review. 2021.
Hrubá R., Kopecký M. Reprodukční zdraví ženy a obezita. 2020.
Kopecký M., Malinčíková J., Václavíková J., Kuchaříková M., Hrubá R., Pokorná J. Monitoring of body composition in boys aged 12–15 and girls with obesity during a weight reduction stay in Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. 2019.
Kopecký M., Charamza J., Hrubá R., Stříbrná L., Cymek L. Body Mass Index a motorická výkonnost 6–8letých chlapců a dívek. 2018.
Kopecký M., Charamza J., Matejovičová B., Sandanusová A. Porovnání somatického stavu 6–8letých chlapců a dívek z Olomouckého a Nitranského kraje. 2018.
Hrubá R., Kopecký M., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R. Antropometrie a porodní asistence, somatické charakteristiky těhotných žen. 2017.
Hrubá R., Bubeníková Š., Kopecký M., Janoušková K., Dorazilová R. Antropometrie a porodní asistence, somatické charakteristiky žen. 2017.
Hrubá R., Kopecký M., Janoušková K. Sledování těhotných žen pomocí antropometrického měřění. 2017.
Hrubá R., Kopecký M. Význam antropometrie v těhotenství. 2017.
Gomula A., Ziomkiewicz A., Daniel D., Nowak-Sczepanska J., Kopecký M., Charamza J. Prevalence of overweight and obesity among schoolchildren from the Polish - Czech cross border areas. 2016.
Hrubá R., Kopecký M., Procházka M. Role porodní asistentky ve výchově k reprodukčnímu zdraví. 2016.
Hrubá R., Kopecký M., Charamza J., Kikalová K. Somatický stav žen v prvním trimestru. 2016.
Hrubá R., Kopecký M. Somatický stav žen v prvním trimestru. 2016.
Hrubá R., Kopecký M., Procházka M. Antropomentrie v práci PA. 2015.
Kopecký M. Profese online. 2014.
Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Stravovací návyky žáků základních škol v Olomouckém kraji. 2014.
Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Životní styl dětí na základních školách v Olomouckém kraji. 2014.
Chrásková M., Kopecký M., Majerová J., Tomanová J., Zemánek P. Umím pomoci při poranění – první pomoc. 2013.
Tomanová J., Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Majerová J., Bezděková M. ANALÝZA HLADINY GLUKÓZY JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR PRO VZNIK DIABETU MELLITU U PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. 2012.
Zemánek P., Tomanová J., Kikalová K., Charamza J., Kopecký M., Bezděková M. Analýza zdravotního stavu pedagogických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci. 2012.
Kopecký M., Zemánek P., Kikalová K., Tomanová J., Bezděková M., Chrásková M. Denní režim jako součást životního stylu studentů PdF UP v Olomouci. 2012.
Kopecký M., Tomanová J., Kikalová K., Bezděková M., Zemánek P. Nutriční návyky studentů PdF UP v Olomouci jako součást životního stylu. 2012.
Chrásková M., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. Psychologické aspekty obezity v dětském a dospělém věku. 2012.
Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Zemánek P., Majerová J., Bezděková M. SLEDOVÁNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA VE VZTAHU K VÝŽIVĚ, HLADINÁM CELKOVÉHO CHOLESTEROLU A KREVNÍHO TLAKU U BĚŽNÉ POPULACE. 2012.
Majerová J., Kopecký M., Hřivnová M. Výuka první pomoci na 2. stupni základních škol. 2012.
Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Chrásková M. Vývoj prevalence nadváhy a obezity u dětí a dospělé populace v České republice. 2012.
KIKALOVÁ K., KOPECKÝ M., BEZDĚKOVÁ M., TOMANOVÁ J., KREJČOVSKÝ L. The body composition of the young school 7-9 year-old boys and girls. 2011.
Kopecký M., Přidalová M. Srovnání vybraných somatických charakteristik 9 až 11letých hokejistů a tenistů. I. kongres slovenských antropológov. 2001.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kopecký M., Janout V., Janoutová J. I. konference Nelékařských zdravotnických oborů – trendy, teorie, výzkum, praxe. In Kopecký M. (Eds.) 2021.
Kopecký M. Antropologické dny 2017. 2017.
Kopecký M., Tomanová J. Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
Kopecký M. Hrou proti AIDS. 2014.
Kopecký M., Kikalová K., Klášterecká R. Antropologie na začátku 3. tisíciletí. 2013.
Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Majerová J., Chrásková M., Bezděková M. Antropologicko - psychologicko - sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2012.
KOPECKÝ M., KIKALOVÁ K. 7A-7x o alergii a astmatu pro školu. 2011.
SBORNÍK - CELEK
Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
.. Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
II. Olomoucké dny antropologie a biologie. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. In Kopecký M. (Eds.) Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
.. I. Olomoucké dny antropologie a biologie. In Kopecký M., Skarupská H. (Eds.) I. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Kopecký M., Šteigl J., Krátoška J. Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí. Sborník referátů z antropologické konference s mezinárodní účastí Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí. 2002.
Krátoška J., Šteigl J., Kopecký M. Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí. In Kopecký M., Šteigl J., Krátoška J. (Eds.) Sborník referátů z antropologické konference "Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí". 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Majerová J., Strnisková D., Kabátová H., Kopecký M., Tomanová J. Současný životní styl žáků 2. stupně základních škol na Olomoucku. 2009.
Tomanová J., Kopecký M., Majerová J. Zdravotní stav dospělé populace v Olomouckém regionu. 2009.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Hlaváčková Z. Obezita žen na začátku těhotenství. In Kopecký M., Kopecký M. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2021.
Kopecký M. Monitorovanie a hodnotenie genetickej, reprodukčnej a environmentálnej záťaže ľudskej populácie. Monitorovanie a hodnotenie genetickej, reprodukčnej a environmentálnej záťaže ľudskej populácie. 2020.
Malenová L. Vliv obezity na těhotenství, porod, poporodní období a novorozence. In Kopecký M. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Kovářová K. Ženská pánev a význam pro porod. In Kopecký M. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Kopecký M. Aplikace zobrazovacích metod v diagnostice a sledování osteoporózy. Aplikace zobrazovacích metod v diagnostice a sledování osteoporózy. 2019.
Kopecký M. Vliv aplikace distanční elektroterapie u pacientů se syndromem karpálního tunelu. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. 2019.
Kopecký M. Kreovanie a verifikácia programu výchovnej intervencie v prevencii problémov s návykovými látkami u žiakov primárnej školy. Kreovanie a verifikácia programu výchovnej intervencie v prevencii problémov s návykovými látkami u žiakov primárnej školy. 2017.
Kopecký M. Ergonomie a analýza aplikací v 3D CAD programu CATIA s možností jejich využití v oděvním oboru. Ergonomie a analýza aplikací v 3D CAD programu CATIA s možností jejich využití v oděvním oboru. 2014.
Kopecký M. Kulturní antropologie v porodní asistenci. Oponentský posudek. 2011.
Kopecký M. Obezita dětí školního věku na Opavsku. Oponentský posudek. 2011.
Kopecký M. Problematika reprodukce neplodných párů. Oponentský posudek. 2011.
Kopecký M. Současný životní styl studetnů středních škol. Oponentský posudek. 2011.
Kopecký M. Stravovací návyky adolescentů. Oponentský posudek. 2011.
Kopecký M. Univerzální animovaný výukový program. Oponentský posudek. 2011.
Kopecký M. Význam a charakteristika správného držení těla. Oponentský posudek. 2011.
Kopecký M. Poliánová Hana: Problematika osob ohrožených sociálním vyloučením. Problematika osob ohrožených sociálním vyloučením. 2009.
Kopecký M. Lochmanová Dana: Výživa v kontextu se sportovním tréninkem v cyklistice. Oponentský posudek diplomové práce. 2008.
PROJEKT
Kopecký M., Malinčíková J., Hrubá R., Pokorná J. Efektivita léčebného postupu v průběhu léčebného pobytu dětí s nadměrnou hmotností a obezitou ve věku 12–15 let v lázeňském zařízení. Fakulta zdavotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
Hrubá R., Kopecký M. Somatické charakteristiky žen v průběhu těhotenství a jejich životní styl. Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Hrubá R., Kopecký M. Somatické charakteristiky žen v průběhu těhotenství a jejich životní styl. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd. 2016.
Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. Epidemie obezity-společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence. EU Evropský fond pro regionální rozvoj překračujeme hranice. 2012.
KOPECKÝ M., KIKALOVÁ K., TOMANOVÁ J. Epidemie obezity-společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence. Operační program přeshraniční spolupráce 2007/2013 Česká republika-Polská republika. 2012.
SNOPKOVÁ D., TICHÁ Z., KOPECKÝ M., PĚČKOVÁ L., Navrátilová P. Hodnocení vědomostí žáků a studentů v oblasti ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí v olomouckém regionu. Univerzita Palackého v Olomouci. 2011.
KOPECKÝ M., TOMANOVÁ J., KIKALOVÁ K., BEZDĚKOVÁ M., MAJEROVÁ J., KREJČOVSKÝ L., HŘIVNOVÁ M., URBANOVSKÁ E., TICHÁ I., SKARUPSKÁ H., CHRÁSKOVÁ M., SKOPALOVÁ J., MICHALÍKOVÁ Z. Inovace a modernizace výchovy ke zdraví. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, sekce řízení Operačních programů EU. 2011.
Švestková K., Kopecký M., Holoušová D., Pěčková L., Zachová M., Kucharczyková L. Somatický stav a životní styl studentů učitelství na PdF UP. Somatický stav a životní styl studentů učitelství na PdF UP. 2010.
VEDENÍ PRÁCE
Hlaváčková Z. Obezita žen na začátku těhotenství. In Kopecký M. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2021.
Malenová L. Vliv obezity na těhotenství, porod, poporodní období a novorozence. In Kopecký M. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Kovářová K. Ženská pánev a význam pro porod. In Kopecký M. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Kovářová K. Antropometrické pánevní rozměry u žen ve vztahu k průběhu porodu. In Kopecký M. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2019.
Zavřelová M. Aplikace zobrazovacích metod v diagnostice a sledování osteoporózy. In Kopecký M. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2019.
Malenová L. Obezita u žen v těhotenství. In Kopecký M. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2019.
Hlaváčková Z. Obezita ženy na začátku těhotenství. In Kopecký M. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2019.
Grézlová M. Vliv aplikace distanční elektroterapie u pacientů se syndromem karpálního tunelu. In Kopecký M. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2019.
Kopecký M. Rozměry nohy a stav klenby nohy u dětí mladšího školního věku. Magisterská diplomová práce. 2011.
Kopecký M. Růst a vývoj dětí mladšího školního věku. Magisterská diplomová práce. 2011.
Kopecký M. Současný životní styl studentů středních škol. Magisterská diplomová práce. 2011.
Kopecký M. Význam a charakteristika správného držení těla. bakálářská diplomová práce. 2011.
Kopecký M. HIV/AIDS - skrytá hrozba 21. století. bakalářská práce. 2010.
Kopecký M. Didaktické hry pro učitele předmětu výchova ke zdraví. Didaktické hry pro učitele předmětu výchova ke zdraví. 2009.
Kopecký M. Fitness jako životní styl. Fitness jako životní styl. 2009.
Kopecký M. Porovnání somatického vývoje a životního stylu žáků základních škol a žáků základních škol praktických. Porovnání somatického vývoje a životního stylu žáků základních škol a žáků základních škol praktických. 2009.
Kopecký M. Problematika kožních chorob ve výuce na vybraných střednich odborných školách. Problematika kožních chorob ve výuce na vybraných střednich odborných školách. 2009.
Kopecký M. Sezónní oscilace tělesné výšky a hmotnosti v závislosti na životním stylu dětí mladšího školního věku. Sezónní oscilace tělesné výšky a hmotnosti v závislosti na životním stylu dětí mladšího školního věku. 2009.
Kopecký M. Somatické parametry a motorická výkonnost u žáků základních škol v olomouckém regionu. Somatické parametry a motorická výkonnost u žáků základních škol v olomouckém regionu. 2009.
Kopecký M. Životní styl a somatická charakteristika chlapců a dívek na základních školách ve Veselí nad Moravou. Životní styl a somatická charakteristika chlapců a dívek na základních školách ve Veselí nad Moravou. 2009.
Kopecký M. Životní styl a stravovací návyky studentů vysokých škol. Životní styl a stravovací návyky studentů vysokých škol. 2009.
Kopecký M. Životní styl a zdravotní stav dospělé populace na Trutnovsku. Životní styl a zdravotní stav dospělé populace na Trutnovsku. 2009.
Kopecký M. Porovnání tělesného vývoje, výživových zvyklostí a životního stylu u chlapců a dívek od 11 do 15 let v Olomouci a Bad Vilbel. Porovnání tělesného vývoje, výživových zvyklostí a životního stylu u chlapců a dívek od 11 do 15 let v Olomouci a Bad Vilbel. 2008.
Kopecký M. Rozměry nohy a stav klenby nohy u dětí předškolního věku v okrese Kroměříž. Rozměry nohy a stav klenby nohy u dětí předškolního věku v okrese Kroměříž. 2008.
Kopecký M. Semilongitudinální sledování vývoje somatotypu a motorické výkonnosti v období adolescence. Semilongitudinální sledování vývoje somatotypu a motorické výkonnosti v období adolescence. 2008.
Kopecký M. Somatický vývoj a stav klenby nohy u dívek a chlapců na 2. stupni základní školy v Červeném Kostelci. Somatický vývoj a stav klenby nohy u dívek a chlapců na 2. stupni základní školy v Červeném Kostelci. 2008.
Kopecký M. Vodící psi jako prostředníci mezi nevidomými a většinovou společností. Vodící psi jako prostředníci mezi nevidomými a většinovou společností. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
HRUBÁ FZV Ošetřovatelství 2020
STRNISKOVÁ PDF Pedagogika 2013
EŠTOČÁKOVÁ PDF Antropologie 2007
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)