Výzkum kreativních odvětví (case studies)

18. May 2022, 10:00–17:00

Konference

Konference bude tematicky věnována možnostem akademického výzkumu této oblasti a příkladům, jak lze konstituovat spolupráci municipalit (měst, krajů) a státu s vysokými školami.

V rámci konference bude představena škála možných tematických a metodologických východisek dokládajících, jak může akademický výzkum vytvářet datové podklady, realizovat mapování, vyvíjet metodiku, školit a vzdělávat tak, aby výsledky bezprostředně reagovaly na aktuální požadavky regionu, státu i Evropské unie. Značná část setkání by měla být věnována moderované diskuzi a vzájemnému sdílení zkušeností, tradičním steskům i příkladům dobré praxe, které si rádi vyslechneme.
Příspěvky z hostitelské instituce budou střídány vstupy zástupců významných partnerských institucí.
Účast na události je bezplatná, vyžaduje pouze zaslání oznamovacího e-mailu na adresu akce@upol.cz s předmětem „KKO“ do 12. května 12:00. Jednoduché občerstvení během konference je zajištěno. 

Událost na Facebooku

Organizer

Univerzita Palackého v Olomouci

Location

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Kaple Božího těla
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)