Vývojová psychologie pro právní profese

16. May 2023, 9:00–13:00

Prezenční seminář

Díky participačním právům dítěte se ke zvýšenému kontaktu s dětmi dostávají poslední dobou zástupy právníků, kteří s touto možností původně nepočítali a nejsou na ni připraveni. Aby byli schopni efektivně komunikovat s nezletilým, potřebují vědět, jak vlastně probíhá vývoj dítěte – nejen kognitivní (intelektuální) a sociální, ale také emoční a mravní – a co ho ovlivňuje. Také je dobré vědět, nakolik lze vyvozovat obecně platné závěry např. o přístupu k výchově ze zkušenosti s vlastními dětmi, nebo ze vzpomínek z vlastního dětství. Netradičně pojatý přehled hlavních oblastí vývoje dítěte bude poveden maximálně prakticky, s velkým množstvím příkladů z osobního života a z právní praxe. Seminář je koncipován tak, aby diskutované poznatky byly využitelné nejen v profesní praxi, ale i v osobním životě. Seminář navazuje na řadu vzdělávacích akcí věnovaných vývojové a sociální psychologii od téže lektorky, pořádaných opakovaně PF UP v Olomouci, Českou advokátní komorou a Justiční akademií.

Po absolvování semináře účastníci budou mít jasnější představu, 
a) jak probíhá vývoj dítěte v oblasti sociální, kognitivní, emoční a mravní,
b) jak ten vývoj lze podpořit a co mu naopak škodí,
c) jak spolu (ne)souvisí věk a „rozumová vyspělost“, 
d) čím bývá podložen „názor“ dítěte ve věku 5, 8 či 12 let. 

Location

Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)