Veřejná fyzická analýza směsného odpadu z UP

29. November 2022, 9:00–15:00

Přijďte se podívat, kolik dále využitelného odpadu končí v univerzitních koších

Ačkoliv se počet košů na tříděný odpad v prostorách univerzity neustále zvyšuje, v těch na směsný odpad stále končí nejen dále nevyužitelné zbytky – není výjimkou v takovém koši najít PET lahev nebo plechovku. 
Na pozvání Udržitelné univerzity (udrzitelna.upol.cz) proto Institut cirkulární ekonomiky na nádvoří Zbrojnice zanalyzuje přibližně 350 kg směsného komunálního odpadu, roztřídí jej do kategorií, zváží jejich podíl a následně vypracuje analýzu, která odhalí slabá místa v nakládání s odpadem na UP. 

Více informací naleznete v článku.

Organizer

Udržitelná univerzita

Location

nádvoří Zbrojnice
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)