Ve spolku je síla

9. October – 22. October 2023

16. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc

Jednou z prvních aktivit nově se utvářejících židovských komunit po revolučním roce 1848 bylo zakládání spolků. Kromě těch, které zajišťovaly praktický chod náboženské obce (chevra kadiša), se začaly rozvíjet i sekulární spolkové aktivity nejrůznějšího zaměření. Často v mnohém kopírovaly činnost spolků nežidovských. Velké oblibě se těšila zejména tělovýchova a výrazný růst členské základny zaznamenávaly také spolky sionistické. 16. ročník festivalu DŽKO představí aktivity těchto významných židovských organizací a poukáže na silnou sociální propustnost mezi nimi a nežidovskými uskupeními, která je dokladem úzkého sepětí židovské a německé liberální vyšší střední třídy. Přesto za vznikem většiny židovských sekulárních spolků stála skutečnost, že v atmosféře sílícího nacionalismu byli Židé v chřadnoucí rakouské monarchii stále méně vítáni.

Spolková činnost a nejrůznější iniciativy jsou ovšem typické i pro současnou občanskou společnost v Izraeli. Izraelci málokdy čekají, až za ně něco udělá stát či podřízené správní instituce. Hledat cesty se snaží sami a pokud možno hned. Filmová sekce jako již tradičně představí izraelskou filmovou a dokumentační tvorbu vztahující se k hlavnímu festivalovému tématu. 

Jednotlivé akce budou inzerovány na FB profilech, webových stránkách a dalších info kanálech pořádajících institucí. 

Festival pořádá Centrum judaistických studií FF UPOL, Muzeum umění Olomouc a Židovská obec Olomouc. 
Festival se koná pod záštitou velvyslankyně Státu Izrael v ČR, její Excelence Anny Azari.

Další informace

Facebooková událost

Location

Mozarteum, Václavské nám. 4, Besední sál MUO Denisova 47, Jazz Tibet Club Sokolská 551, Červený kostel Bezručova 3, Galerie Špalíček v Prostějově Uprkova 73/18
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)