Utváření českého „národního příběhu“ v 19. století – pohled zvenčí

24. April – 25. April 2023

Konference

Katedra bohemistiky ve spolupráci se Univerzitou Karlovou a několika zahraničními univerzitami (Chorvatsko, Itálie, Polsko) pořádá ve dnech 24. až 25. 4. 2023 konferenci zaměřenou na utváření českého "národního příběhu" v průběhu 19. století.

Cílem naší konference je především pokusit se postihnout dobové vnější (ne-české) postoje ke snahám českých literátů a vzdělanců v průběhu 19. století. Zajímá nás nejen to, jak české národnostní snahy reflektovali vzdělanci jiných národů ve svých všeobecných literárněhistorických, historických, filozofických či politologických pojetích a dějinných interpretacích, ale také obraz českých snah v dobovém zahraničním tisku a literárních či kulturních periodikách, neméně pak v korespondencích, deníkových či cestopisných zápiscích, jež vznikaly na základě přímého kontaktu mezi českými a zahraničními literáty a vzdělanci.

Organizer

Katedra bohemistiky FF UP

Location

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, Katedra bohemistiky FF UP
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)