Ústřední kolo Biologické olympiády

22. April – 26. April 2024

Celostátní kolo 58. ročníku předmětové soutěže

Celostátní kolo republikové soutěže jedné z nejstarších studentských soutěží v ČR, kterého se účastní nejúspěšnější řešitelé ze všech krajů České republiky. Soutěž je určena pro studenty nejvyšších ročníků středních škol, obvykle 3. nebo 4. ročníku, kteří řeší teoretické a praktické úlohy, včetně úlohy terénní, z oblasti biologie, v rozsahu silně přesahující běžné středoškolské učivo. 
Tématem aktuálního ročníku s názvem ´Host do domu – hůl do ruky´ je problematika parazitismu, a to jak na úrovni genomu a genetické informace, vnitrobuněčného parazitismu organel a organismů, tak na úrovni parazitických jedinců a jejich využívání organismů, a jejich šíření a roli v ekosystémech. 
Soutěžní program je doplněn i podvečerním zážitkovým, odpočinkovým programem (např. v Pevnosti poznání) a poznávací exkurzí do Zbrašovských jeskyní a na Hranickou propast. Soutěž je zakočena slavnostím vyhlášení vítězů, které proběhne v Pevnosti poznání.
Vítěz a tři další úspěšní řešitelé poté budou reprezentovat ČR na Mezinárodní biologické olympiádě (IBO), která proběhne v Astaně, Kazachstánu. 
Je nám ctí, že nad akcí, která se vrací na půdu UP po patnácti letech, převzali zaštitu rektor UP, prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.; hejtman Olomouckého kraje, Ing. Josef Suchánek, a primátor Statutárního města Olomouce, Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.

Organizer

VPRO Biologie a ekologie, katedra buněčné biologie a genetiky, PřF UP

Location

Přírodovědecká fakulta, areál Holice
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)