Týden humanitních věd

13. November – 17. November 2023

Konference, přednášky a prezentace humanitních a společenskovědních oborů

Pondělí 13. 11.
11:30-13:00 I Přednáška Dr. Kateřiny Chládkové – Kouzlo učení se řeči v dětství i dospělosti
Přednáška absolventky Katedry nederlandistiky FF UP.
(učebna č. 1.07, Katedra nederlandistiky FF UP, Křížkovského 14)

17:00 I Slavnostní představení druhého svazku edice olomoucké univerzitní matriky
Největším pokladem každé univerzity jsou plody její práce - její vzdělaní studenti.
(Vlastivědné muzeum v Olomouci)

17:00 I The Indo-Pacific: Economic Opportunities and Security Risks (Taiwan, North Korea, South China Sea)
Lecturer: Assoc. Prof. Alfred Gerstl (Department of Asian Studies and Head of EUVIP).
(místnost č. 2.56, Katedra asijských studií FF UP, tř. Svobody 26)

20:00 I Ostravská Banda (CZ, USA), KOTÍK!!
Koncert v rámci 15. mezinárodního festivalu soudobé hudby MusicOlomouc.
(Atrium, UC UP - Konvikt)

Úterý 14. 11.
9:45-11:15 I Prezentace Mgr. Hany Strnadové alias MUDr. Bohumily Hrabalové (nyní zdravotní klaun), Mgr. Dominika Malíška a Mgr. Zuzany Henešové
Přednáška absolventek a absolventa Katedry nederlandistiky FF UP.
(učebna č. 1.07, Katedra nederlandistiky FF UP, Křížkovského 14)

17:00 I Archeologický dokument Mistři starých řemesel (díl 3. Železo)
Promítání dokumentu a po něm následující moderovaná diskuze.
(sál Milady Paulové, Katedra historie FF UP, Na Hradě 5)

19:00 I KaFFe s děkanem
Diskuzní setkání studentů a studentek s vedením FF UP pořádané ve spolupráci se studentskou kurií AS FF UP.
(Bistro Coffee Library, Biskupské náměstí 842)

Středa 15. 11.
9:00-13:15 I FF UP meets Gymnázium Hejčín
Tři přednášky pro Gymnázium Hejčín. Přednášející:
- Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D. (Katedra ekonomických a manažerských studií FF UP) - Jak se podniká udržitelně
- Bc. Veronika Lipmanová, Maki Němečková, Antonín Šrejber, Ľudovít Balog (studenti Katedry divadelních a filmových studií FF UP) - Umělá inteligence v umění jako společenský problém
- PhDr. Romana Mazalová, Ph.D. (Katedra psychologie FF U - Marketingové hry očima psycholožky: intuice vs. rozum
(Aula, č. 3.32, Křížkovského 10)

10:00 I Udílení stříbrných medailí FF UP a ocenění za popularizaci oboru
(Zasedací místnost děkanátu 2.36, Křížkovského 10)

17:00 I Po prolomení ticha
Promítání filmu a po něm následující diskuze s režisérem Mikolášem Arsenjevem, kterou za institut ombudsmana FF UP moderují Jaroslav Šotola a Michaela Antonín Malaníková. 
(filmový sál, UC UP - Konvikt)

17:00 I Prezentace dvou nových publikací za účasti autorek a autora
Prezentace dvou nových publikací Městský chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (Jana Oppeltová a Věra Slavíková) a Wedding Journeys in Late Medieval and Early Modern Europe (Patrik Paštrnák) a následující diskuze.
(sál Milady Paulové, Katedra historie FF UP, Na Hradě 5)

19:00 I HOST Masterclass: Štěpán Hulík
Přednáška scénáristy a filmového historika.
(divadelní sál, UC UP - Konvikt)

Podrobné informace

Organizer

Filozofická fakulta UP, Katedra nederlandistiky FF UP, Katedra historie FF UP, Katedra asijských studií FF UP

Location

Křížkovského 10, Křížkovského 14, Na Hradě 5, tř. Svobody 26, Umělecké centrum UP, Vlastivědné muzeum v Olomouci, bistro Coffee Library
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)