Trendy ve vzdělávání 2023

26. April – 28. April 2023

Mezinárodní odborná konference

Zaměření konference:

  • Mezipředmětová spolupráce a propojování vzdělávacích obsahů různých vyučovacích předmětů.
  • Modernizace kurikula jednotlivých předmětů – technika, informatika, biologie, fyzika, chemie, umění, matematika, pěstitelství, příprava pokrmů a dalších.
  • Oborové didaktiky a odborné vzdělávání na středních školách v kontextu požadavků průmyslu, zemědělství a služeb v 21. století.

Další informace

Organizer

Katedra technické a informační výchovy PdF UP

Location

Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)