Taxonomie jazyků s nulovým podmětem – postavení češtiny

13. October 2022, 11:30–13:00

Přednáška doc. PhDr. Ludmily Veselovské, M. A., Dr. (FF UP)

Přednáška ukáže současný přístup k analýze tzv. jazyků s nulovými podměty. Zaměří se na komparatistickou a generativní taxonomii a ukáže, jaké problémy je třeba řešit s ohledem na česká data.

Organizer

Olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky

Location

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, posluchárna 1.25
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)