Stříbrná promoce PF UP

9. September 2023, 11:00–13:00

Setkání absolventů ročníku 1998

Právnická fakulta UP zve své absolventy z absolventského ročníku 1998 na slavnostní Stříbrnou promoci. Přijďte k nám připomenout si svou alma mater, zažít si Stříbrnou promoci, zavzpomínat a potkat se se svými bývalými spolužáky!

Doprovodný program: slavnostní přípitek se zástupci fakulty, raut, prohlídka prostor Právnické fakulty UP, společné focení. Zaregistrovaní absolventi obdrží organizační informace a program na kontaktní e-mailovou adresu po uzávěrce přihlášek.

Uzávěrka pro registraci: 26. 8. 2023.

Organizer

Právnická fakulta UP

Location

Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8, aula
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)