Služebnosti v judikatuře Nejvyššího soudu

6. October 2023, 9:00–12:30

Webinář

Cílem webináře je seznámit posluchače s vybranou aktuální judikaturou Nejvyššího soudu, popř. Ústavního soudu k různým aspektům společného jmění manželů, a to jak z oblasti hmotného, tak i procesního práva. Každé rozhodnutí bude okomentováno lektorem. Na závěr webináře se počítá s diskusí, resp. zodpovězením otázek ze strany posluchačů.

Lektor: doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Obsah webináře:

  • základní principy služebností
  • zřízení a vznik služebností
  • obsah a rozsah služebností
  • nezbytná cesta
  • některé další aspekty služebností
  • zánik služebností

Location

On-line přes MS TEAMS
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)