Slavnostní zahájení výstav k 450. výročí UP

4. October 2023, 16:00–17:00

Výstava Chrám moudrosti připomíná dávno zapomenutý příběh dialogu mezi vědou a náboženstvím. Olomoucká univerzita se od roku 1573 zařadila do globální sítě jezuitského katolického univerza zahrnujícího v období raného novověku kromě Evropy rovněž Asii, Latinskou a Jižní Ameriku. Důraz na internacionalizaci, důsledné zavádění latiny jako jazyka vzájemné komunikace a propracovaná organizační struktura a hierarchie vytvořily z jezuitských kolejí důmyslnou sociální síť raně novověké společnosti. Univerzita byla od svého založení úzce propojena se samotnou jezuitskou kolejí a stala se tak symbolicky součástí říše, nad níž slunce nezapadá.

Výstava Symboly moudrosti, třináct žezel olomoucké univerzity představuje komorním způsobem na podsvícených panelech nově zdokumentovaná současná i dochovaná žezla - rektorské a děkanská žezla Univerzity Palackého v Olomouci a s nimi historická žezla olomoucké univerzity, která jsou v současnosti umístěna v Innsbrucku. K této výstavě je připraven katalog fotografií třinácti žezel a rektorských a děkanských řetězů.

Location

kostel Panny Marie Sněžné
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)