Shromáždění akademické obce UP

5. December 2022, 10:00–12:00

V souladu s ustanovením čl. 4 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci svolává předseda Akademického senátu UP v souvislosti s projednáváním návrhu na odvolání rektora UP shromáždění akademické obce UP.
Shromáždění akademické obce UP se bude konat v pondělí 5. 12. 2022 od 10:00 ve velké aule Pedagogické fakulty UP na Žižkově náměstí.
Náplní shromáždění bude diskuse s rektorem UP v kontextu návrhu na odvolání rektora UP předloženého předsedou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP ze dne 8. 11. 2022.
Na základě žádosti předsedy Akademického senátu UP udělil rektor UP na dobu konání shromáždění rektorské volno pro zaměstnance a studenty všech součástí UP na pondělí 5. 12. od 9:30 do 12:30.

Shromáždění akademické obce bude možné sledovat v přímém přenosu.

Organizer

Akademický senát UP

Location

Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, velká aula
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)