Setkání se školiteli a školitelkami podle oblastí - sociální a humanitní vědy

18. April 2023, 9:30–11:00

Prezentace a následná diskuse

Aktuálně připravovaná novela Zákona o vysokých školách klade velký důraz na oblast doktorských studií. „Reforma doktorského studia“ s sebou přináší řadu témat, ať už standardy školitele, snižování dropoutu, financování doktorských studií, interdisciplinaritu, práva a povinnosti doktorandek a doktorandů, zvýšení kvality doktorských studií. Rádi bychom tato témata přiblížili v jednotlivých vědních oblastech a prodiskutovali aktuální problémy a možnosti změny na fakultách. Proto zveme školitele a školitelky, členy a členky oborových rad k diskusi na téma doktorské studium. 
Prezentací a následnou diskusí provede prof. Dušan Lužný. Setkání proběhne v českém jazyce. 

Registrace na setkání 

Organizer

Oddělení pro doktorské studium UP

Location

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, aula
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)