Sbírka současného umění Evropského parlamentu

28. November 2022, 11:30–13:00

Přednáška absolventa dějin umění FF UP Jana Randáčka

Jan Randáček vystudoval dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci a začínal v oboru památkové péče. Od roku 2020 pracuje v Evropském parlamentu jako vyslaný národní odborník a spravuje Sbírku současného umění Evropského parlamentu.
Ve své přednášce představí sbírku, její historii, hlavní cíle, akviziční program a upozorní na rozdíly mezi sbírkotvornou institucí a sbírkou veřejné instituce. Zmíní sbírkotvorné a výstavní instituce spadající pod Evropský parlament, Dům evropské historie a Parlamentarium. Vše z pohledu více než dvouleté osobní zkušenosti a s možností srovnat situaci v Bruselu s jeho dosavadní zkušeností úspěšného ředitele Oblastní galerie Liberec. Ale dojde i na život v multikulturním Bruselu, osobní zkušenosti z cestování po belgických muzeích a galeriích. A zejména představí možnosti stáží pro absolventy dějin umění v Bruselu.
Srdečně zveme!

Další informace

Organizer

Katedra dějin umění FF UP

Location

Umělecké centrum UP, Lectorium medium
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)