Roman Göttlicher: Hi(y)sto(e)rie na středních školách

24. April 2024, 17:00–19:00

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost

Mgr. Roman Göttlicher vystudoval českou filologii a historii na FF UP, v rámci doktorského studia se soustředil na dějiny starověkého Předního východu. Působí jako středoškolský pedagog. Učitelskou dráhu na určitou dobu opustil a věnoval se soukromému podnikání. V rámci svého dalšího vzdělávání absolvoval řadu specializovaných výcviků (mj. psychoterapeutický výcvik SUR, DNS prof. Koláře), které zužitkoval při návratu do učitelské praxe. V roce 2023 obdržel cenu Global Teacher Prize Czech Republic pro nejinspirativnějšího učitele.

Jak se dnešní středoškoláci vztahují k historii a jak je pro ni zaujmout? Jaké zastoupení v osnovách má téma národnostních, náboženských a jiných menšin, jak se diskutuje o antagonismech, nesnášenlivostech, xeno – a jiných fobiích? Je šoa pro studenty již pouze vzdálenou historickou událostí, nebo vnímají antisemitismus jako stále aktuální hrozbu? Jak učit o současné historicko-politické situaci ve světě? Na tyto a další otázky se soustředí diskusní přednáška, která se zároveň dotkne mimořádné spletitosti cest středoškolské učitelské profese.

Další informace

Facebooková událost

Location

tř. Svobody 26, 2. patro, uč. č. 3.51
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)