RNDr. Tomáš Furst, Ph.D. Cesta do pekel aneb Jak špatné incentivy a špatná statistika ničí biomedicínský výzkum

14. September 2022, 17:00–18:30

Cyklus přednášek "Medicína trochu jinak"

Poslední dobou se objevují zprávy, že mnoho důležitých výsledků výzkumu nelze zopakovat. Něco v těle vědy a výzkumu se pokazilo. V této přednášce vysvětlíme, že za to může mimořádně nešťastná kombinace špatných incentiv a nevhodných statistických metod. Špatné incentivy zahrnují nadměrný tlak na počet publikací, preferenci pozitivních výsledků nad negativními, nedostatečnou motivaci k opakování experimentů a perverzí kariérní řád a strukturu financování výzkumu. Nevhodná matematika sestává především z nepochopení rozdílu mezi klasickým (frekventistickým) testováním hypotéz a bayesovským přístupem k inferenci. V přednášce vysvětlíme, že replikační krize je dosti závažná a navrhneme, co dělat.

Podrobné informace

Událost na Facebooku

Organizer

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP a FN Olomouc

Location

Teoretické ústavy LF UP, Velká posluchárna, Hněvotínská 3
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)