Práva osob nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích

14. February 2024, 13:00–16:00

Workshop

Pro bono aliance ve spolupráci s PF UP pořádají workshop Práva osob nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích (Řízení o přípustnosti držení ve zdravotním ústavu v teorii a v praxi).
Cílem akce je výměna zkušeností o tom, jak v praxi probíhá proces vedoucí k nedobrovolné hospitalizaci, jak je zajištěna jeho kontrola a tím i ochrana ústavně zaručeného práva na osobní svobodu.

S diskusními příspěvky vystoupí:
Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát
Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský, Ph.D., Kancelář Veřejného ochránce práv
Doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D., Klinika psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc
JUDr. Maroš Matiaško LL.M., Katedra ústavního práva UP

Akce je určena pro advokátní a justiční veřejnost, zástupce jiných právních profesí, studenty právnických fakult, lékaře, studenty lékařských fakult.

Účast zdarma, nutné přihlášení online formulářem.

Organizer

Právnická fakulta UP, Pro bono aliance

Location

Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu, budova A, Rotunda
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)