Počítačová grafika teoreticky – přehled znalostí od základů

5. October 2023, 12:30–15:45

Kurz CŽV pro zaměstnance a doktorandy

Kurz má za cíl seznámit účastníky s teoretickými znalostmi a informacemi nutnými pro práci s počítačovou grafikou. Je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozích zkušeností a mírně pokročilé.
Je koncipován jako první část ze série kurzů zaměřených na počítačovou grafiku. Na teoretický základ tohoto kurzu navazují prakticky zaměřené kurzy bitmapové a vektorové grafiky.
Zájemcům o kurz bitmapové a vektorové grafiky je proto doporučeno tento kurz absolvovat právě za účelem získání znalostí nutných pro praktické kurzy.
1. Bitmapová a vektorová grafika, rozdíly, oblast využití.
2. Reprezentace obrazu a barev. Barevné modely a rozdíly mezi nimi. Úpravy barev.
3. Datové formáty pro uložení obrazu a jak se od sebe liší. Volba vhodného formátu podle účelu využití grafiky.
4. Software pro práci s grafikou - prohlížeče, editory, správce fotek, speciální software.
5. Hardwarové vybavení počítačového grafika. Zásady a úskalí při použití grafických hardwarových zařízení - skener, tiskárna, projektor.
6. Okénko digitální fotografie - náhled do terminologie, žánrů, postupů, technika a vybavení.
7. Zásady a doporučení při přípravě grafického obsahu pro potřeby prezentace či publikace.
Teoretické informace budou lektorem průběžně demonstrovány na krátkých praktických příkladech.

Registrace

Location

učebna CVT, dveře č. 388, budova Zbrojnice, Biskupské náměstí 1
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)