PhD Existence

30. January – 31. January 2023

Česko-slovenské psychologické konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy

Téma tohoto ročníku snad nemohlo být jiné. Pojďte s námi otevřít pomyslnou třináctou komnatu vědeckých teorií a poznatků, které by bez čísel byly jen dojmy.

Ať už se jedná o čísla šťastná nebo nešťastná, magická či jakkoli nepřesná, provází nás téměř na každém kroku – v rámci většiny vědeckých diskusí, ale i v běžném životě. Nejen ve vědách o člověku spoléháme na různé klasifikace jevů ve snaze o predikci těch budoucích. To všechno většinou na základě porovnání s dříve stanovenými modely a hypotézami. Nové technologie nám pomáhají zpřesnit a urychlit všechny výpočty, ale různě pojatá interpretace získaných dat tvoří prostor někdy ne zrovna šťastným závěrům. Každá vědecká práce se totiž může podobat svými východisky spíše sázce do loterie – občas máme to štěstí, že vyjde.

Budeme proto rádi, když se s námi o své zkušenosti a svá zjištění podělíte prostřednictvím aktivní účasti, a to formou ústního příspěvku, workshopu nebo posteru. Rámcové pokyny pro příspěvky jsou jako vždy uvedeny na webu PhD Existence pod záložkou Registrace. Vaši aktivní účast můžete zpracovat formou odborného článku a přihlásit do recenzního řízení v časopise „Diskuze v psychologii“, který je vhodnou platformou pro začínající vědkyně a vědce v psychologii a v příbuzných oborech.Pokud si raději chcete jen poslechnout příspěvky a potěšit nás svou přítomností či ozvat se z auditoria v rámci diskuzí s prezentujícími, nabízíme samozřejmě i pasivní účast. V obou případech se rozhodně neváhejte zapojit do komiksové soutěže na téma PhD existence!

Registrace

Další informace

Organizer

Katedra psychologie FF UP

Location

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)