Osobní údaje ve VaV

26. April 2024, 11:00–13:00

Šestý díl ze série Kurzů otevřené vědy

Kurz uvede účastníky do problematiky zpracování osobních údajů s důrazem na zpracování osobních údajů v oblasti vědy a výzkumu. Na úvod se bude kurz zabývat rozdílem mezi osobními a neosobními údaji a otevře otázku, potřebujeme-li vůbec osobní údaje, a pokud ano, pak jaké a čí. V druhé části se účastníci seznámí se specifickým postavením, resp. privilegovaností vědeckého výzkumu při zpracování osobních údajů. Třetí část kurzu je věnovaná zásadám zpracování osobních údajů a ve čtvrté kurz účastníkům přiblíží, jaké existují právní základy pro zpracování osobních údajů. V navazující části se kurz bude věnovat zárukám práv a svobod tzv. subjektů údajů, ale i technickým a organizačním opatřením pro jejich ochranu, jakými jsou např. anonymizace, pseudonymizace a minimalizace údajů. V této souvislosti se kurz také dotkne problematiky sekundárního užití osobních údajů a užití pro jiný než stanovený účel. Na závěr kurz účastníkům představí desatero doporučení pro zpracování osobních údajů.

Registrace

Organizer

Oddělení koncepce a podpory výzkumu, RUP

Location

Zasedací místnost 2.25, Děkanát FF UP, Křížkovského 10
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)