Organisational Culture from a Neuroscience Perspective

31. May 2023, 11:00–13:00

Online přednáška Dity Palaščákové v anglickém jazyce na téma možného přínosu neurověd do organizační kultury

Univerzity stejně jako organizace mohou prosperovat díky silným a angažovaným zaměstnancům a zaměstnankyním. Gallupova metaanalýza desetiletí přinesla zjištění, že vysoká angažovanost (což znamená silný vztah k práci a kolegům, pocit skutečného přínosu a radost z možnosti učit se) vede k nejpozitivnějším výsledkům jak pro jednotlivce, tak pro organizace. Z toho vyplývá, že organizace získá vyšší produktivitu a kvalitnější dopady. Budování kultury důvěry je to, co může přinést významné změny – zaměstnanci a zaměstnankyně v organizacích s vysokou důvěrou se zdají být produktivnější a energičtější, lépe spolupracují a zůstávají v organizaci déle než lidé pracující ve firmách s nízkou důvěrou. Účelem přednášky je podělit se o znalosti a zkušenosti, jak posilovat důvěru s využitím neurovědeckého výzkumu.

Registrace

Organizer

Oddělení řízení lidských zdrojů UP, Aurora

Location

online, Zoom
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)