Odškodňování obětem krok za krokem

6. October 2022, 15:00–18:00

Interaktivní seminář pro studenty PF UP

Interaktivní semináři pro studenty PF UP, pořádaný organizací proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.

Přihlašování přes formulář – kapacita 30 studentů:

Anotace:
Odškodňování obětí trestných činů, a především obětí násilí na ženách může být neznámou disciplínou nejen pro samotné oběti, ale často i pro odbornou veřejnost. Organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s. se proto odškodňování věnuje v rámci rozsáhlého výzkumu, v rámci kterého analyzovala více než 550 trestních rozsudků ve věcech znásilnění, týrání osoby žijící ve společném obydlí a nebezpečného pronásledování. Výzkum odhalil, že téměř 80 procent obětí násilí na ženách žádné odškodnění nedostane. Čím to je? Proč soudy tak často odkazují s nárokem do civilního řízení? Na jaké bariéry oběti v systému naráží? Jak situaci změnit?
Právě na tyto a další otázky se zaměří seminář Odškodnění obětem krok za krokem. Provede vás jak úpravou náhrady újmy obětem v adhezním řízení a poskytování peněžité pomoci obětem, tak novými daty v této oblasti. V interaktivní části semináře budete zkoumat a analyzovat reálná rozhodnutí ve skutečných případech a debatovat nad tím, jak v jejich případě soudy rozhodovaly o odškodnění oběti.

Lektorky:
Mgr. Petra Presserová, právnička organizace proFem. Věnuje se přímé práci s oběťmi, ale i výzkumu a mezinárodním vztahům. Násilí na ženách se věnuje také jako externí doktorandka katedry mezinárodního práva veřejného PF UK. Má zkušenosti z Kanceláře veřejného ochránce práv nebo OSN, kde v letech 2017 a 2018 jako mladá delegátka zastupovala hlas mladých na zasedání Valného shromáždění a Komise pro postavení žen.

Mgr. Martina Houžvová, advokátka v Praze. V advokacii působí od roku 2010. Specializuje se na trestní právo a zejména zastupování obětí trestných činů a problematiku odškodňování. Spolupracuje s proFem a dalšími neziskovými organizacemi. Podílí se na legislativních změnách, které mají za cíl zlepšit postavení obětí trestných činů, zejména sexuálního a genderově podmíněného násilí.

Událost na Facebooku

Organizer

Právnická fakulta UP, proFem

Location

Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu, budova B, MS1
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)