Od pasti estetismu k pasti populáru? Nebo i jinam?

29. November 2023, 15:00–16:30

Přednáška prof. Lubomíra Machaly

Literárněvědná společnost AV ČR a Katedra bohemistiky FF UP pořádají přednášku zaměřenou na současnou českou literaturu, kterou prosloví prof. Lubomír Machala.

Výklad je inspirován děním v české literatuře, respektive próze posledního čtvrtstoletí a pokouší se odpovědět na následující (ale i jiné) otázky: Co je to past estetismu? Kdo, kdy a jak ji definoval? V jaké výsledky vyústila snaha se jí vyhnout? Kde se v české literatuře vzaly pavoučí ženy a ubohá tlustá moucha? A čemu patří budoucnost české literatury? Je to midcult, anebo něco jiného? Nabízí aktuální produkce našich beletristických vydavatelů čtenáři i něco odlišného než dojetí, lacinou zábavu či politické instrukce?

Další informace

Organizer

Katedra bohemistiky FF UP

Location

Katedra bohemistiky FF UP, Křížkovského 10, učebna 1.35
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)