Od impéria po ohrožené menšiny – Aramejština jako živý jazyk současných Židů a křesťanů

5. April 2023, 17:00–18:30

Přednáška Dr. Doroty Molin z Cyklu judaistických přednášek pro veřejnost

Dr. Dorota Molin je interní lektorkou klasické hebrejštiny na Ústavu orientálních studií Univerzity v Oxfordu. Zaměřuje se na výzkum i výuku biblické hebrejštiny a aramejštiny a soustředí se zejména na vzájemné kontakty mezi jazyky z hlediska historické lingvistiky.

Ve své přednášce představí aramejštinu jako jazyk starobylých impérií a rabínských učenců, ale soustředit se bude zejména na její současnou verzi, kterou mluví židovské a křesťanské menšiny na odlehlých místech Blízkého východu. Zaměří se na otázky, čemu aramejština vděčí za svou nepřetržitou existenci už po 3000 let, nakolik se jazyk za toto období změnil, zda se její jazykový vývoj podobá rozdílu mezi biblickou a moderní hebrejštinou a také jaké reputaci se dnes jazyk těší a jak se daří aramejsky-mluvícím komunitám. 

Další informace

Událost na Facebooku

Organizer

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP

Location

Knihovna CJS, tř. Svobody 26, 1. patro, uč. č. 2.36
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)