Ochrana oznamovatelů prakticky

24. November 2023, 9:00–12:30

Webinář

Webinář je věnován právní úpravě ochrany oznamovatelů z pohledu praxe. Od 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowerů). Posluchači budou seznámeni s nutnými kroky, které musí provést povinné subjekty v souvislosti s vytvořením oznamovacích kanálů, jež musí zavést do 15. 12. 2023. Detailně bude rozebrán proces implementace, výběr řešitele oznámení, včetně procesů souvisejících s vyřízením přijatých oznámení.

Lektor: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

Obsah webináře:

  • kdo jsou povinné subjekty a jaké jsou jejich povinnosti
  • implementace oznamovacích systémů
  • výběr řešitele oznámení a smluvní úprava jeho vztahu k povinnému subjektu
  • změny vnitřních předpisů
  • jak je chráněn oznamovatel
  • kontrola povinných subjektů, přestupky

Organizer

Právnická fakulta UP

Location

On-line přes MS TEAMS
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)