Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadů k praxi

24. May 2024, 9:00–11:00

Devátý díl ze série Kurzů otevřené vědy

První část kurzu uvede účastníky do tématu ochrany duševního vlastnictví, zatímco druhá část se zaměří na komercializaci a uplatnění výsledků výzkumu, zejména pak otázky - Proč? Jak? Co? Následně kurz účastníkům přiblíží, jaká je role Technologického parku na UP, a uvede je do tématu business development. Kurz také účastníky seznámí s nástroji Lean Canvas a Proof of Concept, které lze v oblasti business developmentu uplatnit. V předposlední části se kurz zaměří na legislativními aspekty komercializace na UP a v závěru budou účastníkům ukázány příklady dobré praxe z této oblasti.

Registrace

Organizer

Oddělení koncepce a podpory výzkumu, RUP

Location

Učebna 3.52, tř. Svobody 26
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)