Noc kostelů 2023 s bývalým kostelem sv. Petra a Pavla

2. June 2023, 18:00–22:00

Komentované prohlídky

Program:
Komentované prohlídky v časech 19:00, 19:20 a 19:40, prováděné členy studentského spolku Studium Artium. Sraz na nádvoří Filozofické fakulty UP Křížkovského 10.
Volně přístupný objekt 18:00–22:00. Pro návštěvníky budou připraveny panely s informacemi a fotodokumentací po celou dobu.
Nejen pro děti, ale i dospělé bude v čase 19:00–20:00 připraven animační program Hledání pokladu svatého Petra a Pavla.

O kostele:
Kostel sv. Petra na Předhradí byl nejstarším olomouckým kostelem zmiňovaným v písemných pramenech v souvislosti s obnovením moravského biskupství v roce 1063. Po přenesení biskupského stolce v roce 1141 se stal farním kostelem. Stával na Petrském návrší v jižní části Předhradí až do roku 1792, kdy byl zbořen. Jednalo se o pozdně gotickou podélnou orientovanou stavbu s opěrnými pilíři a polygonálně uzavřeným presbytářem. Při západním průčelí byla situována starší hranolová věž čtvercového půdorysu, další věž byla přistavena v 17. století na severní straně.
Základy kostela sv. Petra na Předhradí byly několikrát odkryty např. při výstavbě budovy školy Elisabethina v letech 1901–2 nebo v roce 1948, kdy proběhl první profesionální archeologický výzkum v Olomouci. Nejnověji byly základy odkryty při rekonstrukci děkanátu FF UP v letech 2015–2017. Kostel je připomenut vyznačením jeho půdorysu v dlažbě nádvoří děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého na Křížkovského 10.

Prohlédněte si 3D virtuální rekonstruovaný model vytvořený rtm. Bc. Petrem Hofmanem - tvůrcem projektu Bastionka Olomouc - na základě půdorysů a modelů odborných pracovníků NPÚ a architektů.

Další informace

Událost na Faceboku

Organizer

studentský spolek Studium Artium, Filozofická fakulta UP

Location

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)