Nikdy to nevzdám! Životní zápasy Františka Doležela

7. September 2022, 18:00–20:00

Beseda se slavnostním představením publikace

Vědecká knihovna v Olomouci a Archiv Univerzity Palackého v Olomouci zvou na besedu se slavnostním představením publikace Nikdy to nevzdám! Životní zápasy Františka Doležela (1900–1972), která se uskuteční ve středu 7. září 2022 od 18 hodin v kapli Božího Těla Uměleckého centra UP (Univerzitní 3). K publikaci vznikla také stejnojmenná výstava, která bude k vidění v Galerii Biblio VKOL od 7. do 29. 9. 2022. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v úterý 6. 9. v 17 hodin.

Pozvání k besedě přijali prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (AV ČR), doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (AV ČR) a autor publikace Mgr. Lubomír Novotný (VKOL). Večerem provede MgA. Vladimír Hrabal. Hudební doprovod Petr Venglář. Součástí večera bude autogramiáda, knihu bude možné zakoupit na místě.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka, primátora statutárního města Prostějova Mgr. Františka Jury a primátora statutárního města Olomouce Mgr. Miroslava Žbánka, MPA.

V září 2022 uplyne 50 let od smrti osobnosti, jež je v obecném povědomí zcela zapomenuta. Osobnost Františka Doležela (1900–1972), prostějovského rodáka, jehož profesní život byl spjatý s Olomoucí, zůstává v paměti jen nemnohých zájemců o moderní dějiny a historiků. Doležel je v dějinném povědomí spojen s vyšetřováním pokusu o atentát na tři nekomunistické ministry. Tato kauza vešla do dějin pod názvem tzv. krčmaňská aféra. Tento případ spojený se střední Moravou rozvířil na podzim roku 1947 v celostátním i regionálním měřítku politickou atmosféru. Tehdejší olomoucký státní zástupce František Doležel byl pověřen vyšetřováním tohoto kriminálního činu. Po únoru 1948 jej čekalo sedm let ve vězení a až do své smrti v roce 1972 žil jako „bývalý člověk“.
František Doležel vyrostl v největším česko-jazyčném městě na Moravě, jímž Prostějov za monarchie byl. Studoval na tehdejším c. k. státním gymnáziu ve stejné třídě např. s Jiřím Wolkrem či pozdějším advokátem a komunistickým novinářem Ivanem Sekaninou, poté bojoval v c. a k. uniformě na italské frontě a v uniformě československé branné moci na severní Moravě, na Těšínsku, Slovensku či Podkarpatské Rusi. Čtenář se dozví o době jeho dětství a mládí, Doleželově prvorepublikové justiční kariéře, jeho působení v odboji za druhé světové války, jeho odvaze, hrdinství, o každodennosti na střední Moravě. Doleželova postava, ač je ve veřejnosti dosud téměř neznámá, náleží k důležitým středomoravským osobnostem poválečného období. V době třetí republiky prokázal nevšední odvahu a kuráž a střetával se s nastupující komunistickou mocí v řadě drobných i větších zápasů. Doleželův zápas v době třetí republiky je zasazen do olomoucko-prostějovského městského i regionálního kontextu, v němž jsou osvětleny všechny složité momenty poválečného vývoje v mikrohistorické skice. Pozornost je věnována i celostátním dějům, jež jsou s regionálním vývojem provázány. Vydávaná kniha s názvem Nikdy to nevzdám! Životní zápasy právníka Františka Doležela (1900–1972) nevynechává období vazby a výkonu trestu, jež Doležel v otřesných podmínkách strávil v letech 1948–1955 na Pankráci, Ruzyni, na Bartolomějské „čtyřce“ či Bohnicích. Publikace se zaměřuje i na jeho nelehký život v letech 1955–1972 a též na „život po životě“, týkající se jeho rodiny, až do rehabilitace na počátku 90. let 20. století.

Organizer

Vědecká knihovna v Olomouci a Archiv UP

Location

Kaple Božího těla, UC UP
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)