Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) a klimatická diplomacie

7. November 2023, 14:00–16:00

Přednáška Radima Tolasze, českého zástupce v panelu, který vydává hodnoticí zprávy o klimatu. Jak vznikají, kde se získávají data, jak se prověřují a kdo zprávy schvaluje?

Mezivládní panel pro změnu klimatu byl založen v roce 1988 Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) s tím, aby v pravidelných několikaletých intervalech připravoval tzv. hodnoticí zprávy. Tyto zprávy vždy přinášejí celkový přehled výstupů a analýz klimatické vědy, primárně na základě recenzovaných publikací. 
První hodnoticí zpráva (First Assessment Report, FAR) vyšla v roce 1990 a nejnovější (Sixth Assessment Report, AR6) vycházela v letech 2021–2023. Jednotlivé zprávy mají dnes vždy čtyři části: The Physical Science Basis, Mitigation of Climate Change, Impacts, Adaptation and Vulnerability a Synthesis Report. 
Šestá hodnoticí zpráva IPCC má celkem 7489 stran a na jejím vzniku se podílelo celkem 842 autorů, kteří jsou vždy pečlivě vybíráni na základě svých odborných kvalit a publikačních výstupů z řad špičkových vědců z univerzit, akademických pracovišť a meteorologických služeb. Shrnutí jednotlivých částí hodnoticích zpráv, tzv. Summary for Policymakers, jsou pro 5. a 6. hodnotící zprávu k dispozici i v českém překladu na portále ČHMÚ.

Radim Tolasz je český klimatolog a meteorolog. Je vedoucím oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu, expertem Světové meteorologické organizace (WMO) pro klimatická data a databáze a českým zástupcem na Mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN (IPCC, od roku 2014). Hlavním tématem bude právě Mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN (IPCC), jak funguje, kde se data získávají, jak se prověřují, kdo zprávy schvaluje a jak se s nimi pracuje. Příprava hodnotících zpráv a s tím související klimatická diplomacie přináší zajímavé, ale i komplikované situace, u kterých bývá hodně blízko už více než 10 let. Některé zajímavé informace budou součástí i této prezentace. 

Přednášku pořádá Udržitelná univerzita a je e součástí kurzů celoživotního vzdělávání na UP. Pro účast se bezplatně zaregistrujte do 6. listopadu v Portálu celoživotního vzdělávání. Zájemci, kteří na UP nestudují ani nepracují, mohou dorazit bez registrace.

Location

Filozofická fakulta UP, tř. Svobody 26, místnost 4.41
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)