Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce - VI. běh

22. September 2023, 13:00–15:30

Webinář

Cílem webináře je seznámení uchazečů o složení obecné části vstupní zkoušky znalce s hlavními legislativními oblastmi, kterým by při přípravě na zkoušku měla být věnována zvýšená pozornost.

Lektor: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.

Obsah webináře:

  • základní informace o vstupní zkoušce,
  • shrnutí předpisů, které v současné době upravují činnost soudního znalce,
  • zákon o znalcích - (znalecké oprávnění, znalecká hierarchie, odpovědnost znalce, znalecký posudek - způsob zpracování, náležitosti, hodnocení),
  • prováděcí právní předpisy - především vybrané části vyhlášky o znalečném a vyhlášky o výkonu znalecké činnosti,
  • vybrané pasáže občanského soudního řádu,
  • vybrané pasáže trestního řádu,
  • vybrané pasáže správních předpisů.

Location

On-line přes MS TEAMS
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)