Když části jsou větší než celky

28. March 2023, 18:00–20:00

Ekologický večer

Srdečně vás zveme na druhý ekologický večer v rámci festivalu Ekologické dny Olomouc 2023. Vzácným hostem bude filozof a sociolog Václav Bělohradský, který představí svou nejnovější knihu Čas pléthokracie: Když části jsou větší než celky a světový duch spadl z koně.

V podtitulu knihy Čas pléthokracie se říká „když části jsou větší než celky a světový duch spadl z koně“. Komunikační a informační revoluce umožnila lidem propojovat se v různá kritická množství a být tak větší než celky, v jejichž rámci původně jednali: třeba studenti angažující se v protestech proti určitému pojetí výuky se mohou snadno s mnoha jinými protestujícími napříč celým světem a být tak větší než instituce, jíž jsou částí. Řeckým slovem pléthos (množství) označme jednotlivce, kteří se dokáží sami sjednotit „teď a tady“ – mimo „permanentní struktury“ – k dosažení cílů, které považují za „smysluplné“. Politika založená na stranách a funkcionářích vymírá, ale její vymírání je vyvažováno stále rozsáhlejším využíváním nových možností kolektivního jednání, jako jsou crowdfunding, globální zelený aktivismus jako například hnutí Extinction Rebellion a jiná nadnárodní politická hnutí.

Pro Hegela byly světové dějiny arénou, kde spolu bojují pravdy a vítězná pravda vnáší do světa sjednocující hledisko, je „světovým duchem“, který vytrhává naše životy z místních kronik a vhazuje je do „dějin světa“, kde jsou osvíceny „vyšším hlediskem“. Dnes ale se světový duch stále více podobá rytíři smutné postavy Quijotovi v sedle své kulhající kobyly.

Komunikační a informační revoluce vytváří nové prostory, v nichž se nejen vedou hybridní války, ale formují se v nich i nové arény jednání – kyberprostor, planetární prostor, trh se sekvencemi DNA. Objevují se tu partyzáni, kteří jednají nezávisle na moci funkcionářů starých celků, inspiruje je „preventivní neposlušnost“ k systémům, které smrtelně ohrožují „zeleň světa“ – pozemské prostory rození a umírání.

Musíme si neustále připomínat sylogismus trávy: „tráva umírá, lidé umírají, lidé jsou tráva“ Gregory Batesona. Přišel čas osvobodit přírodu ze zajetí v plánech korporací, které se smrtelností trávy nepočítají. A tedy ani s lidmi ne.

Akci podporuje iniciativa UP Udržitelná univerzita.

Organizer

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s

Location

Knihovna města Olomouce, nám. Republiky 1
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)