Jiří Wiesner: Pastely

3. April 2023, 18:00–18:30

Vernisáž výstavy

Termín: 3. 4. – 21. 4. 2023
Vernisáž: 3. 4. 2023 18:00
Místo: Umělecké centrum UP, 1. patro
Kurátorka: Beáta Vymlátilová

--------------------------------------------

Učitel na výtvarném oboru výchovy na ZUŠ Kroměříž. Během své praxe organizuje, pořádá nebo se spolupodílí na množství výstav a přehlídek dětského výtvarného projevu. Jedná se o akce pořádané ve spolupráci s městem Kroměříž a Muzeem Kroměřížska jako například „Švabinský očima mladých výtvarníků“, „Květná zahrada historická i současná“ (ve spolupráci s Klubem UNESCO Kroměříž), „Květy v Květné zahradě“ ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem Kroměříž. Jako krajský metodik výtvarného oboru Zlínského kraje organizoval krajská kola přehlídek výtvarných oborů a spolupodílel se i na republikových přehlídkách ve Šternberku. Spoluorganizuje řadu oborových výstav ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, (např. únor 2020 - „Natura semper viva“ a z podzimu 2022 „ZUŠKA, naše dáma stočtyřicetiletá“).

Ve své vlastní tvorbě se zabývá grafikou, další oblastí zájmu je krajina, ať už v podobě konkrétních motivů nebo v poloze poněkud abstrahovaných kompozic. Má za sebou řadu výtvarných realizací, např. naučná stezka pro ČSOP Divoky, nástěnná malba pro terénní ekologické středisko v Divokách, sochy pro Nadaci Živoucí světlo ve Střílkách. Vystavuje na spolkových výstavách SPVUK Kroměříž. Je zván na akce otrokovického spolku Rozumění (Podzimní salón, Výstava na louce). V roce 2016 a 2018 získal ocenění na Rokycanském bienále grafiky a v roce 2020 zde obsadil 3. místo. V únoru 2019 uspořádal svoji soubornou výstavu v Městské galerii v Otrokovicích. V lednu roku 2020 se účastnil výstavy „Grafika roku“ v Obecním domě v Praze a roku 2021 vystavoval na téže přehlídce v Císařské konírně na Pražském hradě.

Snad se dá říci, že zastřešujícím pojmenováním souboru vystavených pastelů je krajina. Je to krajina stylizovaná, trochu abstrahovaná, trochu snová, krajina oproštěná a přece plná barevnosti, náznaků – naznačených sdělení (Ararat, Archa, Rudé moře). V řadě obrazů se objevuje motiv moře, jehož barevnost se proměňuje v přímé souvislosti s významovým sdělením. Často je tu detail, akcent: postava, naznačený tvar lodi, postavený vůči rozlehlosti vodní plochy. Krajiny neztrácejí kontakt s vizuální realitou. Platí to i v řadě obrazů s motivem vrcholů – hor – kopců. Za sumárním zaobleným tvarem si lze promítnout všechny možné tvary, které může poutník na místě dalekého rozhledu v krajině spatřit. Je to zástupný tvar, který dává možnost kompozičními postupy, volbou barevností a využitím dalšího zjednodušeného prvku linie – cesty modelovat obrazové sdělení (Panorama, Soutěska).

Při prohlídce výstavy jako bychom procházeli proměňující se krajinou barev, tvarů a náznaků dějů, které vznikaly a rodily se ze silných prožitků konkrétních krajinných motivů, konkrétních míst. Jakoby tyto prožitky zarezonovaly s pocity a prožitky různých životních situací, které člověk zažívá. Autor tak diváka zve do svých vnitřních krajin a s napětím očekává, zda i v něm zpětně najdou odezvu.

Organizer

Studium Artium při Katedře dějin umění FF

Location

Chodba 1. patro, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)