Interdisciplinární doktorandská konference UP

24. November – 25. November 2022

Využíváte ve svém výzkumu interdisciplinární metody? Vnímáte u svého disertačního tématu interdisciplinární potenciál, který zatím nebyl rozvinut, nebo jste naopak přesvědčeni, že by interdisciplinární přístup nebyl pro váš vědecký či badatelský zájem prospěšný? Jestli ano, přihlaste svůj příspěvek na doktorandskou konferenci, která proběhne 24.–25. listopadu 2022 v prostorách Uměleckého centra UP (Konviktu).

Interdisciplinarita je nedílnou součástí moderní vědy a výzkumu, a to i proto, že je jakýmsi protipólem stále prohlubující se specializace jednotlivých vědních disciplín. Pomyslná propast tak nevzniká jen mezi jednotlivými obory, ale také mezi odborníky odlišných oborů. Že je interdisciplinarita ve vědě a výzkumu žádoucí, dokazuje také její podpora v celé šíři grantových nabídek, při jejichž hodnocení hraje míra mezioborovosti zcela zásadní roli. Proto bychom chtěli věnovat letošní ročník celouniverzitní doktorandské konference právě mezioborové diskuzi a tématu interdisciplinarity. Hlavním posláním konference bude reflexe interdisciplinárního přístupu v doktorském studiu. Součástí bude bohatý kulturní program a štědré pohoštění.

Přihlášky k aktivní účasti se přijímají do 31. 7. 2022. Pro registraci prosím využijte tento formulář.

Podrobné informace ke konferenci

Organizer

Úsek prorektora pro doktorské studijní programy a projekty UP

Location

Umělecké centrum UP
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)